अणु खनिज संचालनालय अन्वेषण व संशोधन येथे विविध पदांच्या १२४ जागा

AMD Recruitment 2021

AMD Recruitment: The Directorate of Atomic Minerals Directorate of Exploration and Research is inviting applications for 124 posts. These include Scientific Assistant-B (Physics), Scientific Assistant-B (Chemistry), Scientific Assistant-B (Geology), Scientific Assistant-B (Electronics / Instrumentation), Scientific Assistant-B (Computer Science / IT), Scientific Assistant-B (Electrical), Scientific Assistant-B (Civil), Technician-B (Physics / Electronics / Instrumentation), Technician-B (Laboratory), Technician-B (Plumber), Technician-B (Binding), Technician-B (Printing), Technician-B (Drilling), Upper Division Clerk (UDC), Driver (General Category), Security Guard. The last date to apply online is October 24, 2021.

अणु खनिज संचालनालय अन्वेषण व संशोधन (Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research) येथे विविध पदांच्या १२४ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये सायंटिफिक असिस्टंट-B (फिजिक्स), सायंटिफिक असिस्टंट-B (केमिस्ट्री), सायंटिफिक असिस्टंट-B (जियोलॉजी), सायंटिफिक असिस्टंट-B (इलेक्ट्रॉनिक्स/इन्स्ट्रुमेंटेशन), सायंटिफिक असिस्टंट-B (कॉम्प्युटर सायन्स/IT), सायंटिफिक असिस्टंट-B (इलेक्ट्रिकल), सायंटिफिक असिस्टंट-B (सिव्हिल), टेक्निशियन-B (फिजिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स/इन्स्ट्रुमेंटेशन), टेक्निशियन-B (लॅबोरेटरी), टेक्निशियन-B (प्लंबर), टेक्निशियन-B (बाइंडिंग), टेक्निशियन-B (प्रिंटिंग), टेक्निशियन-B (ड्रिलिंग), उच्च श्रेणी लिपिक (युडीसी), ड्रायव्हर (सामान्य श्रेणी), सिक्योरिटी गार्ड अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २४ ऑक्टोबर २०२१ आहे.

AMD Recruitment 2021

विभागाचे नाव अणु खनिज संचालनालय अन्वेषण व संशोधन
(Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research)
पदांचे नाव सायंटिफिक असिस्टंट-B (फिजिक्स), सायंटिफिक असिस्टंट-B (केमिस्ट्री),
सायंटिफिक असिस्टंट-B (जियोलॉजी), सायंटिफिक असिस्टंट-B (इलेक्ट्रॉनिक्स/इन्स्ट्रुमेंटेशन),
सायंटिफिक असिस्टंट-B (कॉम्प्युटर सायन्स/IT), सायंटिफिक असिस्टंट-B (इलेक्ट्रिकल),
सायंटिफिक असिस्टंट-B (सिव्हिल), टेक्निशियन-B (फिजिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स/इन्स्ट्रुमेंटेशन),
टेक्निशियन-B (लॅबोरेटरी), टेक्निशियन-B (प्लंबर), टेक्निशियन-B (बाइंडिंग), टेक्निशियन-B
(प्रिंटिंग), टेक्निशियन-B (ड्रिलिंग), उच्च श्रेणी लिपिक (युडीसी), ड्रायव्हर (सामान्य श्रेणी),
सिक्योरिटी गार्ड
एकूण पदे १२४
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शुल्क १) पद क्रमांक ०१ ते ०७ – २००/- रुपये
२) पद क्रमांक ०८ ते १६ – १००/- रुपये
[SC/ST/PWD/माजी सैनिक/महिला – शुल्क नाही]
वेतनमान  १८,०००/- रुपये ते ३५,४००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण संपूर्ण भारत
अधिकृत संकेतस्थळ www.amd.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२१.

