औरंगाबाद महानगरपालिका भरती २०२२

Aurangabad Mahanagarpalika Recruitment 2022

Aurangabad Mahanagarpalika Recruitment: Aurangabad Municipal Corporation is inviting applications for 20 posts. There are posts of Superintendent Engineer, Executive Engineer, Deputy Engineer, Assistant Engineer / Junior Engineer (Architecture). The interview date is May 10, 2022.

औरंगाबाद महानगरपालिका [Auranagabad Mahanagarpalika] येथे विविध पदांच्या २० जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – १० मे २०२२ रोजी आहे.

Aurangabad Mahanagarpalika Recruitment 2022

विभागाचे नाव औरंगाबाद महानगरपालिका
[Auranagabad Mahanagarpalika]
पदांचे नाव अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)
एकूण पदे २०
मुलाखतीचे ठिकाण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र, आमखास मैदाना जवळ महानगरपालिका औरंगाबाद.
वयाची अट  ६५ वर्षे 
शैक्षणिक पात्रता शासन सेवेतील पाणी पुरवठ्याच्या कामाशी संबधित
समकक्ष पदांचे अनुभव.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.aurangabadmahapalika.org
मुलाखतीची तारीख १० मे २०२२

Aurangabad Mahanagarpalika Vacancy Details

पदांचे नाव एकूण पदे
अधीक्षक अभियंता
Superintendent Engineer
०१
कार्यकारी अभियंता
Executive Engineer
०१
उपअभियंता
Deputy Engineer
०९
सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)
Assistant Engineer / Junior Engineer (Architecture)
०९

Aurangabad Mahanagarpalika Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.aurangabadmahapalika.org

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • पात्र व इच्छुक उमेदवाराने मुलाखतीला येताना लेखी अर्ज व आवश्यक कागदपत्रासह हजर राहावे.
 • अर्जाचा नमुना, इतर तपशील, अटी व शर्तीwww.aurangabadmahapalika.org या संकेतस्थळावर पाहाव्यात.
 • मुलाखत दिनांक: १० मे २०२२ रोजी आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र, आमखास मैदाना जवळ महानगरपालिका औरंगाबाद. हे आहे.
 • अधिक माहितीसाठी : कृपया येथे क्लीक करा.

More Recruitments

औरंगाबाद महानगरपालिका भरती २०२२

Aurangabad Mahanagarpalika Recruitment: Applications are invited for the post of Retired Officer at Aurangabad Municipal Corporation . Interview date – 11 March 2022 at 11.00 am.

औरंगाबाद महानगरपालिका [Auranagabad Mahanagarpalika] येथे सेवानिवृत्त अधिकारी पदाच्या जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – ११ मार्च २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता आहे.

Aurangabad Mahanagarpalika Recruitment 2022

विभागाचे नाव औरंगाबाद महानगरपालिका
[Auranagabad Mahanagarpalika]
पदाचे नाव सेवानिवृत्त अधिकारी
मुलाखतीचे ठिकाण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र, आमखास मैदाना जवळ महानगरपालिका औरंगाबाद.
शुल्क  शुल्क नाही
वेतनमान  नियमानुसार.
नौकरीचे ठिकाण औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.rts.aurangabadmahapalika.org
मुलाखतीची तारीख ११ मार्च २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता आहे.

Aurangabad Mahanagarpalika Eligibility Crateria

पदाचे नाव शैक्षणिक पात्रता
सेवानिवृत्त अधिकारी
Retired Officer
सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे.

Aurangabad Mahanagarpalika Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.rts.aurangabadmahapalika.org

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • अर्जाचा नमुना, इतर तपशील व अटी शर्ती www.aurangabadmahanagarpalika.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
 • मुलाखतीची दिनांक: ११ मार्च २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र, आमखास मैदाना जवळ महानगरपालिका औरंगाबाद. हे आहे.
 • अधिक माहितीसाठी : कृपया येथे क्लीक करा.

औरंगाबाद महानगरपालिका येथे विशेषज्ञ पदाच्या ०५ जागा

Aurangabad Mahanagarpalika Recruitment: Applications are invited for the post of Specialist in Aurangabad Municipal Corporation. Online interview date is 13th January 2022.

औरंगाबाद महानगरपालिका [Auranagabad Mahanagarpalika] येथे विशेषज्ञ पदाच्या ०५ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. ऑनलाईन मुलाखत दिनांक – १३ जानेवारो २०२२ रोजी आहे.

Aurangabad Mahanagarpalika Recruitment 2022

विभागाचे नाव औरंगाबाद महानगरपालिका
[Auranagabad Mahanagarpalika]
पदाचे नाव विशेषज्ञ
एकूण पदे ०५
मुलाखतीचे ठिकाण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र आमखास मैदान, औरंगाबाद.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ७५,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.rts.aurangabadmahapalika.org
मुलाखतीची तारीख १३ जानेवारी २०२२

Aurangabad Mahanagarpalika Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
विशेषज्ञ
Specialist
०५एम.डी.(मेडिसीन/ रेडिओलॉजिस्ट/ अनेस्थेशिया)

Aurangabad Mahanagarpalika Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.rts.aurangabadmahapalika.org

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने मुलाखतीस शैक्षणिक कागदपत्र व अनुभव प्रमाणपत्र (मूळ व साक्षांकित प्रतीसह) हजार राहावे.
 • उमेदवाराचे अर्ज मुलाखतीच्या दिवशी सकाळी १०.०० ते १२.०० या वेळेत स्वीकारण्यात येतील.
 • पात्र उमेदवाराची यादी दुपारी ३.०० वाजता लागेल.
 • मुलाखतीची दिनांक: १३/०१/२०२२ रोजी रोजी दुपारी ३.०० वाजता आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र आमखास मैदान, औरंगाबाद. हे आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा

औरंगाबाद महानगरपालिका येथे बालरोगतज्ञ पदाच्या ०८ जागा

Aurangabad Mahanagarpalika Recruitment: Applications are invited for the post of Pediatrician at Aurangabad Municipal Corporation. Interview date – 29th June 2021 at 03.00 pm.

औरंगाबाद महानगरपालिका (Aurangabad Mahanagarpalika) येथे बालरोगतज्ञ पदाच्या ०८ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – २९ जून २०२१ रोजी दुपारी ०३.०० वाजता आहे.

Aurangabad Mahanagarpalika Recruitment 2021

विभागाचे नाव औरंगाबाद महानगरपालिका
(Aurangabad Mahanagarpalika)
पदाचे नाव बालरोगतज्ञ
एकूण पदे ०८
मुलाखतीचे ठिकाण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र, औरंगाबाद.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान १,२५,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.rts.aurangabadmahapalika.org
मुलाखतीची तारीख २९ जून २०२१ रोजी दुपारी ०३.०० वाजता

Aurangabad Mahanagarpalika Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
बालरोगतज्ञ
Pediatrician
०८एमबीबीएस, एमडी (पेड)/ एमबीबीएस, डीसीएच

Aurangabad Mahanagarpalika Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.rts.aurangabadmahapalika.org

Leave A Reply

Your email address will not be published.