[ESIS] कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय भरती २०२२

ESIS Recruitment 2022

ESIS Recruitment: Maharashtra State Employees State Insurance Society, Solapur is inviting applications for 10 posts. It has the posts of Specialist, Resident Radiologist, Senior Resident. The interview date is 08 July 2022.

महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी सोलापूर [Maharashtra Employees State Insurance Society, Solapur] येथे विविध पदांच्या १० जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये विशेषज्ञ, निवासी रेडिओलॉजिस्ट, वरिष्ठ निवासी अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – ०८ जुलै २०२२ रोजी आहे.

ESIS Recruitment 2022

विभागाचे नाव महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी सोलापूर
[Maharashtra Employees State Insurance Society, Solapur]
पदांचे नाव विशेषज्ञ, निवासी रेडिओलॉजिस्ट, वरिष्ठ निवासी
एकूण पदे १०
मुलाखतीचे ठिकाण Office of Medical Superintendent, ESIS Hospital,
Hotgi Road, Solapur – 413003.
शैक्षणिक पात्रता ०१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून एमबीबीएस सह पीजी पदवी
०२) अनुभव.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ६०,०००/- रुपये ते १,२३,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण सोलापूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.maharashtra.gov.in
मुलाखतीची तारीख ०८ जुलै २०२२

ESIS Vacancy Details

पदांचे नाव एकूण पदे
विशेषज्ञ
Specialist
०५
निवासी रेडिओलॉजिस्ट
Resident Radiologist
०१
वरिष्ठ निवासी
Senior Resident
०४

ESIS Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.maharashtra.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक व पात्र उमेदवाराने मुलाखतीला येताना वयाचा पुरावा, शैक्षणिक पात्रतेचे पुरावे, MMC/MCI नोंदणी, कास्ट सर्टिफिकेट/ नॉन क्रेमिलिअर, २ पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र सोबत आणावे.
 • मुलाखत दिनांक : ०८ जुलै २०२२ रोजी
 • मुलाखतीचे ठिकाण : Office of Medical Superintendent, ESIS Hospital, Hotgi Road, Solapur – 413003. हे आहे.
 • अधिक माहितीसाठी : कृपया येथे क्लीक करा.

More Recruitments

कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय भरती २०२२

ESIS Recruitment: Maharashtra State Employees State Insurance Society, Mumbai is inviting applications for 03 Part-Time Specialist posts. Interview date – 06 July 2022 at 10.00 am.

महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी मुंबई [Maharashtra Employees State Insurance Society, Mumbai] येथे अर्धवेळ विशेषज्ञ पदाच्या ०३ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – ०६ जुलै २०२२ रोजी सकाळी १०.०० वाजता आहे.

ESIS Recruitment 2022

विभागाचे नाव महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी मुंबई
[Maharashtra Employees State Insurance Society, Mumbai]
पदाचे नाव अर्धवेळ विशेषज्ञ
एकूण पदे ०३
मुलाखतीचे ठिकाण The Office of Medical Superintendent ESIS Hospital Worli Mumbai-18.
वायची अट ०६ जुलै २०२२ रोजी ६७ वर्षापर्यंत.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान ६००००/-
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.maharashtra.gov.in
मुलाखतीची तारीख ०६ जुलै २०२२ रोजी सकाळी १०.०० वाजता

ESIS Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
अर्धवेळ विशेषज्ञ
Part-Time Specialist
०३ मान्यताप्राप्त विद्यापीठापासून एमबीबीएस पदवी / 
मान्यताप्राप्त विद्यापीठापासून पीजी पदवी/ पदविका
०३ वर्षे अनुभव

ESIS Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.maharashtra.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने मुलाखतीस येताना त्यांचे शैक्षणिक व इतर प्रमाणपत्रे मूळ व झेरॉक्स प्रति सोबत आणावेत.
 • मुलाखतीची दिनांक : ०६ जुलै २०२२ रोजी सकाळी १०.०० वाजता आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण : The Office of Medical Superintendent ESIS Hospital Worli Mumbai-18. हे आहे.
 • अधिक माहितीसाठी : कृपया येथे क्लीक करा.

कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय भरती २०२२

ESIS Recruitment: Maharashtra State Employees State Insurance Society, Mumbai is inviting applications for 11 posts. There are positions like Part-Time Specialist, Full-Time Specialist, Medical Officer. Interview date is 23rd June 2022.

महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी मुंबई [Maharashtra Employees State Insurance Society, Mumbai] येथे विविध पदांच्या ११ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये अर्धवेळ विशेषज्ञ, पूर्णवेळ विशेषज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – २३ जून २०२२ रोजी आहे.

ESIS Recruitment 2022

विभागाचे नाव महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी मुंबई
[Maharashtra Employees State Insurance Society, Mumbai]
पदांचे नाव अर्धवेळ विशेषज्ञ, पूर्णवेळ विशेषज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी
एकूण पदे ११
मुलाखतीचे ठिकाण MH-ESIS Hospital, Kandivali East, Mumbai – 400101.
शैक्षणिक पात्रता
(सर्व पदांसाठी)
मान्यताप्राप्त विद्यापीठापासून एमबीबीएस पदवी / मान्यताप्राप्त
विद्यापीठापासून पीजी पदवी/ पदविका
शुल्क ३००/- रुपये [SC/ST – १२५/- रुपये]
वेतनमान  ६०,०००/- रुपये ते १,२९,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.maharashtra.gov.in
मुलाखतीची तारीख २३ जून २०२२

ESIS Vacancy Details

पदांचे नाव एकूण पदे
अर्धवेळ विशेषज्ञ
Part-Time Specialist
पूर्णवेळ विशेषज्ञ
Full-Time Specialist
१०
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
०१

ESIS Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.maharashtra.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • सदर पदाची निवड मुलाखतीद्वारे केली जाईल.
 • मुलाखत दिनांक : २३ जून २०२२ रोजी आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण : MH-ESIS Hospital, Kandivali East, Mumbai – 400101. हे आहे.
 • अधिक माहितीसाठी : कृपया येथे क्लीक करा.

कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय भरती २०२२

ESIS Recruitment: Maharashtra State Employees State Insurance Society is inviting applications for the post of Insurance Medical Practitioner. The last date for receipt of applications is 03rd June, 2022.

महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी [Maharashtra Employees State Insurance Society] येथे विमा वैद्यकीय व्यवसायी पदाच्या जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ०३ जून २०२२ आहे.

ESIS Recruitment 2022

विभागाचे नाव महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी
[Maharashtra Employees State Insurance Society]
पदाचे नाव विमा वैद्यकीय व्यवसायी
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी, रुग्णालय दुसरा मजला, प्लॉट नं. पी. १६
नारेगावरोड, एम.आय.डी.सी. चिकलठाणा,
औरंगाबाद – ४३१००६.
वयाची अट ०१ मे २०२२ रोजी ६७ वर्षापर्यंत.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड,
नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.wrd.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०३ जून २०२२

ESIS Eligibility Crateria

पदाचे नाव शैक्षणिक पात्रता
विमा वैद्यकीय व्यवसायी
Insurance Medical Practitioner
एम.बी.बी.एस.
०२ वर्षे अनुभव

ESIS Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.wrd.maharashtra.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने जाहिरातीत दिलेल्या विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक : ०३ जून २०२२ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता : वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी, रुग्णालय दुसरा मजला, प्लॉट नं. पी. १६ नारेगावरोड, एम.आय.डी.सी. चिकलठाणा, औरंगाबाद – ४३१००६. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय भरती २०२२

ESIS Recruitment: Maharashtra State Workers Insurance Society Aurangabad is inviting applications for 04 posts. It includes positions such as Part-Time Specialist, Full-Time Medical Officer. Interview date – May 24, 2022 at 10.00 am.

महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी औरंगाबाद [Maharashtra Employees State Insurance Society, Aurangabad] येथे विविध पदांच्या ०४ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये अर्धवेळ तज्ञ, पूर्ण वेळ वैद्यकीय अधिकारी अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – २४ मे २०२२ रोजी सकाळी १०.०० वाजता आहे.

ESIS Recruitment 2022

विभागाचे नाव महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी औरंगाबाद [Maharashtra Employees State Insurance Society, Aurangabad]
पदांचे नाव अर्धवेळ तज्ञ, पूर्ण वेळ वैद्यकीय अधिकारी
एकूण पदे ०४
मुलाखतीचे ठिकाण Office of Medical Superintendent, MH-ESI Society Hospital, P-16, Naregaon Road, MIDC Chikalthana, Aurangabad.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.esic.nic.in
मुलाखतीची तारीख २४ मे २०२२ रोजी सकाळी १०.०० वाजता

ESIS Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
अर्धवेळ तज्ञ
Part-Time Specialist
०२ मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पी.जी.
पदवी किंवा समकक्ष सह पीजी पदविका
०३ ते ०५ वर्षे अनुभव.
पूर्ण वेळ वैद्यकीय अधिकारी
Full-Time Medical Officer
०२ किमान एमबीबीएस
पीजी पदवी असल्यास
प्राधान्य दिले जाईल.

ESIS Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.esic.nic.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • पात्र व इच्छुक उमेदवाराने मुलाखतीला येताना सर्व आवश्यक मूळ शैक्षणिक व इतर कागदपत्रे सोबत आणावेत.
 • मुलाखतीची दिनांक : २४ मे २०२२ रोजी सकाळी १०.०० वाजता आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण : Office of Medical Superintendent, MH-ESI Society Hospital, P-16, Naregaon Road, MIDC Chikalthana, Aurangabad. हे आहे.
 • अधिक माहितीसाठी : कृपया येथे क्लीक करा.

कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय भरती २०२२

ESIS Recruitment: Maharashtra State Employees State Insurance Society, Aurangabad is inviting applications for the post of Medical Officer. The interview date is 17th May 2022.

महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी औरंगाबाद [Maharashtra Employees State Insurance Society, Aurangabad] येथे वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या ०६ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – १७ मे २०२२ रोजी आहे.

ESIS Recruitment 2022

विभागाचे नाव महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी औरंगाबाद [Maharashtra Employees State Insurance Society, Aurangabad]
पदाचे नाव वैद्यकीय अधिकारी
एकूण पदे ०६
मुलाखतीचे ठिकाण Office of The Administrative Medical Officer,
MH-ESI Society Hospital Campus 2nd, Floor,
P-16, Naregaon Road, Chikalthana, MIDC Aurangabad.
वयाची अट १७ मे २०२२ रोजी ५८ वर्षापर्यंत.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.esic.nic.in
मुलाखतीची तारीख १७ मे २०२२

ESIS Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
०६किमान एमबीबीएस

ESIS Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.esic.nic.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने मुलाखतीला येताना वयाच्या पुराव्यासाठी मॅट्रिकचे प्रमाणपत्र, शैक्षणिक पात्रता पुरावा , MMC/MCI नोंदणी प्रमाणपत्र, जात वैद्यता प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र इत्यादी प्रमाणपत्रे मूळ व छायाप्रतीचे २ संच सोबत आणावेत.
 • तसेच २ पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्रे सोबत आणावेत.
 • मुलाखत दिनांक : १७ मे २०२२ रोजी आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण: Office of The Administrative Medical Officer, MH-ESI Society Hospital Campus 2nd, Floor, P-16, Naregaon Road, Chikalthana, MIDC Aurangabad. हे आहे.
 • अधिक माहितीसाठी : कृपया येथे क्लीक करा.

कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय भरती २०२२

ESIS Recruitment: Maharashtra State Employees State Insurance Society, Solapur is inviting applications for the post of Specialist and Resident Specialist. Interview date – 12th April 2022 from 11.00 am to 3.00 pm.

महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी सोलापूर [Maharashtra Employees State Insurance Society, Solapur] येथे विशेषज्ञ व निवासी विशेषज्ञ पदाच्या ०७ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – १२ एप्रिल २०२२ रोजी सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० वाजता आहे.

ESIS Recruitment 2022

विभागाचे नाव महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी सोलापूर
[Maharashtra Employees State Insurance Society, Solapur]
पदाचे नाव विशेषज्ञ व निवासी विशेषज्ञ
एकूण पदे ०७
मुलाखतीचे ठिकाण वैद्यकीय अधीक्षक कार्यालय, राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, सोलापूर.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण सोलापूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.esic.nic.in
मुलाखतीची तारीख १२ एप्रिल २०२२ रोजी सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० वाजता

ESIS Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
विशेषज्ञ व निवासी विशेषज्ञ
Specialist and Resident Specialist
०७मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून एम.बी.बी.एस.
सह पीजी पदवी

ESIS Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.esic.nic.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • सादर पदाकरिता अटी, शर्ती व विहित नमुन्यातील अर्ज esic.nic.in या संकेतस्थळावरील Recruitment या शीर्षाखाली उपलब्ध आहे.
 • इच्छुक उमेदवाराने मुलाखतीला येताना संपूर्ण अचूक भरलेला अर्ज, सर्व आवश्यक प्रमाणपत्राच्या साक्षांकित प्रती सोबत आणाव्यात.
 • मुलाखतीची दिनांक: १२ एप्रिल २०२२ रोजी सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० वाजता आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण: वैद्यकीय अधीक्षक कार्यालय, राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, सोलापूर. हे आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

कर्मचारी राज्य कामगार विमा सोसायटी मुंबई येथे वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या १० जागा

ESIS Recruitment: Maharashtra State Employees State Insurance Society, Mumbai is inviting applications for the post of Medical Officer. The interview date will be available soon.

महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी मुंबई [Maharashtra Employees State Insurance Society, Mumbai] येथे वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या १० जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक लवकरच उपलब्ध होईल.

ESIS Recruitment 2022

विभागाचे नाव महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी मुंबई
[Maharashtra Employees State Insurance Society, Mumbai]
पदाचे नाव वैद्यकीय अधिकारी
एकूण पदे १०
मुलाखतीचे ठिकाण “Office of the Administrative Medical Officer,
MH-Employees’ State Insurance Society, 3rd Floor,
E.S.I. Society Hospital, Ganpat Jadhav Marg, Worli, Mumbai – 400 018.
वयाची अट ०१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी ५७ वर्षापर्यंत.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ७५,०००/- रुपये ते ९०,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण मुंबई, खोपोली, अलिबाग, वाडा, बोईसर, चेंबूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.esic.nic.in
मुलाखतीची तारीख लवकरच उपलब्ध होईल.

ESIS Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
१०एम.बी.बी.एस.

ESIS Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.esic.nic.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराची निवड मुलाखतीद्वारे केली जाईल.
 • मुलाखतीची दिनांक : उमेदवाराला ई – मेल द्वारे कळविली जाईल.
 • मुलाखतीचे ठिकाण: “Office of the Administrative Medical Officer, MH-Employees’ State Insurance Society, 3rd Floor, E.S.I. Society Hospital, Ganpat Jadhav Marg, Worli, Mumbai – 400 018. हे आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा

कर्मचारी राज्य कामगार विमा सोसायटी मुंबई येथे विविध पदांच्या ०५ जागा

ESIS Recruitment: Maharashtra State Employees State Insurance Society, Mumbai is inviting applications for various posts. It has posts like Part-Time Specialist,  Administrative Officer. The interview date is March 14, 2022.

महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी मुंबई [Maharashtra Employees State Insurance Society, Mumbai] येथे विविध पदाच्या ०५ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये अर्धवेळ तज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – १४ मार्च २०२२ आहे.