AMD Vacancy Details and Eligibility Crateria

पद क्रमांक पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
०१ सायंटिफिक असिस्टंट-B (फिजिक्स)
Scientific Assistant-B (Physics)
०४६०% गुणांसह बी.एस्सी. (पीसीएम) किंवा बी.एस्सी.
(पीसीएम-(G-जियोलॉजी) किंवा बी.एस्सी. (Hons.) फिजिक्स.
०२ सायंटिफिक असिस्टंट-B (केमिस्ट्री)
Scientific Assistant-B (Chemistry)
०५६०% गुणांसह बी.एस्सी.(पीसीएम) किंवा बी.एस्सी.
(केमिस्ट्री/जियोलॉजी/फिजिक्स) किंवा
B.Sc (केमिस्ट्री/जियोलॉजी/फिजिक्स) किंवा
बी.एस्सी. (केमिस्ट्री/मॅस्थ/जियोलॉजी) किंवा
बी.एस्सी. (Hons) केमिस्ट्री.
०३ सायंटिफिक असिस्टंट-B (जियोलॉजी)
Scientific Assistant-B (Geology)
१४६०% गुणांसह बी.एस्सी. (जियोलॉजी)
०४ सायंटिफिक असिस्टंट-B (इलेक्ट्रॉनिक्स/इन्स्ट्रुमेंटेशन)
Scientific Assistant-B (Electronics / Instrumentation)
०२६०% गुणांसह इलेक्ट्रॉनिक्स/इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजिनिअरिंग डिप्लोमा.
०५ सायंटिफिक असिस्टंट-B (कॉम्प्युटर सायन्स/IT)
Scientific Assistant-B (Computer Science / IT)
०९६०% गुणांसह बी.एस्सी (कॉम्प्युटर सायन्स)/
बी.एस्सी (कॉम्प्युटर सायन्स सह इलेक्ट्रॉनिक्स) किंवा कॉम्प्युटर सायन्स/IT इंजिनिअरिंग डिप्लोमा.
०६ सायंटिफिक असिस्टंट-B (इलेक्ट्रिकल)
Scientific Assistant-B (Electrical)
०१६०% गुणांसह इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा.
०७ सायंटिफिक असिस्टंट-B (सिव्हिल)
Scientific Assistant-B (Civil)
०१६०% गुणांसह सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा.
०८ टेक्निशियन-B (फिजिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स/इन्स्ट्रुमेंटेशन)
Technician-B (Physics / Electronics / Instrumentation)
०४ ६०% गुणांसह १० वी परीक्षा उत्तीर्ण 
ITI/NCVT (इलेक्ट्रॉनिक्स/इंस्ट्रूमेंट मेकॅनिक/
इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक).
०९ टेक्निशियन-B (लॅबोरेटरी)
Technician-B (Laboratory)
१४ ६०% गुणांसह १० वी परीक्षा उत्तीर्ण 
ITI/NCVT केमिकल प्लांट/
लॅब असिस्टंट-केमिकल प्लांट).
१० टेक्निशियन-B (प्लंबर)
Technician-B (Plumber)
०१ ६०% गुणांसह वी परीक्षा उत्तीर्ण
ITI/NCVT (प्लंबर).
११ टेक्निशियन-B (बाइंडिंग)
Technician-B (Binding)
०१ ६०% गुणांसह वी परीक्षा उत्तीर्ण
ITI/NCVT (बाईंडर)
१२ टेक्निशियन-B (प्रिंटिंग)
Technician-B (Printing)
०१ ६०% गुणांसह वी परीक्षा उत्तीर्ण
ITI/NCVT (प्रिंटर)
१३ टेक्निशियन-B (ड्रिलिंग)
Technician-B (Drilling)
२० ६०% गुणांसह वी परीक्षा उत्तीर्ण
ITI/NCVT (डिझेल/ऑटो मेकॅनिक/मेकॅनिक-
मोटर व्हेईकल)
१४ उच्च श्रेणी लिपिक (युडीसी)
Upper Division Clerk (UDC)
१६ ५०% गुणांसह पदवीधर किंवा समतुल्य 
इंग्रजी टाइपिंग ३० श.प्र.मि.
१५ ड्रायव्हर (सामान्य श्रेणी)
Driver (General Category)
१३ १० वी परीक्षा उत्तीर्ण 
हलके व अवजड वाहन चालक परवाना
०३ वर्षे अनुभव. 
१६ सिक्योरिटी गार्ड
Security Guard
१८ १० वी परीक्षा उत्तीर्ण 
उंची: १६७ सेमी, छाती: ८०-८५ सेमी.

