[Department of Fisheries] मत्स्यव्यवसाय विभाग महाराष्ट्र भरती २०२२

Fisheries Department Maharashtra Recruitment 2022

Fisheries Department Maharashtra Recruitment: The Department of Fisheries is inviting applications for 09 posts. These include State Program Manager, Deputy State Program Manager, District Program Manager. The last date for receipt of applications is 13th May, 2022.

मत्स्यव्यवसाय विभाग [Department of Fisheries] येथे विविध पदांच्या ०९ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक, उप राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – १३ मे २०२२ आहे.

Fisheries Department Maharashtra Recruitment 2022

विभागाचे नाव मत्स्यव्यवसाय विभाग
[Department of Fisheries]
पदांचे नाव राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक, उप राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक
एकूण पदे ०९
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता Office of the Commissioner, Fisheries, State of Maharashtra, Mumbai, Tarporwala Fisheries,
1st Floor, Netaji Subhash Marg, Charni Road, Mumbai – 400002.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ४५,०००/- रुपये ते ७०,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.fisheries.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १३ मे २०२२

Fisheries Department Maharashtra Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक
State Program Manager
०१ मास्टर्स इन फिशरीज सायन्स /
एम.एससी प्राणीशास्त्र /
एम.एससी सागरी विज्ञान /
एम.एससी सागरी जीवशास्त्र /
मास्टर्स इन फिशरीज इकॉनॉमिक्स /
औद्योगिक मत्स्यपालन / मत्स्य व्यवसाय व्यवस्थापन 
अनुभव
उप राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक
Deputy State Program Manager
०१ मास्टर्स इन फिशरीज सायन्स /
एम.एससी प्राणीशास्त्र /
एम.एससी सागरी विज्ञान /
एम.एससी सागरी जीवशास्त्र /
मास्टर्स इन फिशरीज इकॉनॉमिक्स /
औद्योगिक मत्स्यपालन / मत्स्य व्यवसाय व्यवस्थापन 
अनुभव
जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक
District Program Manager
०७ मास्टर्स इन फिशरीज सायन्स /
एम.एससी प्राणीशास्त्र /
एम.एससी सागरी विज्ञान /
एम.एससी सागरी जीवशास्त्र /
मास्टर्स इन फिशरीज इकॉनॉमिक्स /
औद्योगिक मत्स्यपालन / मत्स्य व्यवसाय व्यवस्थापन 
माहिती तंत्रज्ञानातील किमान डिप्लोमा (IT).

Fisheries Department Maharashtra Vacancy Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक
State Program Manager
४५ वर्षापर्यंत
उप राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक
Deputy State Program Manager
४५ वर्षापर्यंत
जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक
District Program Manager
३५ वर्षापर्यंत

Fisheries Department Maharashtra Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.fisheries.maharashtra.gov.in

How To Apply?

  • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
  • इच्छुक व पात्र उमेदवाराने जाहिरातीत दिल्याप्रमाणे अर्ज करावा.
  • अर्ज पाठवण्याची दिनांक : १३ मे २०२२ आहे.
  • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता : Office of the Commissioner, Fisheries, State of Maharashtra, Mumbai, Tarporwala Fisheries, 1st Floor, Netaji Subhash Marg, Charni Road, Mumbai – 400002. हा आहे.
  • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

More Recruitments

मत्स्यव्यवसाय विभाग महाराष्ट्र येथे विविध पदांच्या ११ जागा

Fisheries Department Maharashtra Recruitment: The Department of Fisheries is inviting applications for 11 posts. These include State Program Manager, Deputy State Program Manager, District Program Manager, Legal Officer, Assistant Legal Officer. The last date for receipt of applications is 14th February, 2022.

मत्स्यव्यवसाय विभाग [Department of Fisheries] येथे विविध पदांच्या ११ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक, उप राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक, विधी अधिकारी, सहाय्यक विधी अधिकारी अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – १४ फेब्रुवारी २०२२ आहे.

