केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना भरती २०२२

CGHS Recruitment 2022

CGHS Recruitment: Applications are invited for 65 posts in Central Government Health Scheme. There are posts of Pharmacist (Allopathic), LDC, MA / MTS, LMA / MTS, Nursing Officer. The last date for receipt of applications is 02 July 2022.

केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना [Central Government Health Scheme] येथे विविध पदांच्या ६५ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये फार्मासिस्ट (अॅलोपॅथिक), एलडीसी, एमए / एमटीएस, एलएमए / एमटीएस, नर्सिंग अधिकारी अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ०२ जुलै २०२२ आहे.

CGHS Recruitment 2022

विभागाचे नाव केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना
[Central Government Health Scheme]
पदांचे नाव फार्मासिस्ट (अॅलोपॅथिक), एलडीसी, एमए / एमटीएस,
एलएमए / एमटीएस, नर्सिंग अधिकारी
एकूण पदे ६५
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता Additional Director Central Government Health Planning Office,
OLD CGO Building (Pratishtha Bhavan), Ground Floor, South Wing, 101, MK Road, New Marine Lines, Mumbai.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण मुंबई, नाशिक & गोवा.
अधिकृत वेबसाईट www.cghsmumbai.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०२ जुलै २०२२

CGHS Vacancy Details

पदांचे नाव पद संख्या
फार्मासिस्ट (अॅलोपॅथिक)
Pharmacist (Allopathic)
१७
एलडीसी
LDC
१७
एमए / एमटीएस
MA / MTS
१४
एलएमए / एमटीएस
LMA / MTS
१०
नर्सिंग अधिकारी
Nursing Officer
०७

CGHS Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.cghsmumbai.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
 • इच्छुक उमेदवाराने जाहिरातीत दिल्याप्रमाणे अर्ज करावा.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक: ०२ जुलै २०२२ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: Additional Director Central Government Health Planning Office, OLD CGO Building (Pratishtha Bhavan), Ground Floor, South Wing, 101, MK Road, New Marine Lines, Mumbai. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

More Recruitments

केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना भरती २०२२

CGHS Recruitment: Applications are invited for 10 posts in Central Government Health Scheme. These include Specialist, GDMO, Dental Surgeon, Pharmacist. The last date for receipt of applications is – 12th April, 2022 at 5.00 pm.

केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना [Central Government Health Scheme] येथे विविध पदांच्या १० जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये विशेषज्ञ, जीडीएमओ, दंत शल्यचिकित्सक, फार्मासिस्ट अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – १२ एप्रिल २०२२ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत आहे.

CGHS Recruitment 2022

विभागाचे नाव केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना
[Central Government Health Scheme]
पदांचे नाव विशेषज्ञ, जीडीएमओ, दंत शल्यचिकित्सक, फार्मासिस्ट
एकूण पदे १०
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता Additional Director, Central Govt. Health Scheme, Swasthaya Bhavan, Near TV Tower, Seminary Hills, Nagpur – 400006.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  २५,०००/- रुपये ते ९५,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण नागपूर, रायपूर, चंद्रपूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.cghsnagpur.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १२ एप्रिल २०२२ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत

CGHS Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
विशेषज्ञ
Specialist
०३ पी.जी.पदवी सह संबंधित क्षेत्रात ३ वर्षे सेवा
 पी.जी.पदविका सह संबंधित क्षेत्रात ५ वर्षे सेवा
जीडीएमओ
GDMO
०१एमबीबीएस पदवी
दंत शल्यचिकित्सक
Dental Surgeon
०१बीडीएस पदवी
फार्मासिस्ट
Pharmacist
०५बी.फार्म/डी.फार्म/ डी.फार्म(आयुर्वेद)

CGHS Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
०१ जून २०२२ रोजी
विशेषज्ञ
Specialist
६९ वर्षापर्यंत
जीडीएमओ
GDMO
६९ वर्षापर्यंत
दंत शल्यचिकित्सक
Dental Surgeon
६९ वर्षापर्यंत
फार्मासिस्ट
Pharmacist
६४ वर्षापर्यंत

CGHS Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.cghsnagpur.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
 • इच्छुक उमेदवाराने संकेतस्थळावर दिलेल्या विहित अर्जाच्या नमुन्यात अर्ज करावा.
 • अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रति जोडाव्यात.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक :१२ एप्रिल २०२२ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता : Additional Director, Central Govt. Health Scheme, Swasthaya Bhavan, Near TV Tower, Seminary Hills, Nagpur – 400006. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना येथे विविध पदांच्या १६ जागा

CGHS Recruitment: Central Government Health Scheme Pune is inviting applications for 16 posts. They include Dermatologists, Pediatrician, Pathologists, Medical Officer, Lower Department clerks, Pharmacists, MTS. There are such posts. Interview date – 14th March 2022 at 11.00 am.

केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना पुणे [Central Government Health Scheme] येथे विविध पदांच्या १६ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये त्वचारोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ञ, पॅथॉलॉजिस्ट, वैद्यकीय अधिकारी, निम्न विभाग लिपिक, फार्मासिस्ट, एम.टी.एस. अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – १४ मार्च २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता आहे.

CGHS Recruitment 2022

विभागाचे नाव केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना पुणे
[Central Government Health Scheme]
पदांचे नाव त्वचारोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ञ, पॅथॉलॉजिस्ट, वैद्यकीय अधिकारी, निम्न विभाग लिपिक,
फार्मासिस्ट, एम.टी.एस.
एकूण पदे १६
मुलाखतीचे ठिकाण Central Government Health Scheme, Pune 2nd Floor, Swasthya Sadan,
Mukund Nagar, Pune – 411037.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.cghspune.gov.in
मुलाखतीची तारीख १४ मार्च २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता

CGHS Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
त्वचारोगतज्ज्ञ
Dermatologists
०१एमडी (त्वचाविज्ञान)
बालरोगतज्ञ
Pediatrician
०१एमडी (बालरोग)
पॅथॉलॉजिस्ट
Pathologists
०१एमडी (पॅथॉलॉजि)
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
०२एमबीबीएस
निम्न विभाग लिपिक
Lower Department clerks
०८१२ वी परीक्षा उत्तीर्ण
फार्मासिस्ट
Pharmacists
०१बी.फार्म/डी.फार्म.
एम.टी.एस.
MTS
०२१० वी परीक्षा उत्तीर्ण

CGHS Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
त्वचारोगतज्ज्ञ
Dermatologists
७० वर्षापर्यंत
बालरोगतज्ञ
Pediatrician
७० वर्षापर्यंत
पॅथॉलॉजिस्ट
Pathologists
७० वर्षापर्यंत
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
७० वर्षापर्यंत
निम्न विभाग लिपिक
Lower Department clerks
६५ वर्षापर्यंत
फार्मासिस्ट
Pharmacists
६५ वर्षापर्यंत
एम.टी.एस.
MTS
६५ वर्षापर्यंत

CGHS Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.cghspune.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने मूळ स्वरूपातील सर्व कागदपत्रासह मुलाखतीस उपस्थित राहावे.
 • मुलाखतीची दिनांक: १४ मार्च २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण: Central Government Health Scheme, Pune 2nd Floor, Swasthya Sadan, Mukund Nagar, Pune – 411037. हे आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना येथे विविध पदांच्या २४ जागा

CGHS Recruitment: The Central Government Health Scheme is inviting applications for 24 posts. These include General Duty, Medical Officer / Specialist, Pharmacist (Allopathy). The last date to apply or receive the application via online e-mail is 08 December 2021.

केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना (Central Government Health Scheme) येथे विविध पदांच्या २४ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये सामान्य कर्तव्य, वैद्यकीय अधिकारी / विशेषज्ञ, फार्मासिस्ट (ऍलोपॅथी) अशी पदे आहेत. ऑनलाईन ई – मेलद्वारे अर्ज करण्याची किंवा अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ०८ डिसेंबर २०२१ आहे.

CGHS Recruitment 2021

विभागाचे नाव केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना
(Central Government Health Scheme)
पदांचे नाव सामान्य कर्तव्य, वैद्यकीय अधिकारी / विशेषज्ञ, फार्मासिस्ट (ऍलोपॅथी)
एकूण पदे २४
अर्ज पद्धती ऑनलाईन व ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता Office of the Additional Director Central Government Health Scheme,
LD CGO Building (Pratishtha Bhavan), Ground Floor, South Wing, 101,
M.K. Road, New Marine Lines, Mumbai – 400020.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  २५,०००/- रुपये ते १,०५,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण मुंबई  (महाराष्ट्र)
ई – मेलआयडी [email protected]
अधिकृत वेबसाईट www.cghsmumbai.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०८ डिसेंबर २०२१

CGHS vacancy details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
सामान्य कर्तव्य, वैद्यकीय अधिकारी / विशेषज्ञ
General Duty, Medical Officer / Specialist
११एमबीबीएस, एमडी/ डीएनबी (जनरल मेडिसिन,
फुफ्फुसाचे औषध)
फार्मासिस्ट (ऍलोपॅथी)
Pharmacist (Allopathy)
१३ १२ वी परीक्षा उत्तीर्णसह विज्ञान विषयात
(भौतिकशास्त्र रसायनशास्त्र जीवशास्त्र)
मान्यताप्राप्त संस्थेतून फार्मसी मध्ये डिप्लोमा
०३ वर्षे अनुभव.

