महाराष्ट्र राज्य रोजगार मेळावा २०२१

Maharashtra Rojgar Melava: Applications are invited for the post of Private Employer at Maharashtra Rojgar Melava. The date of the meeting is as follows. Please see the ad.

महाराष्ट्र राज्य मेळावा (Maharashtra Rojgar Melava) येथे खाजगी नियोक्ता पदांच्या जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मेळाव्याची दिनांक खालील प्रमाणे आहे. कृपया जाहिरात पाहावी.

Maharashtra Rojgar Melava 2021

पदांचे नाव : खासगी नियोक्ता (Private Employer)

विभाग जिल्हा मेळावा दिनांक अर्ज
नागपूर वर्धा २६ नोव्हेंबर २०२१येथे क्लीक करा
नाशिक नंदुरबार २४ ते २६ नोव्हेंबर २०२१येथे क्लीक करा
पुणे पुणे ०२ डिसेंबर २०२१येथे क्लीक करा
मुंबई सिंधुदुर्ग २३ ते २५ फेब्रुवारी २०२१येथे क्लीक करा
अमरावती यवतमाळ २२ ते २६ नोव्हेंबर २०२१येथे क्लीक करा
पुणे पुणे ०९ नोव्हेंबर २०२१ येथे क्लीक करा
औरंगाबाद उस्मानाबाद १० ते १५ नोव्हेंबर २०२१येथे क्लीक करा
मुंबई सिंधुदुर्ग १५ ते १७ डिसेंबर २०२१येथे क्लीक करा
औरंगाबाद बीड २५ ते २९ ऑक्टोबर २०२१ येथे क्लीक करा
अहमदनगर अहमदनगर २५ ते २९ ऑक्टोबर २०२१ येथे क्लीक करा
पुणे पुणे ०४ ऑक्टोबर २०२१ येथे क्लीक करा
नागपूर नागपूर ०४ ऑक्टोबर २०२१ येथे क्लीक करा
मुंबई सिंधुदुर्ग ०४ ऑक्टोबर २०२१येथे क्लीक करा
नागपूर गोंदिया ०४ ते ०८ ऑक्टोबर २०२१येथे क्लीक करा
मुंबई सिंधुदुर्ग २६ ते २८ ऑक्टोबर २०२१येथे क्लीक करा

Important Link

नौकरीचे ठिकाण बीड, अहमदनगर, पुणे, उस्मानाबाद,नागपूर, सिंधुदुर्ग, गोंदिया] यवतमाळ, नंदुरबार  (महाराष्ट्र)
जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.rojgar.mahaswayam.gov.in

More Recruitments

महाराष्ट्र राज्य रोजगार मेळावा २०२१

Maharashtra Rojgar Melava: Applications are invited for the post of Private Employer at Maharashtra Rojgar Melava. The date of the meeting is as follows. Please see the ad.

महाराष्ट्र राज्य मेळावा (Maharashtra Rojgar Melava) येथे खाजगी नियोक्ता पदांच्या जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मेळाव्याची दिनांक खालील प्रमाणे आहे. कृपया जाहिरात पाहावी.

Maharashtra Rojgar Melava 2021

पदांचे नाव : खासगी नियोक्ता (Private Employer)

विभाग जिल्हा मेळाव्याचा दिनांक अर्ज
औरंगाबाद नांदेड २५ ते २७ ऑगस्ट २०२१येथे क्लीक करा
पुणे कोल्हापूर २३ ते २५ ऑगस्ट २०२१येथे क्लीक करा
नागपूर चंद्रपूर २५ ते २६ ऑगस्ट २०२१ येथे क्लीक करा
औरंगाबाद लातूर २४ ते २७ ऑगस्ट २०२१ येथे क्लीक करा
नाशिक नाशिक २३ ते २७ ऑगस्ट २०२१ येथे क्लीक करा
पुणे सोलापूर २५ ते २७ ऑगस्ट २०२१ येथे क्लीक करा
मुंबई सिंधुदुर्ग २६ ते २८ ऑगस्ट २०२१ येथे क्लीक करा

Important Link

नौकरीचे ठिकाण  कोल्हापूर, चंद्रपूर, लातूर, नाशिक, सोलापूर, सिंधुदुर्ग, नांदेड (महाराष्ट्र)
जाहिरात (PDF) येथे क्लीक करा
ऑनलाईन नोंदणी अर्ज
(Online Registration Link)
येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.rojgar.mahaswayam.gov.in

महाराष्ट्र राज्य रोजगार मेळावा २०२१

Maharashtra Rojgar Melava: Applications are invited for the post of Private Employer at Maharashtra Rojgar Melava. The date of the meeting is as follows. Please see the ad.

