एआयजेएनआयएसएचडी मुंबई येथे प्रशासकीय अधिकारी (सल्लागार) पदाची ०१ जागा

AYJNISHD Mumbai Recruitment 2021

AYJNISHD Mumbai Recruitment: Ali Yawar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities Mumbai is inviting applications for the post of Administrative Officer (Consultant). The last date for receipt of applications is within 15 days from the date of publication of the advertisement.
Google भा

अली यावर जंग नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच अँड हियरिंग डिसएबिलिटीज मुंबई [Ali Yawar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities Mumbai] येथे प्रशासकीय अधिकारी (सल्लागार) पदाच्या एका जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत आहे.

AYJNISHD Mumbai Recruitment 2021

विभागाचे नाव अली यावर जंग नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच अँड हियरिंग डिसएबिलिटीज मुंबई
[Ali Yawar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities Mumbai]
पदाचे नाव प्रशासकीय अधिकारी (सल्लागार)
एकूण पदे ०१
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता Director, Ali Yavar Jung National Institute For Speech & Hearing Disabilites (Divyangajan), KC Marg, Bandra Reclamation, Bandra (W), Mumbai – 400050.
वयाची अट ४० वर्षापर्यंत
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान ४५०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण मुंबई  (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.ayjnihh.nic.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत.

AYJNISHD Mumbai Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
प्रशासकीय अधिकारी (सल्लागार)
Administrative Officer (Consultant)
०१ मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी/ एमबीए
०५ वर्षे अनुभव

AYJNISHD Mumbai Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळ www.ayjnihh.nic.in

How To Apply?

  • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
  • विहित अर्जाचा नमुना www.ayjnihh.nic.in आणि www.crenagpur.org या संकेतस्थळावरून डाऊन्लोड करावेत.
  • अर्जासोबत गुणपत्रिकेच्या प्रती, इतर शैक्षणिक पात्रतेच्या प्रती, वयाचा पुरावा, जातीचा पुरावा, अनुभव प्रमाणपत्र इत्यादी प्रमाणपत्राच्या स्वयं साक्षांकित प्रती जोडाव्यात.
  • तिचेच पासपोर्ट आकाराचा फोटो सोबत जोडावा.
  • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक: जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत आहे.
  • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: Director, Ali Yavar Jung National Institute For Speech & Hearing Disabilites (Divyangajan), KC Marg, Bandra Reclamation, Bandra (W), Mumbai – 400050. हा आहे.
  • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा..

More Recruitments

एआयजेएनआयएसएचडी मुंबई येथे विविध पदांच्या ११ जागा

AYJNISHD Mumbai Recruitment: Ali Yawar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities, Mumbai is inviting applications for 11 different posts. It includes Assistant Professor-PMR, (Consultant), Asst. Prof. Speech & Hearing,(Consultant), Lecturer – Physiotherapy, (Consultant), Lecturer-Occupational Therapy (Consultant), Rehabilitation Officer, (Social Work & Placement) (Consultant), Prosthetics & Orthotics, Special Educator / Orientation & Mobility Instructor, Vocational Instructor, Clinical Assistant (Development Therapy), Clinical Assistant (Speech & Hearing), Workshop Supervisor-cum-Store Keeper. The last date for receipt of applications is within 15 days from the date of publication of the advertisement.

अली यावर जंग नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच अँड हियरिंग डिसएबिलिटीज, मुंबई [Ali Yawar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities Mumbai] येथे विविध पदांच्या ११ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये सहाय्यक प्राध्यापक, सहाय्यक. प्रा. भाषण व सुनावणी, व्याख्याता Physiotherapy, (Consultant) , व्याख्याता Occupational Therapy (Consultant), पुनर्वसन अधिकारी, प्रोस्थेटिक्स आणि ऑर्थोटिक्स, विशेष शिक्षक / अभिमुखता आणि गतिशीलता प्रशिक्षक, व्यावसायिक शिक्षक, क्लिनिकल सहाय्यक (Development Therapy), क्लिनिकल सहाय्यक (Speech & Hearing), कार्यशाळा पर्यवेक्षक-कम-स्टोअर कीपर अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत आहे.