ESIS Recruitment 2022

विभागाचे नाव महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी मुंबई
[Maharashtra Employees State Insurance Society, Mumbai]
पदांचे नाव अर्धवेळ तज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी
एकूण पदे ०५
मुलाखतीचे ठिकाण The Office of Medical superintendent ESIS Hospital, Worli, Mumbai – 18.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ४०,०००/- रुपये ते ६०.०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.esic.nic.in
मुलाखतीची तारीख १४ मार्च २०२२

ESIS Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
अर्धवेळ तज्ञ
Part-Time Specialist
०४ मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून एमबीबीएस सह पीजी पदवी
किंवा समकक्ष सह पीजी पदविका
०३ ते ०५ वर्षे अनुभव.
प्रशासकीय अधिकारी
Administrative Officer
०१कोणत्याही सरकारी/निमशासकीय/स्थानिक संस्था
क्षेत्रातील प्रशासकीय अधिकारी म्हणून निवृत्त

ESIS Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
अर्धवेळ तज्ञ
Part-Time Specialist
६७ वर्षापर्यंत
प्रशासकीय अधिकारी
Administrative Officer
६५ वर्षापर्यंत

ESIS Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.esic.nic.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • सादर पदाची निवड मुलाखतीद्वारे होईल.
 • मुलाखतीची दिनांक: १४ मार्च २०२२ आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण: The Office of Medical superintendent ESIS Hospital, Worli, Mumbai – 18. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी : कृपया येथे क्लीक करा.

कर्मचारी राज्य कामगार विमा सोसायटी नागपूर येथे विविध पदांच्या ०६ जागा

ESIS Recruitment: Maharashtra State Employees State Insurance Society, Nagpur is inviting applications for 06 posts. It has posts like Medical Officer, Physician, Radiologist. Interview dates are 28th February 2022 and 4th March 2022.

महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी नागपूर [Maharashtra Employees State Insurance Society, Nagpur] येथे विविध पदांच्या ०६ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी, फिजिशियन, रेडिओलॉजिस्ट अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – २८ फेब्रुवारी २०२२ व ४ मार्च २०२२ रोजी आहे.

ESIS Recruitment 2022

विभागाचे नाव महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी नागपूर
[Maharashtra Employees State Insurance Society, Nagpur]
पदांचे नाव वैद्यकीय अधिकारी, फिजिशियन, रेडिओलॉजिस्ट
एकूण पदे ०६
मुलाखतीचे ठिकाण वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी,
आयसोलेशन हॉस्पिटल जवळ,मानेवाडा रोड, नागपूर – ४४००२४.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ६०,०००/- रुपये ते ७५,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण नागपूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.esic.nic.in
मुलाखतीची तारीख २८ फेब्रुवारी २०२२ व ४ मार्च २०२२

ESIS Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
०२मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून एमबीबीएस 
फिजिशियन
Physician
०३ मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून एमबीबीएस सह पीजी पदवी /
पदविका किंवा समकक्ष.
०३ ते ०५ वर्षे अनुभव.
रेडिओलॉजिस्ट
Radiologist
०१ मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून एमबीबीएस सह पीजी पदवी /
पदविका किंवा समकक्ष.
०३ ते ०५ वर्षे अनुभव.

ESIS Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
०४ मार्च २०२२ रोजी
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
५८ वर्षापर्यंत
फिजिशियन
Physician
६७ वर्षापर्यंत
रेडिओलॉजिस्ट
Radiologist
६७ वर्षापर्यंत

ESIS Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.esic.nic.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने मुलाखतीस येताना नियोजित वेळेच्या अर्धा तास आधी यावे.
 • उमेदवाराने मुलाखतीस येताना आवश्यक कागदपत्रे मूळ व छायाप्रतीचे २ संच घेऊन यावे.
 • मुलाखतीची दिनांक: २८ फेब्रुवारी २०२२ व ४ मार्च २०२२ आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण: वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी, आयसोलेशन हॉस्पिटल जवळ,मानेवाडा रोड, नागपूर – ४४००२४. हे आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा

कर्मचारी राज्य कामगार विमा सोसायटी नागपूर येथे वैद्यकीय अधिकारी गट-अ पदाच्या ०३ जागा

ESIS Recruitment: Applications are invited for the post of Medical Officer Group-A at Maharashtra State Employees State Insurance Society, Nagpur. The last date for receipt of applications is 18th February 2022.

महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी नागपूर [Maharashtra Employees State Insurance Society, Nagpur] येथे वैद्यकीय अधिकारी गट-अ पदाच्या ०३ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – १८ फेब्रुवारी २०२२ आहे.

ESIS Recruitment 2022

विभागाचे नाव महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी नागपूर
[Maharashtra Employees State Insurance Society, Nagpur]
पदाचे नाव वैद्यकीय अधिकारी गट-अ
एकूण पदे ०३
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी, आयसोलेशन हॉस्पिटल जवळ, इमामवाडा नागपूर.
वयाची अट २८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी ५७ वर्षापर्यंत.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण नागपूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.esic.nic.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १८ फेब्रुवारी २०२२

ESIS Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
वैद्यकीय अधिकारी गट-अ
Medical Officer Group-A
०३एम.बी.बी.एस.

ESIS Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.esic.nic.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
 • इच्छुक उमेदवाराने विहित नमुन्यात अर्ज करावा.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे साक्षांकित करून पाठवावे.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक: १८ फेब्रुवारी २०२२ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी, आयसोलेशन हॉस्पिटल जवळ, इमामवाडा नागपूर. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा

कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय येथे वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या ०७ जागा

ESIS Recruitment: Maharashtra State Employees State Insurance Society, Pune is inviting applications for the post of Medical Officer. The interview date is 02 December 2021.

महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी पुणे [Maharashtra Employees State Insurance Society, Pune] येथे वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या ०७ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – ०२ डिसेंबर २०२१ आहे.

ESIS Recruitment 2021

विभागाचे नाव महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी पुणे
[Maharashtra Employees State Insurance Society, Pune]
पदाचे नाव वैद्यकीय अधिकारी
एकूण पदे ०७
मुलाखतीचे ठिकाण “OFFICE OF ADMINISTRATIVE MEDICAL OFFICER, GROUND FLOOR,
PANCHDEEP BHAVAN, Sr. No. 689/90, BIBVEWADI, PUNE – 411037.”
वयाची अट ०१ डिसेंबर २०२१ रोजी ५७ वर्षापर्यंत.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.esic.nic.in
मुलाखतीची तारीख ०२ डिसेंबर २०२१

ESIS Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
०७एम.बी.बी.एस.

ESIS Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.esic.nic.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने [email protected] या ई – मेलवर आपल्या बायोडाटासह अर्ज सादर करावा.
 • तसेच वैयक्तिक पोस्टाने अर्ज पाठवायचा असल्यास राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, जीवनदायी भवन, राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय आवार, गणपत जाधव मार्ग, वरळी नका, वरळी, मुंबई – ४०००१८ या पत्त्यावर अर्ज सादर करावा.
 • अर्ज सादर करण्याची दिनांक: ०२ डिसेंबर २०२१ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत राहील.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय येथे युनानी वैद्यकीय अधिकारी पदाची ०१ जागा

ESIS Recruitment: Applications are invited for the post of Unani Medical Officer at Maharashtra Employees State Insurance Society, Maharashtra. The interview date is 18th November 2021.

महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी (Maharashtra Employees State Insurance Society, Nashi) येथे युनानी वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या एका जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – १८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी आहे.

