[District Hospital] जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद भरती २०२२

District Hospital Osmanabad Recruitment 2022

District Hospital Osmanabad Recruitment: Applications are invited for the post of Specialist at District Hospital Osmanabad. The interview is on the first and third Tuesday of every month after the notice is published.

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद [District Hospital Osmanabad] येथे विशेष तज्ञ पदाच्या जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत नोटीस प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकानंतर दर महिण्याच्या पहिल्या व तिसऱ्या मंगळवारी आहे.

District Hospital Osmanabad Recruitment 2022

विभागाचे नाव जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद
[District Hospital Osmanabad]
पदाचे नाव विशेष तज्ञ
मुलाखतीचे ठिकाण DEIC विभाग जिल्हा रुग्णालय, उस्मानाबाद.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.osmanabad.gov.in
मुलाखतीची तारीख नोटीस प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकानंतर दर महिण्याच्या पहिल्या व तिसऱ्या मंगळवारी आहे.

District Hospital Osmanabad Name of post

अनुक्रमांक पदाचे नाव
०१विशेष तज्ञ
Specialist

District Hospital Osmanabad Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.osmanabad.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • सादर पदाची निवड मुलाखतीद्वारे केली जाईल.
 • मुलाखतीची दिनांक : नोटीस प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकानंतर दर महिण्याच्या पहिल्या व तिसऱ्या मंगळवारी आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण : DEIC विभाग जिल्हा रुग्णालय, उस्मानाबाद. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी : कृपया येथे क्लीक करा.

More Recruitments

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद भरती २०२२

District Hospital Osmanabad Recruitment: Applications are invited for the post of Medical Officer and Specialist at District Hospital Osmanabad. Interview date – May 24, 2022 at 10.00 am.

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद [District Hospital Osmanabad] येथे वैद्यकीय अधिकारी व विशेषतज्ञ पदाच्या जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – २४ मे २०२२ रोजी सकाळी १०.०० वाजता आहे.

District Hospital Osmanabad Recruitment 2022

विभागाचे नाव जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद
[District Hospital Osmanabad]
पदाचे नाव वैद्यकीय अधिकारी व विशेषतज्ञ
मुलाखतीचे ठिकाण मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय बैठक सभागृह उस्मानाबाद.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.osmanabad.gov.in
मुलाखतीची तारीख २४ मे २०२२ रोजी सकाळी १०.०० वाजता

District Hospital Osmanabad Eligibility Crateria

पदाचे नाव शैक्षणिक पात्रता
वैद्यकीय अधिकारी व विशेषतज्ञ
Medical Officer and Specialist
एमबीबीएस पदवी /
पदव्यूत्तर अर्हताधारक.
अनुभव असल्यास प्राधान्य.

District Hospital Osmanabad Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.osmanabad.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • सदरील पदाची निवड मुलाखतीद्वारे केली जाईल.
 • मुलाखतीची दिनांक: २४ मे २०२२ रोजी सकाळी १०.०० वाजता.
 • मुलाखतीचे ठिकाण: मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय बैठक सभागृह उस्मानाबाद हे आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

जिल्हा रुग्णालय, उस्मानाबाद येथे वैद्यकीय अधिकारी पदाची जागा

District Hospital Osmanabad Recruitment: Applications are invited for the post of Medical Officer at District Hospital, Osmanabad. Interview date – 30th November 2021 at 10.00 am.

जिल्हा रुग्णालय, उस्मानाबाद (District Hospital Osmanabad) येथे वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी सकाळी १०.०० वाजता आहे.

District Hospital Osmanabad Recruitment 2021

विभागाचे नाव जिल्हा रुग्णालय, उस्मानाबाद
(District Hospital Osmanabad)
पदांचे नाव वैद्यकीय अधिकारी
मुलाखतीचे ठिकाण मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय बैठक सभागृह उस्मानाबाद.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.osmanabad.gov.in
मुलाखतीची तारीख ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी सकाळी १०.०० वाजता

District Hospital Osmanabad Eligibility Crateria

पदाचे नाव शैक्षणिक पात्रता
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
एमबीबीएस पदवी / पदव्यूत्तर अर्हताधारक.
अनुभव असल्यास प्राधान्य.

District Hospital Osmanabad Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.osmanabad.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • सदरची पदे मुलाखतीद्वारे समुपदेशन पद्धतीने भरण्यात येतील.
 • इच्छुक उमेदवाराने मुलाखतीस येताना मूळ कागदपत्रासह व एक साक्षांकित झेरॉक्स प्रतीसह मुलाखतीस वेळेवर उपस्थित राहावे.
 • मुलाखतीची दिनांक: ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी सकाळी १०.०० वाजता आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण: मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय बैठक सभागृह उस्मानाबाद. हे आहे.
 • अधिक माहितीतीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

जिल्हा रुग्णालय, उस्मानाबाद येथे वैद्यकीय अधिकारी पदाची जागा

District Hospital, Osmanabad Recruitment: Applications are invited for the post of Medical Officer at District Hospital, Osmanabad. The interview is on April 30, 2021 at 10.00 am.

जिल्हा रुग्णालय, उस्मानाबाद (District Hospital, Osmanabad) येथे वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत ३० एप्रिल २०२१ रोजी सकाळी १०.०० वाजता आहे.

District Hospital, Osmanabad Recruitment – 2021

विभागाचे नाव जिल्हा रुग्णालय, उस्मानाबाद
पदाचे नाव वैद्यकीय अधिकारी
मुलाखतीचे ठिकाण जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.osmanabad.gov.in
मुलाखतीची तारीख ३० एप्रिल २०२१ रोजी सकाळी १०.०० वाजता
d

District Hospital, Osmanabad Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव शैक्षणिक पात्रता
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
१) एमबीबीएस पदवी / पदव्युत्तर अर्हताधारक
२) अनुभव असल्यास प्राधान्य

Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.osmanabad.gov.in

Leave A Reply

Your email address will not be published.