अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग येथे विविध पदांच्या ०६ जागा

MahaFood Recruitment 2021

MahaFood Recruitment: The Department of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Mumbai is inviting applications for 06 posts. There are posts like Driver, Peon (Group-D). The last date for receipt of applications is January 05, 2022.

अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षक विभाग मुंबई [Food, Civil Supplies, and Consumer Protection Department]  येथे विविध पदांच्या ०६ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये वाहनचालक, शिपाई (गट – ड) अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ०५ जानेवारी २०२२ आहे.

MahaFood Recruitment 2021

विभागाचे नाव अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षक विभाग मुंबई
[Food, Civil Supplies, and Consumer Protection Department] 
पदांचे नाव वाहनचालक, शिपाई (गट – ड)
एकूण पदे ०६
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता आस्थापना शाखा (कार्यासन ना.पु.११), दालन क्रमांक २१९ (विस्तार) २ रा मजला,
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग मंत्रालय मुंबई ४०००३२.
वयाची अट १८ वर्षे ते ४० वर्षापर्यंत.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण मुंबई  (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.mahafood.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०५ जानेवारी २०२२

MahaFood Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
वाहनचालक
Driver
०१किमान १० वी उत्तीर्ण असावा
वाहन चालविण्याचा परवाना असावा
शिपाई (गट – ड)
Peon (Group-D)
०५किमान १० वी उत्तीर्ण असावा

MahaFood Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळ www.mahafood.gov.in

How To Apply?

  • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
  • इच्छुक सेवा पुरवठादार/ कंत्राटदार/ बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था यांनी त्यांचे अर्ज आवश्यकत्या अर्हता प्रमाणपत्रासह सादर करावेत.
  • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक: ०५ जानेवारी २०२२ आहे.
  • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: आस्थापना शाखा (कार्यासन ना.पु.११), दालन क्रमांक २१९ (विस्तार) २ रा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग मंत्रालय मुंबई ४०००३२. हा आहे.
  • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा..

More Recruitments

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग येथे सदस्य पदाच्या १५ जागा

MahaFood Recruitment: Applications are invited for 15 member posts at Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department, Vardha. The last date for receipt of applications is October 30, 2021.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वर्धा (Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department Vardha) येथे सदस्य पदाच्या १५ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ३० ऑक्टोबर २०२१ आहे.

MahaFood Recruitment 2021

विभागाचे नाव अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वर्धा
(Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department Vardha)
पदाचे नाव सदस्य
एकूण पदे १५
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता महात्मा गांधी पुतळ्याजवळ विकास भवनचे मागे सिव्हील लाईन, वर्धा – ४४२००१.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण वर्धा (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.mahafood.gov.in/ wardha.gov.in/en
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१

MahaFood Vacancy Details

पदाचे नाव पद संख्या
सदस्य
member
१५

MahaFood Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.mahafood.gov.in/ wardha.gov.in/en

Leave A Reply

Your email address will not be published.