ESIS Recruitment 2021

विभागाचे नाव महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी
(Maharashtra Employees State Insurance Society, Nashi)
पदाचे नाव युनानी वैद्यकीय अधिकारी
एकूण पदे ०१
मुलाखतीचे ठिकाण  Medical Superintendent MH-ESI Society Nashik, Satpur-7.
वयाची अट १८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी ३० वर्षापर्यंत [राखीव प्रवर्ग – ०५ वर्षे सूट]
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ५०,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण नाशिक (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.esic.nic.in
मुलाखतीची तारीख १८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी

ESIS Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
युनानी वैद्यकीय अधिकारी
Unani Medical Officer
०१ मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून युनानी मध्ये पदवी किंवा समकक्ष
 युनानीच्या केंद्रीय रजिस्टरवर नावनोंदणी

ESIS Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.esic.nic.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • उमेदवाराने मुलाखतीस येताना आवश्यक मूळ कागदपत्रे व एक स्व साक्षांकित छायांकित प्रतीचा संच सोबत आणावा.
 • मुलाखतीची दिनांक: १८ नोव्हेंबर २०२१ आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण:  Medical Superintendent MH-ESI Society Nashik, Satpur-7. आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय येथे वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या १० जागा

ESIS Recruitment: Maharashtra State Employees State Insurance Society is inviting applications for the post of Medical Officer. Interview date is 22nd November 2021.

कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय (Maharashtra Employees State Insurance Society) येथे वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या १० जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी आहे.

ESIS Recruitment 2021

विभागाचे नाव कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय
(Maharashtra Employees State Insurance Society)
पदाचे नाव वैद्यकीय अधिकारी
एकूण पदे १०
मुलाखतीचे ठिकाण MH-ESI Society Hospital Mulund – 400 080.
वयाची अट २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी ६४ वर्षापर्यंत.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ७५,०००/- रुपये ते ८५,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.esic.nic.in
मुलाखतीची तारीख २२ नोव्हेंबर २०२१.

ESIS Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer.
१०मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून एम.बी.बी.एस. पदवी

ESIS Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.esic.nic.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • सदरची निवड मुलाखतीद्वारे केली जाईल.
 • मुलाखतीची दिनांक: २२ नोव्हेंबर २०२१ आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण: MH-ESI Society Hospital Mulund – 400 080.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय येथे वैद्यकीय अधिकारी गट-अ पदाच्या ०२ जागा

ESIS Recruitment: Applications are invited for the post of Medical Officer Group-A at Maharashtra Employees State Insurance Society, Mumbai. The interview date is 18th October 2021.

महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी, मुंबई [Maharashtra Employees State Insurance Society, Mumbai] येथे वैद्यकीय अधिकारी गट-अ पदाच्या ०२ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी आहे.

ESIS Recruitment 2021

विभागाचे नाव महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी, मुंबई
[Maharashtra Employees State Insurance Society, Mumbai]
पदांचे नाव वैद्यकीय अधिकारी गट-अ
एकूण पदे ०२
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता Office of the Chief Executive Officer, MH-ESI Society, 6th Floor.
Panchdeep Bhavan, N. M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013.
वयाची अट ०१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ५७ वर्षापर्यंत.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान ७५०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.esic.nic.in
मुलाखतीची तारीख १८ ऑक्टोबर २०२१

ESIS Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
वैद्यकीय अधिकारी गट-अ
Medical Officer Group-A
०२ किमान एम.बी.बी.एस. पदवी
०१ वर्षे अनुभव.

(Keyword) Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.esic.nic.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • अर्ज आणि नियम व अटी www.bit.ly/3A XalEg या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक: १८ ऑक्टोबर २०२१ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: Office of the Chief Executive Officer, MH-ESI Society, 6th Floor. Panchdeep Bhavan, N. M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी : कृपया येथे क्लीक करा

कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय येथे अर्धवेळ तंत्रज्ञ पदाच्या ०७ जागा

ESIS Recruitment: Applications are invited for the post of Part Time Technician at Maharashtra Employees State Insurance Society. These include Surgeons, Gynecologists, Pediatricians, Ophthalmologists Surgeon, Resident Radiologist, Pathologist, Resident Anesthetist. The interview date is 23rd and 24th September 2021.

कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय ( Maharashtra Employees State Insurance Society) येथे सेअर्धवेळ तंत्रज्ञ पदाच्या ०७ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये सर्जन, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ सर्जन, रहिवासी रेडिओलॉजिस्ट, पॅथॉलॉजिस्ट, रहिवासी एनेस्थेटिस्ट अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – २३ व २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी आहे.

ESIS Recruitment 2021

विभागाचे नाव कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय
(Maharashtra Employees State Insurance Society)
पदांचे नाव सर्जन, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ सर्जन, रहिवासी रेडिओलॉजिस्ट, पॅथॉलॉजिस्ट, रहिवासी एनेस्थेटिस्ट
एकूण पदे ०७
मुलाखतीचे ठिकाण  Office of the Medical Superintendent, MH-ESI Society, Hotgi Road, Solapur.
शैक्षणिक पात्रता ०१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठापासून एम.बी.बी.एस. सह पीजी पदवी किंवा समकक्ष.
०२) ०३ ते ०५ वर्षे अनुभव.
वयाची अट  २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी ६४ वर्षापर्यंत.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान ६००००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण सोलापूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.esic.nic.in
मुलाखतीची तारीख २३ व २४ सप्टेंबर २०२१

ESIS Vacancy Details

अर्धवेळ तज्ञ/ Part-Time Specialist: ०७ जागा

पदांचे नाव एकूण पदे
सर्जन
Surgeons
०१
स्त्रीरोगतज्ज्ञ
Gynecologists
०१
बालरोगतज्ञ
Pediatricians
०१
नेत्र रोग विशेषज्ञ सर्जन
Ophthalmologists Surgeon
०१
रहिवासी रेडिओलॉजिस्ट
Resident Radiologist
०१
पॅथॉलॉजिस्ट
Pathologist
०१
रहिवासी एनेस्थेटिस्ट
Resident Anesthetist
०१
जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.esic.nic.in

कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय येथे वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या ०२ जागा

ESIS Recruitment: Applications are invited for the post of Medical Officer at Maharashtra Employees State Insurance Society. Interview date is 15th September 2021.

कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय (Maharashtra Employees State Insurance Society) येथे वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या ०२ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी आहे.

ESIS Recruitment 2021

विभागाचे नाव कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय
(Maharashtra Employees State Insurance Society)
पदांचे नाव वैद्यकीय अधिकारी
एकूण पदे ०२
मुलाखतीचे ठिकाण  Medical Superintendent, MH-ESI Society, Hitgi Road, Solapur.
वयाची अट १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी ३० वर्षापर्यंत.
[शासकीय नियमानुसार सूट]
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान ५००००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण सोलापूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.esic.nic.in
मुलाखतीची तारीख १५ सप्टेंबर २०२१

ESIS Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
०२मान्यताप्राप्त विद्यापीठापासून आयुर्वेद किंवा होमिओपॅथी मध्ये पदवी
किंवा समकक्ष
जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.esic.nic.in

कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय येथे वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या २० जागा

ESIS Recruitment: Maharashtra State Employees State Insurance Society Pune is inviting applications for the post of Medical Officer. The interview date is 05 October 2021.

महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी पुणे [Maharashtra Employees State Insurance Society Pune] येथे वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या २० जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – ०५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी आहे.

ESIS Recruitment 2021

विभागाचे नाव महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी पुणे
[Maharashtra Employees State Insurance Society Pune]
पदांचे नाव वैद्यकीय अधिकारी
एकूण पदे २०
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता “Office of Administrative Medical Officer, Ground Floor, Panchdeep Bhavan,
Sr. No. 689/90, Bibwewadi, Pune – 411037.
वयाची अट ०१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ५७ वर्षापर्यंत.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  २९/०५/२०२० च्या महाराष्ट्र शासनाच्या जीआर नुसार.
नौकरीचे ठिकाण पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.esic.nic.in
मुलाखतीची तारीख ०५ ऑक्टोबर २०२१

ESIS Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
२०एमबीबीएस पदवी
जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.esic.nic.in

Leave A Reply

Your email address will not be published.