महाराष्ट्र राज्य मेळावा (Maharashtra Rojgar Melava) येथे खाजगी नियोक्ता पदांच्या जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मेळाव्याची दिनांक खालील प्रमाणे आहे. कृपया जाहिरात पाहावी.

Maharashtra Job Fair Details

पदांचे नाव : खासगी नियोक्ता (Private Employer)

विभाग जिल्हा मेळाव्याचा दिनांक अर्ज
मुंबई मुंबई – उपनग २६ ते २९ जुलै २०२१येथे क्लीक करा
पुणे सांगली २८ ते २९ जुलै २०२१ येथे क्लीक करा
अमरावती यवतमाळ २८ ते ३१ जुलै २०२१ येथे क्लीक करा
नाशिक नाशिक २६ ते ३० जुलै २०२१ येथे क्लीक करा
औरंगाबाद जालना १५ ते ३० जुलै २०२१येथे क्लीक करा
औरंगाबाद नांदेड २९ ते ३० जुलै २०२१येथे क्लीक करा
नाशिक जळगाव ३० जुलै ते ३० ऑगस्ट २०२१येथे क्लीक करा
मुंबई सिंधुदुर्ग २६ ते ३० ओक्टोबर २०२१येथे क्लीक करा

Important Link

नौकरीचे ठिकाण नोकरी ठिकाण : मुंबई उपनगर, सांगली, यवतमाळ, नाशिक, जालना, नांदेड, 
जळगाव, सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)
जाहिरात (PDF) येथे क्लीक करा
ऑनलाईन नोंदणी अर्ज
(Online Registration Link)
येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.rojgar.mahaswayam.gov.in

महाराष्ट्र राज्य रोजगार मेळावा २०२१

Maharashtra Rojgar Melava: Applications are invited for the post of Private Employer at Maharashtra Rojgar Melava. The date of the meeting is as follows. Please see the ad.

महाराष्ट्र राज्य मेळावा (Maharashtra Rojgar Melava) येथे खाजगी नियोक्ता पदांच्या जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मेळाव्याची दिनांक खालील प्रमाणे आहे. कृपया जाहिरात पाहावी.

Maharashtra Job Fair Details

पदांचे नाव : खासगी नियोक्ता (Private Employer)

विभाग जिल्हा मेळाव्याचा दिनांक अर्ज
नाशिक जळगाव ३० ते ३१ जुलै २०२१क्लीक करा
पुणे कोल्हापूर १५ ते २० जुलै २०२१क्लीक करा
अमरावती अकोला २१ ते २८ जून २०२१क्लीक करा
औरंगाबाद परभणी २८ ते २९ जून २०२१क्लीक करा
नागपूर भंडारा २८ ते ३० जून २०२१क्लीक करा
औरंगाबाद औरंगाबाद २५ ते ३० जून २०२१क्लीक करा
मुंबई पालघर २७ ते ३० जून २०२१क्लीक करा

Important Link

नौकरीचे ठिकाण नोकरी ठिकाण : जळगाव, कोल्हापूर, अकोला, परभणी, भंडारा, औरंगाबाद, पालघर (महाराष्ट्र)
जाहिरात (PDF) येथे क्लीक करा
ऑनलाईन नोंदणी अर्ज (Online Application From) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.rojgar.mahaswayam.gov.in

महाराष्ट्र रोजगार मेळावा २०२१

Maharashtra Rojgar Melava: Applications are invited for the post of Private Employer. The date of the meeting is as follows. Please see the ad.

महाराष्ट्र राज्य मेळावा (Maharashtra Rojgar Melava) येथे खाजगी नियोक्ता पदांच्या जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मेळाव्याची दिनांक खालील प्रमाणे आहे. कृपया जाहिरात पाहावी.

Maharashtra Job Fair Details

पदांचे नाव : खासगी नियोक्ता (Private Employer)

विभाग जिल्हा मेळाव्याचा दिनांक अर्ज
नाशिक नाशिक २१ ते २५ जून २०२१क्लीक करा
नागपूर गोंदिया २१ ते २५ जून २०२१क्लीक करा
मुंबई मुंबई शहर २१ ते २५ जून २०२१क्लीक करा
अमरावती अकोला २१ ते २५ जून २०२१क्लीक करा

Important Link

नौकरीचे ठिकाण अमरावती, कोल्हापूर (महाराष्ट्र)
जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन नोंदणी अर्ज (Online Application from)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.rojgar.mahaswayam.gov.in

Leave A Reply

Your email address will not be published.