CGHS Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
सामान्य कर्तव्य, वैद्यकीय अधिकारी / विशेषज्ञ
General Duty, Medical Officer / Specialist
७० वर्षापर्यंत
फार्मासिस्ट (ऍलोपॅथी)
Pharmacist (Allopathy)
६५ वर्षापर्यंत

CGHS Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळ www.cghsmumbai.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
 • इच्छुक उमेदवाराने अर्जात दिलेल्या विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक: ०८ डिसेंबर २०२१ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: Office of the Additional Director Central Government Health Scheme, OLD CGO Building (Pratishtha Bhavan), Ground Floor, South Wing, 101, M.K. Road, New Marine Lines, Mumbai – 400020. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा..

केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना येथे विविध पदांच्या ७१ जागा

CGHS Recruitment: The Central Government Health Scheme is inviting applications for 71 posts. There are posts like Pharmacist, Lower Division Clerk (LDC) , MTS (MA / LMA), Pharmacist (Ayurvedic). The last date for receipt of applications is 06 September 2021.

केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना (Central Government Health Scheme) येथे विविध पदांच्या ७१ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये फार्मासिस्ट, लोअर डिव्हिजन लिपिक, एमटीएस (एमए/एलएमए), फार्मासिस्ट (आयुर्वेदिक) अशी पदे आहे. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ०६ सप्टेंबर २०२१ आहे.

CGHS Recruitment 2021

विभागाचे नाव केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना
(Central Government Health Scheme)
पदाचे नाव फार्मासिस्ट, लोअर डिव्हिजन लिपिक, एमटीएस (एमए/एलएमए), फार्मासिस्ट (आयुर्वेदिक)
एकूण पदे ७१
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता येथे क्लीक करा
वयाची अट ६५ वर्षापर्यंत
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  १८,०००/- रुपये ते २५,५००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण मुंबई व गोवा.
अधिकृत संकेतस्थळ www.cghs.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक ०६ सप्टेंबर २०२१

CGHS Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
फार्मासिस्ट
Pharmacist
१५ १२ वी परीक्षा उत्तीर्णसह विज्ञान विषय (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र)
 मान्यताप्राप्त संस्थेकडून फार्मसी मध्ये डिप्लोमा
किंवा न्यताप्राप्त विद्यापीठ पासून फार्मसी मध्ये पदवी (बी.फार्म)
आणि नोंदणीकृत फार्मसी अंतर्गत फार्मासिस्ट म्हणून
०२ वर्षे अनुभव
लोअर डिव्हिजन लिपिक
Lower Division Clerk (LDC)
२१मान्यताप्राप्त बोर्डातून १२ वी परीक्षा उत्तीर्ण
एमटीएस (एमए/एलएमए)
MTS (MA / LMA)
३४मान्यताप्राप्त बोर्डातून १० वी परीक्षा उत्तीर्ण
प्रथमोपचार प्रशिक्षण प्रमाणपत्र असल्यास प्राधान्य.
फार्मासिस्ट (आयुर्वेदिक)
Pharmacist (Ayurvedic)
०१ १२ वी परीक्षा उत्तीर्णसह विज्ञान विषय (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र)
 मान्यताप्राप्त संस्थेकडून फार्मसी मध्ये डिप्लोमा किंवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठ
पासून फार्मसी मध्ये पदवी (बी.फार्म) आणि
नोंदणीकृत फार्मसी अंतर्गत फार्मासिस्ट म्हणून
०२ वर्षे अनुभव

CGHS Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.cghs.gov.in

केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना दिल्ली येथे सेवानिवृत्त डॉक्टर पदाच्या ४० जागा

CGHS Recruitment: Central Government Health Scheme Delhi is inviting applications for 40 posts of Retired Doctors. The last date to apply is June 14, 2021.

केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना दिल्ली (Central Government Health Scheme Delhi) येथे सेवानिवृत्त डॉक्टर पदाच्या ४० जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – १४ जुन २०२१ आहे.

CGHS Recruitment 2021

विभागाचे नाव केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना दिल्ली
(Central Government Health Scheme Delhi)
पदांचे नाव सेवानिवृत्त डॉक्टर
४०एकूण पदे ४०
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता The Additional Director, CGHS (HQ)’ CGHS Bharvan,
Sector-13, R,K.Puram, Nerv Delhi-110066.
वयाची अट ७० वर्षापर्यंत
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान ७५,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण दिल्ली
अधिकृत वेबसाईट www.cghs.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १४ जुन २०२१

CGHS Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
सेवानिवृत्त डॉक्टर
Retired Doctor
४०एमबीबीएस

CGHS Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.cghs.gov.in

Leave A Reply

Your email address will not be published.