कोल्हापूर महानगरपालिका येथे सोनोलॉजिस्ट पदाच्या ०२ जागा

Kolhapur Mahanagarpalika Recruitment 2022

Kolhapur Mahanagarpalika Recruitment: Applications are invited for the post of Sonologist at Kolhapur Mahanagarpalika. Interview date – January 27, 2022, at 3.30 pm.

कोल्हापूर महानगरपालिका [Kolhapur Mahanagarpalika] येथे सोनोलॉजिस्ट पदाच्या ०२ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – २७ जानेवारी २०२२ रोजी दुपारी ३.३० वाजता आहे.

Kolhapur Mahanagarpalika Recruitment 2022

विभागाचे नाव कोल्हापूर महानगरपालिका
[Kolhapur Mahanagarpalika]
पदाचे नाव सोनोलॉजिस्ट
एकूण पदे ०२
मुलाखतीचे ठिकाण कोल्हापूर महानगरपालिका, मुख्य निवडणूक कार्यालय, ताराबाई पार्क, सासणे ग्राउंड समोर, कोल्हापूर.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण कोल्हापूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.kolhapurcorporation.gov.in
मुलाखतीची तारीख २७ जानेवारी २०२२ रोजी दुपारी ३.३० वाजता

Kolhapur Mahanagarpalika Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
सोनोलॉजिस्ट
Sonologist
०२एम.डी. रेडिओलॉजी पदव्युत्तर पदवी आवश्यक
डी.एम.आर.डी पदव्युत्तर पदविका आवश्यक
सोनोग्राफी करणेचा किमान २ वर्षाचा अनुभव असावा.

Kolhapur Mahanagarpalika Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.kolhapurcorporation.gov.in

How To Apply?

  • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
  • इच्छुक व पात्र उमेदवाराने जाहिरातीत दिलेल्या विहित नमुन्यातील अर्ज मुलाखतीच्या दिवशी सादर करावा.
  • मुलाखत दिनांक: २७ जानेवारी २०२२ रोजी दुपारी ३.३० वाजता आहे.
  • मुलाखतीचे ठिकाण : कोल्हापूर महानगरपालिका, मुख्य निवडणूक कार्यालय, ताराबाई पार्क, सासणे ग्राउंड समोर, कोल्हापूर. हा आहे.
  • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

More Recruitments

कोल्हापूर महानगरपालिका येथे विविध पदाच्या ८५ जागा

Kolhapur Mahanagarpalika Recruitment: Kolhapur Municipal Corporation is inviting applications for 85 posts. It has posts like a medical officer, staff nurse. Online e-mail application or interview date – 25th May 2021 to 01st June 2021 from 10.00 am to 2.00 pm.

कोल्हापूर महानगरपालिका (Kolhapur Mahanagarpalika) येथे विविध पदाच्या ८५ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स अशी पदे आहेत. ऑनलाईन ई मेलद्वारे अर्ज करण्याचा किंवा मुलाखत दिनांक – २५ मे २०२१ ते ०१ जून २०२१ रोजी सकाळी १०.०० ते दुपारी २.०० वाजेपर्यंत आहे.

Kolhapur Mahanagarpalika Recruitment 2021

विभागाचे नाव कोल्हापूर महानगरपालिका
(Kolhapur Mahanagarpalika)
पदांचे नाव वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स
एकूण पदे ८५
मुलाखतीचे ठिकाण कोल्हापूर महानगरपालिका, संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृह,
छत्रपती शाहू खासबाग मैदान शेजारी, कोल्हापूर येथे.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान १७,०००/- रुपये ते ६०,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण कोल्हापूर (महाराष्ट्र)
ई – मेल आयडी [email protected]
अधिकृत वेबसाईट www.kolhapurcorporation.gov.in
मुलाखतीची तारीख २५ मे २०२१ ते ०१ जून २०२१ रोजी सकाळी १०.०० ते दुपारी २.०० वाजेपर्यंत

Kolhapur Mahanagarpalika Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
५५एम.बी.बी.एस. पदवी उत्तीर्ण/ बी.ए.एम.एस./ बी.यु.एम.एस. पदवी उत्तीर्ण
स्टाफ नर्स
Staff Nurse
३०बी.एस्सी. नर्सिंग / जी.एन.एम./ ए.एन.एम.

