पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई भरती २०२२

Mantralaya Mumbai Recruitment 2022

Mantralaya Mumbai Recruitment: Applications are invited for various posts at Ministry of Tourism and Cultural Affairs, Mantralaya Mumbai. There are posts like Section Officer, Assistant Section Officer. The last date for receipt of applications is 20th April 2022.

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग मंत्रालय, मुंबई [Mantralaya Mumbai (Department of Tourism and Cultural Affairs Mantralaya Mumbai)]  येथे विविध पदांच्या ०२ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – २० एप्रिल २०२२ आहे.

Mantralaya Mumbai Recruitment 2022

विभागाचे नाव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग मंत्रालय, मुंबई
[Mantralaya Mumbai (Department of Tourism and Cultural Affairs Mantralaya Mumbai)]
पदांचे नाव कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी
एकूण पदे ०२
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता अवर सचिव (आस्थापना), दालन क्र.521, विस्तार इमारत, 5 वा मजला, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई – ४०००३२.
शैक्षणिक पात्रता ०१) राज्य शासनाच्या मंत्रालयीन सेवेतून कक्ष अधिकारी व सहायक कक्ष अधिकारी
या पदावरुन सेवानिवृत्त झालेला असावा.
०२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय
कार्यालयांचा सुधारीत आकृतिबंध मंजूर करणे, क्षेत्रिय कार्यालयांचे सुधारीत
सेवाप्रवेश नियम तयार करणे, आवश्यकतेनुसार अन्य आस्थापनाविषयक बाबी,
केंद्र शासनाच्या “आझादी का अमृत महोत्सव” ह्या माहे ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत
राबविण्यात येणाऱ्या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाच्या कामकाजाकरीता आस्थापनाविषयक कामकाजाचा किमान ४ वर्षांचा अनुभव असावा.
०३) उमेदवारास मराठी व इंग्रजी भाषेचे चांगले ज्ञान असावे.
०४) उमेदवार मुंबई अथवा लगतच्या जिल्ह्यात राहणारा असावा.
०५) आवश्यक अर्हता धारणा करणाऱ्या इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी
सदर पदाकरिता विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
वयाची अट ६५ वर्षापर्यंत
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण मुंबई  (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २० एप्रिल २०२२

Mantralaya Mumbai Vacancy Details

पदांचे नाव पद संख्या
कक्ष अधिकारी
Section Officer
०१
सहायक कक्ष अधिकारी
Assistant Section Officer
०१

Mantralaya Mumbai Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.maharashtra.gov.in

How To Apply?

  • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
  • इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी जाहिरातीत दिलेल्या विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
  • अर्ज पोस्टाने किंवा व्यक्तिशः अर्ज करावा.
  • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक : ३० एप्रिल २०२२ आहे.
  • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता : अवर सचिव (आस्थापना), दालन क्र.521, विस्तार इमारत, 5 वा मजला, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई – ४०००३२. हा आहे.
  • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

Leave A Reply

Your email address will not be published.