AYJNISHD Mumbai Recruitment 2021

विभागाचे नाव अली यावर जंग नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच अँड हियरिंग डिसएबिलिटीज, मुंबई
[Ali Yawar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities Mumbai]
पदाचे नाव सहाय्यक प्राध्यापक, सहाय्यक. प्रा. भाषण व सुनावणी, व्याख्याता Physiotherapy, (Consultant) ,
व्याख्याता Occupational Therapy (Consultant), पुनर्वसन अधिकारी, प्रोस्थेटिक्स आणि ऑर्थोटिक्स,
विशेष शिक्षक / अभिमुखता आणि गतिशीलता प्रशिक्षक, व्यावसायिक शिक्षक, क्लिनिकल सहाय्यक (Development Therapy),
क्लिनिकल सहाय्यक (Speech & Hearing), कार्यशाळा पर्यवेक्षक-कम-स्टोअर कीपर
एकूण पदे ११
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता Director, Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities (Divyangajan), K C Marg,
Bandra Reclamation, Bandra (W), Mumbai – 400050.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ३०,०००/- रुपये ते ७०,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.ayjnihh.nic.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत

AYJNISHD Mumbai Vacancy Details

पदाचे नाव पद संख्या
सहाय्यक प्राध्यापक
Assistant Professor-PMR, (Consultant)
०१
सहाय्यक. प्रा. भाषण व सुनावणी
Asst. Prof. Speech & Hearing,(Consultant)
०१
व्याख्याता
Lecturer – Physiotherapy, (Consultant)
०१
व्याख्याता
Lecturer-Occupational Therapy (Consultant)
०१
पुनर्वसन अधिकारी
Rehabilitation Officer, (Social Work & Placement) (Consultant)
०१
प्रोस्थेटिक्स आणि ऑर्थोटिक्स
Prosthetics & Orthotics
०१
विशेष शिक्षक / अभिमुखता आणि गतिशीलता प्रशिक्षक
Special Educator / Orientation & Mobility Instructor
०१
व्यावसायिक शिक्षक
Vocational Instructor
०१
क्लिनिकल सहाय्यक
Clinical Assistant (Development Therapy)
०१
क्लिनिकल सहाय्यक
Clinical Assistant (Speech & Hearing)
०१
कार्यशाळा पर्यवेक्षक-कम-स्टोअर कीपर
Workshop Supervisor-cum-Store Keeper
०१

AYJNISHD Mumbai Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
सहाय्यक प्राध्यापक
Assistant Professor-PMR, (Consultant)
४५ वर्षापर्यंत
सहाय्यक. प्रा. भाषण व सुनावणी
Asst. Prof. Speech & Hearing,(Consultant)
४५ वर्षापर्यंत
व्याख्याता
Lecturer – Physiotherapy, (Consultant)
३५ वर्षापर्यंत
व्याख्याता
Lecturer-Occupational Therapy (Consultant)
३५ वर्षापर्यंत
पुनर्वसन अधिकारी
Rehabilitation Officer, (Social Work & Placement) (Consultant)
३५ वर्षापर्यंत
प्रोस्थेटिक्स आणि ऑर्थोटिक्स
Prosthetics & Orthotics
४० वर्षापर्यंत
विशेष शिक्षक / अभिमुखता आणि गतिशीलता प्रशिक्षक
Special Educator / Orientation & Mobility Instructor
३५ वर्षापर्यंत
व्यावसायिक शिक्षक
Vocational Instructor
३० वर्षापर्यंत
क्लिनिकल सहाय्यक
Clinical Assistant (Development Therapy)
३० वर्षापर्यंत
क्लिनिकल सहाय्यक
Clinical Assistant (Speech & Hearing)
३० वर्षापर्यंत
कार्यशाळा पर्यवेक्षक-कम-स्टोअर कीपर
Workshop Supervisor-cum-Store Keeper
३० वर्षापर्यंत

AYJNISHD Mumbai Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.ayjnihh.nic.in

Leave A Reply

Your email address will not be published.