उच्य व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे सेवानिवृत्त अधिकारी पदाच्या ०३ जागा

Higher and Technical Education Department Recruitment 2021

Higher and Technical Education Department Recruitment: Applications are invited for the post of Retired Officer at Higher and Technical Education Department, Ministry of Higher and Technical Education, Mumbai. There are posts like Under Secretary / Section Officer, Assistant Section Officer. The last date for receipt of applications is 27th November 2021.

उच्य व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई (Higher and Technical Education Department) येथे सेवानिवृत्त अधिकारी पदाच्या ०३ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, सहाय्यक कक्ष अधिकारी अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – २७ नोव्हेंबर २०२१ आहे.

Higher and Technical Education Department Recruitment 2021

विभागाचे नाव उच्य व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
(Higher and Technical Education Department)
पदांचे नाव अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, सहाय्यक कक्ष अधिकारी
एकूण पदे ०३
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता उच्य व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, उपसचिव, आस्था -१, ४ था मजला(विस्तार),
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई – ४०००३२.
शैक्षणिक पात्रता ०१) उमेदवार शासकीय/निमशासकीय सेवेतून या पदावरुन किंवा वरिष्ठ पदावरुन सेवानिवृत्त
झालेला असावा.
०२) उमेदवारास मंत्रालयीन स्तरावरील कामाचा अनुभव असावा.
०३) संगणकाबाबतचे ज्ञान अवगत असावे.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र) 
अधिकृत वेबसाईट www.htedu.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २७ नोव्हेंबर २०२१.

Higher and Technical Education Department Vacancy Details

पदांचे नाव पद संख्या
अवर सचिव / कक्ष अधिकारी
Under Secretary / Section Officer
०१
सहाय्यक कक्ष अधिकारी
Assistant Section Officer
०२

Higher and Technical Education Department Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.htedu.maharashtra.gov.in

How To Apply?

  • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
  • इच्छुक उमेदवाराने अर्ज आवश्यकत्या कागदपत्रासह बंद लिफाफ्यात पाठवावेत.
  • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक: २७ नोव्हेंबर २०२१ आहे.
  • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: उच्य व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, उपसचिव, आस्था -१, ४ था मजला(विस्तार), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई – ४०००३२. हा आहे.
  • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा..

Leave A Reply

Your email address will not be published.