[GMC] शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जळगाव भरती २०२२

GMC Jalgaon Recruitment 2022

GMC Jalgaon Recruitment: Applications are invited for the post of Medical Officer at Government Ayurved College, Jalgaon. The interview date is from 23rd to 27th May 2022.

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जळगाव [Government Ayurved College, Jalgaon] येथे वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या ०६ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – २३ ते २७ मे २०२२ रोजी आहे.

GMC Jalgaon Recruitment 2022

विभागाचे नाव शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जळगाव
[Government Ayurved College, Jalgaon]
पदाचे नाव वैद्यकीय अधिकारी
एकूण पदे ०६
मुलाखतीचे ठिकाण मा. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव.
शुल्क  २५०/- रुपये.
वेतनमान  ७५,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण  जळगाव (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.gmcjalgaon.org
मुलाखतीची तारीख २३ ते २७ मे २०२२

GMC Jalgaon Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
०६एम.बी.बी.एस. व
शासन निकषानुसार नियुक्तीसाठी
आवश्यक पात्रता

GMC Jalgaon Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.gmcjalgaon.org

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • सादर पदासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज www.gmcjalgaon.org या संकेतस्थळावरून डाउनलोड करून घ्यावा.
 • मुलाखतीला येताना सदरील अर्ज परिपूर्ण भरून व रु.२५०/- अर्ज शुल्क म्हणून भरणा केलेली पावती अर्जासोबत जोडून सोबत घेऊन यावे.
 • मुलाखत दिनांक : २३ ते २७ मे २०२२ आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण : मा. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव हे आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

More Recruitments

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जळगाव भरती २०२२

GMC Jalgaon Recruitment: Government Ayurved College, Jalgaon is inviting applications for 53 posts. These include Assistant Professor, Senior Resident, Medical Officer, Teaching Instructor, O2 Technician. The last date for receipt of applications is March 17, 2022.

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जळगाव [Government Ayurved College, Jalgaon] येथे विविध पदांच्या ५३ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये सहाय्यक प्राध्यापक, वरिष्ठ निवासी, वैद्यकीय अधिकारी, अध्यापन प्रशिक्षक, ओ टू तंत्रज्ञ अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – १७ मार्च २०२२ आहे.

GMC Jalgaon Recruitment 2022

विभागाचे नाव शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जळगाव
[Government Ayurved College, Jalgaon]
पदांचे नाव सहाय्यक प्राध्यापक, वरिष्ठ निवासी, वैद्यकीय अधिकारी,
अध्यापन प्रशिक्षक, ओ टू तंत्रज्ञ
एकूण पदे ५३
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता मा. अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय जळगाव 
(परिषद ) हॉल.
शुल्क २५०/- रुपये.
वेतनमान  ९,३००/- रुपये ते ८५,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण जळगाव (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.gmcjalgaon.org
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ मार्च २०२२

GMC Jalgaon Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
सहाय्यक प्राध्यापक
Assistant Professor
१५पदवी/ डिप्लोमा
वरिष्ठ निवासी
Senior Resident
१४पदव्युत्तर पदवी
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
०६एम.बी.बी.एस.
अध्यापन प्रशिक्षक
.Teaching Instructor
१६
ओ टू तंत्रज्ञ
O2 Technician
०२ १० वी पास
आय.टी.आय. कोर्स
अनुभव असल्यास प्रमाणपत्र.

GMC Jalgaon Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.gmcjalgaon.org

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
 • इच्छुक उमेदवाराने विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
 • अर्जासोबत सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे, जातीचे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र, नॉन क्रेमिलिअर प्रमाणपत्र, जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, पॅन कार्ड, आधार कार्डाची छायाप्रत इत्यादी कागदपत्रे व प्रमाणपत्राच्या छायाप्रतीचा एक संच जोडणे आवश्यक आहे.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक: १७ मार्च २०२२ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता : मा. अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय जळगाव  (परिषद ) हॉल. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जळगाव येथे विविध पदांच्या ०६ जागा

GMC Jalgaon Recruitment: Government Medical College Jalgaon is inviting applications for 06 posts. It has the posts of Professor, Associate Professor. The last date to apply through online e-mail is July 19, 2021.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जळगाव (Government Ayurved College, Jalgaon) येथे विविध पदांच्या ०६ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक अशी पदे आहेत. ऑनलाईन ई -मेलद्वारे अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – १९ जुलै २०२१ आहे.

