खडकी कन्टोमेंट बोर्ड पुणे येथे विविध पदाच्या १० जागा

CB Khadki Recruitment 2022

CB Khadki Recruitment: Khadki Cantonment Board Pune is inviting applications for 10 posts. There are posts of Laboratory Technician, Staff Nurse, Medical Officer AYUSH. Interview date – 14th January 2022 at 11.00 am.

खडकी कन्टोमेंट बोर्ड पुणे [Khadki Cantonment Board] येथे विविध पदांच्या १० जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, स्टाफ नर्स, वैद्यकीय अधिकारी आयुष अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – १४ जानेवारी २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता आहे.

CB Khadki Recruitment 2021

विभागाचे नाव खडकी कन्टोमेंट बोर्ड पुणे
[Khadki Cantonment Board]
पदांचे नाव प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, स्टाफ नर्स, वैद्यकीय अधिकारी आयुष
एकूण पदे १०
मुलाखतीचे ठिकाण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर छावणी सर्वसाधारण रुग्णालय, खडकी, पुणे – ४११००३.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  १९,५९०/- रुपये ते ३०,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण खडकी, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.cbkhadki.org.in
मुलाखतीची तारीख १४ जानेवारी २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता आहे.

CB Khadki Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
Laboratory Technician
०५बीएससी सह डीएमएलटी/ बीएससी (एमएलटी),
४ वर्षांचा अनुभव बायोकेमिस्ट्री आणि इम्युनोसे उपकरणे, एमएससीआयटी.
स्टाफ नर्स
Staff Nurse
०५बीएससी (नर्सिंग)/जीएनएम, ३ वर्षांचा अनुभव बीएएमएस,
वैद्यकीय अधिकारी आयुष
Medical Officer AYUSH
०१बीएचएमएस आणि कोविड डयुटीचा अनुभव

CB Khadki Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.cbkhadki.org.in

How To Apply?

  • इच्छुक उमेदवाराने जाहिरात काळजी पूर्वक वाचावी.
  • मुलाखतीस येताना पदवी / नोंदणी / अनुभवाची स्कॅन केलेली प्रत सोबत आणावी.
  • उमेदवाराची नोंदणी मुलाखतीच्या दिवशी सकाळी ११.०० वाजेपर्यंत करता येईल.
  • मुलाखत दिनांक: १४ जानेवारी २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता आहे.
  • मुलाखतीचे ठिकाण: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर छावणी सर्वसाधारण रुग्णालय, खडकी, पुणे – ४११००३. हे आहे.
  • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

More Recruitments

(CB Khadaki) खडकी कन्टोमेंट बोर्ड पुणे - ३३ जागा

CB Khadki Recruitment 2021

CB Khadki Recruitment: Khadki Cantonment Board Pune is inviting applications for 33 posts. These include Assistant Medical Officer, Staff Nurse, X-Ray Technician, Laboratory Technician, Dialysis Technician, ECG Technician, Pharmacist, Data Entry Operator. Interview date – 10 June 2021 at 10.00 am.

खडकी कन्टोमेंट बोर्ड पुणे (Khadki Cantonment Board) येथे विविध पदाच्या ३३ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये सहायक वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स, एक्स-रे तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, डायलिसिस तंत्रज्ञ, ईसीजी तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – १० जुन २०२१ रोजी सकाळी १०.०० वाजता आहे.

CB Khadki Recruitment 2021

विभागाचे नाव खडकी कन्टोमेंट बोर्ड पुणे
(Khadki Cantonment Board)
पदांचे नाव सहायक वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स, एक्स-रे तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ,
डायलिसिस तंत्रज्ञ, ईसीजी तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर
एकूण पदे ३३
मुलाखतीचे ठिकाण डॉ. बी. ए. कॅन्टोनमेंट जनरल हॉस्पिटल, खडकी, पुणे – ४११००३.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान १२,१५०/- रुपये ते ५५,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.cbkhadki.org.in
मुलाखतीची तारीख १० जुन २०२१ रोजी सकाळी १०.०० वाजता

CB Khadki Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
सहायक वैद्यकीय अधिकारी
Assistant Medical Officer
०२एमबीबीएस, एमएमसी नोंदणीकृत
स्टाफ नर्स
Staff Nurse
१४जीएनएम/बीएससी नर्सिग
महाराष्ट्र नर्सिंग कौंसिल नोंदणी
एक्स-रे तंत्रज्ञ
 X-Ray Technician
०३एचएससी
सोबत एक्स-रे तंत्रज्ञ कोर्स
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
Laboratory Technician
०४बीएससी (पीजीडीएमएलटी) बीएससी (एमएलटी)
डायलिसिस तंत्रज्ञ
Dialysis Technician
०२बीएससी (डायलीसीस तंत्रज्ञ)
ईसीजी तंत्रज्ञ
ECG Technician
०१पदवीधर आणि ईसीजी तंत्रज्ञ कोर्स
फार्मासिस्ट
Pharmacist
०४बी फार्म/डीफार्म, एमपीआरसी सोबत नोंदणी
डेटा एंट्री ऑपरेटर
Data Entry Operator
०३पदवीधर एमएससीआयटी

Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.cbkhadki.org.in

Leave A Reply

Your email address will not be published.