AMD Age Limit Details

पद क्रमांक पदांचे नावेवयाची अट
२४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी
[SC/ST – ०५ वर्षे सूट, OBC – ०३ वर्षे सूट]
०१सायंटिफिक असिस्टंट-B (फिजिक्स)
Scientific Assistant-B (Physics)
१८ वर्षे ते ३० वर्षे
०२ सायंटिफिक असिस्टंट-B (केमिस्ट्री)
Scientific Assistant-B (Chemistry)
१८ वर्षे ते ३० वर्षे
०३ सायंटिफिक असिस्टंट-B (जियोलॉजी)
Scientific Assistant-B (Geology)
१८ वर्षे ते ३० वर्षे
०४ सायंटिफिक असिस्टंट-B (इलेक्ट्रॉनिक्स/इन्स्ट्रुमेंटेशन)
Scientific Assistant-B (Electronics / Instrumentation)
१८ वर्षे ते ३० वर्षे
०५ सायंटिफिक असिस्टंट-B (कॉम्प्युटर सायन्स/IT)
Scientific Assistant-B (Computer Science / IT)
१८ वर्षे ते ३० वर्षे
०६ सायंटिफिक असिस्टंट-B (इलेक्ट्रिकल)
Scientific Assistant-B (Electrical)
१८ वर्षे ते ३० वर्षे
०७ सायंटिफिक असिस्टंट-B (सिव्हिल)
Scientific Assistant-B (Civil)
१८ वर्षे ते ३० वर्षे
०८ टेक्निशियन-B (फिजिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स/इन्स्ट्रुमेंटेशन)
Technician-B (Physics / Electronics / Instrumentation)
१८ वर्षे ते २५ वर्षे
०९ टेक्निशियन-B (लॅबोरेटरी)
Technician-B (Laboratory)
१८ वर्षे ते २५ वर्षे
१० टेक्निशियन-B (प्लंबर)
Technician-B (Plumber)
१८ वर्षे ते २५ वर्षे
११ टेक्निशियन-B (प्रिंटिंग)
Technician-B (Printing)
१८ वर्षे ते २५ वर्षे
१२ टेक्निशियन-B (प्रिंटिंग)
Technician-B (Printing)
१८ वर्षे ते २५ वर्षे
१३ टेक्निशियन-B (ड्रिलिंग)
Technician-B (Drilling)
१८ वर्षे ते २५ वर्षे
१४ उच्च श्रेणी लिपिक (युडीसी)
Upper Division Clerk (UDC)
१८ वर्षे ते २७ वर्षे
१५ ड्रायव्हर (सामान्य श्रेणी)
Driver (General Category)
१८ वर्षे ते २७ वर्षे
१६ सिक्योरिटी गार्ड
Security Guard
१८ वर्षे ते २७ वर्षे

Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.amd.gov.in

How To Apply?

  • अर्जदाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
  • पात्र उमेदवाराने फक्त ऑनलाईन पद्धतीनेच अर्ज करावा.
  • तापशीलवार माहिती, ऑनलाईन अर्ज, अर्ज कसा करावा या संबंधी माहितीसाठी कृपया www.amd.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या.
  • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: २४ ऑक्टोबर २०२१ आहे.
  • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.
Leave A Reply

Your email address will not be published.