GMC Jalgaon Recruitment 2021

विभागाचे नाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जळगाव
(Government Ayurved College, Jalgaon)
पदाचे नाव प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक
एकूण पदे ०६
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
वयाची अट ५० वर्षापर्यंत
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान ४०,०००/- रुपये ते ५०,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण जळगाव (महाराष्ट्र)
ई – मेल आयडी [email protected]
अधिकृत संकेतस्थळ www.gmcjalgaon.org
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक १९ जुलै २०२१

GMC Jalgaon Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
प्राध्यापक
Professor
०४ संविधिक विद्यापीठाची अथवा मान्यताप्राप्त संस्थेची संबधीत आयुर्वेद विषयातील | |
पदव्युत्तर पदवी.किंवा समतुल्य अर्हता.

ज्या उमेदवारांचे आयुर्वेद विषयातील स्वतःचे मुलभुत संशोधन निबंध अथवा पुस्तके,
प्रसिध्द झालेली आहेत अशा उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल.

इंग्रजी, मराठी, संस्कृत आणि हिंदी या भाषेचे पुरेसे ज्ञान असावे म्हणजे त्यानुसार
तो त्या भाषा सहजपणे लिहण्यास, वाचण्यास व बोलण्यास समर्थ असला पाहीजे.

प्राध्यापक या पदासाठी संबधित आयुर्वेदाच्या विषयामध्ये एकूण १० वर्षाचा
अध्यापनाचा अनुभव आवश्यक असेल,

त्यापैकी मान्यताप्राप्त संस्थेतून संबंधित आयुर्वेदाच्या विषयाचे
सहयोगी प्राध्यापक (प्रपाठक) पदाचा किमान ०५ वर्षे अध्यापनाचा
अनुभव असणे आवश्यक राहील.
सहयोगी प्राध्यापक
Associate Professor
०२संविधिक विद्यापीठाची अथवा मान्यताप्राप्त संस्थेची संबधीत आयुर्वेद विषयातील | |
पदव्युत्तर पदवी.किंवा समतुल्य अर्हता.

ज्या उमेदवारांचे आयुर्वेद विषयातील स्वतःचे मुलभुत संशोधन निबंध अथवा पुस्तके,
प्रसिध्द झालेली आहेत अशा उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल.

इंग्रजी, मराठी, संस्कृत आणि हिंदी या भाषेचे पुरेसे ज्ञान असावे म्हणजे त्यानुसार तो
त्या भाषा सहजपणे लिहण्यास, वाचण्यास व बोलण्यास समर्थ असला पाहीजे.

संबधित आयुर्वेदाच्या विषयामध्ये एकूण ०५ वर्षाचा अनुभव आवश्यक

GMC Jalgaon Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.gmcjalgaon.org

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जळगाव येथे विविध पदाच्या ६५ जागा

GMC Jalgaon Recruitment: Government Medical College Jalgaon is inviting applications for 65 posts. It has the posts of Assistant Professor, Senior Resident, Medical Officer. The last date to apply is 07 July 2021.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जळगाव (Government Ayurved College, Jalgaon) येथे विविध पदाच्या ६५ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये सहाय्यक प्राध्यापक, वरिष्ठ रहिवासी, वैद्यकीय अधिकारी अशी पदे आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – ०७ जुलै २०२१ आहे.

GMC Jalgaon Recruitment 2021

विभागाचे नाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जळगाव
(Government Ayurved College, Jalgaon)
पदांचे नाव सहाय्यक प्राध्यापक, वरिष्ठ रहिवासी, वैद्यकीय अधिकारी
एकूण पदे ६५
शैक्षणिक पात्रता एमबीबीएस/एमडी/एमएस/एमसीएच/डीएम किंवा समतुल्य अर्हता
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता  मा. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव (परिषद हॉल).
वयाची अट ४० वर्षापर्यंत
शुल्क २५०/- रुपये
वेतनमान ७५,०००/- रुपये ते १,००,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण जळगाव (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.gmcjalgaon.org
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०७ जुलै २०२१

GMC Jalgaon Vacancy Details

पदांचे नाव पद संख्या
सहाय्यक प्राध्यापक
Assistant Professor
३१
वरिष्ठ रहिवासी
Senior Resident
२५
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
०९

Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.gmcjalgaon.org

Leave A Reply

Your email address will not be published.