Fisheries Department Maharashtra Recruitment 2021

विभागाचे नाव मत्स्यव्यवसाय विभाग
[Department of Fisheries]
पदांचे नाव राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक, उप राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक, विधी अधिकारी, सहाय्यक विधी अधिकारी
एकूण पदे ११
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय, तारापोरवाला मत्स्यालय, १ ला मजला,
नेताजी सुभाष मार्ग, चर्नी रोड, मुंबई – ४००००२.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ४०,०००/- रुपये ते ८०,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण पालघर, ठाणे, मुंबई, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.
अधिकृत वेबसाईट www.fisheries.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १४ फेब्रुवारी २०२२

Fisheries Department Maharashtra Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक
State Program Manager
०१ मास्टर्स इन फिशरीज सायन्स / एम.एससी प्राणीशास्त्र /
एम.एससी सागरी विज्ञान / एम.एससी सागरी जीवशास्त्र / मास्टर्स इन फिशरीज
इकॉनॉमिक्स / औद्योगिक मत्स्यपालन / मत्स्य व्यवसाय व्यवस्थापन 
किमान ०७ वर्षे अनुभव
उप राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक
Deputy State Program Manager
०१ मास्टर्स इन फिशरीज सायन्स / एम.एससी प्राणीशास्त्र / एम.एससी सागरी
विज्ञान / एम.एससी सागरी जीवशास्त्र / मास्टर्स इन फिशरीज इकॉनॉमिक्स /
औद्योगिक मत्स्यपालन / मत्स्य व्यवसाय व्यवस्थापन ०
किमान ०५ वर्षे अनुभव
जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक
District Program Manager
०७ मास्टर्स इन फिशरीज सायन्स / एम.एससी प्राणीशास्त्र / एम.एससी
सागरी विज्ञान / एम.एससी सागरी जीवशास्त्र / मास्टर्स इन फिशरीज
इकॉनॉमिक्स / औद्योगिक मत्स्यपालन / मत्स्य व्यवसाय व्यवस्थापन 
किमान ०३ वर्षे अनुभव
विधी अधिकारी
Legal Officer
०१ एलएलएम
किमान ०५ वर्षे अनुभव
सहाय्यक विधी अधिकारी
Assistant Legal Officer
०१ एलएलबी 
किमान ०५ वर्षे अनुभव

Fisheries Department Maharashtra Vacancy Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक
State Program Manager
४५ वर्षापर्यंत
उप राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक
Deputy State Program Manager
४५ वर्षापर्यंत
जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक
District Program Manager
३५ वर्षापर्यंत
विधी अधिकारी
Legal Officer
सहाय्यक विधी अधिकारी
Assistant Legal Officer

Fisheries Department Maharashtra Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळ www.fisheries.maharashtra.gov.in

How To Apply?

  • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
  • सदरची पदे कंत्राट पद्धतीने भरावयाची आहेत.
  • इच्छुक कंत्राटदार / कंपनीने सीलबंद निविदा पाठवाव्यात.
  • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: १४ फेब्रुवारी २०२२ आहे.
  • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा..

मत्स्यव्यवसाय विभाग महाराष्ट्र मुंबई येथे मराठी / हिंदी / इंग्रजी भाषा अनुवादक पदाची ०१ जागा

Fisheries Department Maharashtra Recruitment: Applications are invited for the post of Marathi / Hindi / English Language Translator at Fisheries Department, Mumbai, Mumbai. The last date for sending application is 20th August 2021.

मत्स्यव्यवसाय विभाग महाराष्ट्र मुंबई (Government of Maharashtra, Department of Fisheries Mumbai) येथे मराठी / हिंदी / इंग्रजी भाषा अनुवादक पदाच्या एका जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक – २० ऑगस्ट २०२१ आहे.

Fisheries Department Maharashtra Recruitment 2021

विभागाचे नाव मत्स्यव्यवसाय विभाग महाराष्ट्र मुंबई
(Government of Maharashtra, Department of Fisheries Mumbai)
पदाचे नाव मराठी / हिंदी / इंग्रजी भाषा अनुवादक
एकूण पदे ०१
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय, तरपोर्वाला मत्स्यालय, १ ला मजला,
नेताजी सुभाष मार्ग, चरणी रोड, मुंबई – ४००००२.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान २५,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.fisheries.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २० ऑगस्ट २०२१

Fisheries Department Maharashtra Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
मराठी / हिंदी / इंग्रजी भाषा अनुवादक
Marathi / Hindi / English Language Translator
०१ कला शाखेमधून इंग्रजी व मराठी या दोन भाषा घेऊन पदव्युत्तर
पदवी/पदवीधारक,
मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषांवर प्रभुत्व आवश्यक,
शासकीय कार्यालयीन भाषाशैली -आणि पत्रव्यवहार
याबाबतचा अनुभव आवश्यक,
सेवानिवृत्त शासकीय अनुवादक असल्यास प्राधान्य.

Fisheries Department Maharashtra Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.fisheries.maharashtra.gov.in

Leave A Reply

Your email address will not be published.