Kolhapur Mahanagarpalika Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.kolhapurcorporation.gov.in

कोल्हापूर महानगरपालिका येथे वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या ६० जागा

Kolhapur Mahanagarpalika Recruitment: Kolhapur Municipal Corporation is inviting applications for the post of Medical Officer. Interview Date – Every Wednesday from 19th May 2021.

कोल्हापूर महानगरपालिका (Kolhapur Mahanagarpalika) येथे वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या ६० जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – १९ मे २०२१ रोजी पासून दर बुधवारी आहे.

Kolhapur Mahanagarpalika Recruitment 2021

विभागाचे नाव कोल्हापूर महानगरपालिका (Kolhapur Mahanagarpalika)
पदांचे नाव वैद्यकीय अधिकारी, आयुष वैद्यकीय अधिकारी
एकूण पदे ६०
मुलाखतीचे ठिकाण कोल्हापूर महानगरपालिका, संगीत सूर्य केशवराव भोसले नाट्य गृह छ. शाहू खासबाग मैदान
शेजारी कोल्हापूर.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान ३०,०००/-रुपये ते ६०,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण कोल्हापूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.kolhapurcorporation.gov.in
मुलाखतीची तारीख १९ मे २०२१ रोजी पासून दर बुधवारी

Kolhapur Mahanagarpalika Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
एम. बी. बी. एस. पदवी उत्तीर्ण
आयुष वैद्यकीय अधिकारी
Ayush Medical Officer
बी.ए.एम.एस. /बी.यु .एम.एस. पदवी
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
एम. बी. बी. एस. उमेदवार उपलब्द न झालेस अनुक्रमे आयुष वैद्यकीय अधिकारी व बी.एच.एम.एस. वैद्यकीय अधिकारी उमेदवारास प्राधान्य देण्यात येईल.

Kolhapur Mahanagarpalika Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.kolhapurcorporation.gov.in

कोल्हापूर महानगरपालिका येथे विविध पदाच्या १५ जागा

Kolhapur Mahanagarpalika Recruitment: Kolhapur Municipal Corporation is inviting applications for 15 posts. There are posts like anesthesiologist, gynecologist, pediatrician. Interview date – 17th May 2021.

कोल्हापूर महानगरपालिका (Kolhapur Mahanagarpalika) येथे विविध पदाच्या १५ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये भूलतज्ञ, स्त्री रोग तज्ञ, बालरोग तज्ञ अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – १७ मे २०२१ रोजी आहे.

Kolhapur MahanagarpalikaRecruitment 2021

विभागाचे नाव कोल्हापूर महानगरपालिका
(Kolhapur Mahanagarpalika)
पदांचे नाव भूलतज्ञ, स्त्री रोग तज्ञ, बालरोग तज्ञ
एकूण पदे १५
मुलाखतीचे ठिकाण कोल्हापूर महानगरपालिका, संगीत सूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृह छ.शाहू खासबाग मैदान शेजारी कोल्हापूर.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान ४०००/- रुपये (प्रती केस)
नौकरीचे ठिकाण कोल्हापूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.kolhapurcorporation.gov.in
मुलाखतीची तारीख १७ मे २०२१

Kolhapur Mahanagarpalika Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
भूलतज्ञ
Anesthesiologist
०५एम.डी. (अँना)/ डी.ए.
स्त्री रोग तज्ञ
Gynecologist
०५ एम.डी. (डी.बी.जी.वाय) / डीजीओ
किमान ०३ वर्षाचा अनुभव आवश्यक
बालरोग तज्ञ
Pediatrician
०५ एम.डी. पेडियाट्रिक असल्यास प्राधान्य
डी.सी.एच.

Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.kolhapurcorporation.gov.in

Leave A Reply

Your email address will not be published.