मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रवोधन, औरंगाबाद येथे विविध पदाच्या ११ जागा (मुदतवाढ)

Marathwada Administrative Aurangabad Department Recruitment 2022

Marathwada Administrative Aurangabad Department Recruitment: Marathwada Administrative and Development Training Pravodhan Aurangabad is inviting applications for 11 posts. It has the posts of Director, Registrar and Assistant Professor, Assistant Professor, Hostel and Premises Manager. The last date for receipt of applications is 11th July 2022 instead of 20th June 2022.

मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रवोधन औरंगाबाद [Marathwada Administrative and Development Training Pravodhan] येथे विविध पदांच्या ११ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये संचालक, निबंधक तथा सहायक प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, वसतिगृह तथा आवार व्यवस्थापक अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – २० जून २०२२ ऐवजी ११ जुलै २०२२ आहे.

Marathwada Administrative Aurangabad Department Recruitment 2022

विभागाचे नाव मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रवोधन औरंगाबाद
[Marathwada Administrative and Development Training Pravodhan]
पदांचे नाव संचालक, निबंधक तथा सहायक प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, वसतिगृह तथा आवार व्यवस्थापक
एकूण पदे ११
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता संचालक, मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाथनगर (उत्तर), पैठण, जि. औरंगाबाद.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ३५,४००/- रुपये ते २,०९,२००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण औरंगाबाद  (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २० जून २०२२ ऐवजी ११ जुलै २०२२

Marathwada Administrative Aurangabad Department Vacancy Details

पदांचे नाव पद संख्या
संचालक
Director
०१
निबंधक तथा सहायक प्राध्यापक
Registrar and Assistant Professor
०१
सहायक प्राध्यापक
Assistant Professor
०८
वसतिगृह तथा आवार व्यवस्थापक
Hostel and Premises Manager
०१

Marathwada Administrative Aurangabad Department Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.maharashtra.gov.in

How To Apply?

  • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
  • इच्छुक पात्र अधिकारी व कर्मचारी यांनी जाहिरातीत दिलेला अर्जाचा नमुना टंकलिखित करून संपूर्ण भरून पाठवावा.
  • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक: २० जून २०२२ ऐवजी ११ जुलै २०२२ आहे.
  • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता : संचालक, मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाथनगर (उत्तर), पैठण, जि. औरंगाबाद. हा आहे.
  • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा

More Recruitments

मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रवोधन, औरंगाबाद येथे विविध पदाच्या १३ जागा

Marathwada Administrative and Development Training Pravodhan Recruitment: Marathwada Administrative and Development Training Pravodhan, Aurangabad is applying for 13 posts. It has the posts of Director, Registrar and Assistant Professor, Assistant Professor, Office Superintendent / Stenographer, Hostel and Premises Manager, Librarian. The last date to apply is 04 May 2021.

मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रवोधन, औरंगाबाद (Marathwada Administative and Development Training Pravodhan, Aurangbad) येथे विविध पदाच्या १३ जागेसाठी अर्ज करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये संचालक, निबंधक तथा सहाय्यक प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक, कार्यालय अधीक्षक / स्टेनोग्राफर, वसतिगृह तथा आवार व्यवस्थापक, ग्रंथापाल अशी पदे आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम दिनांक – ०४ मे २०२१ आहे.

Marathwada Administative and Development Training Pravodhan Recruitment – 2021

विभागाचे नाव मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रवोधन, औरंगाबाद
पदांचे नाव संचालक, निबंधक तथा सहाय्यक प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक, कार्यालय अधीक्षक / स्टेनोग्राफर, वसतिगृह तथा आवार व्यवस्थापक, ग्रंथापाल
एकूण पदे १३
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रवोधन, नाथनगर (उत्तर), पैठण जि. औरंगाबाद
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान २५,५००/- रुपये ते २,०९,२००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०४ मे २०२१

Marathwada Administative and Development Training Pravodhan Vacancy Detail

पदांचे नाव पद संख्या
संचालक
Director
०१
निबंधक तथा सहाय्यक प्राध्यापक
Registrar & Assistant Professor
०१
सहाय्यक प्राध्यापक
Assistant Professor
०८
कार्यालय अधीक्षक / स्टेनोग्राफर
Office Superintendent / Stenographer
०१
वसतिगृह तथा आवार व्यवस्थापक
Hostel and Premises Maneger
०१
ग्रंथापाल
Librarian
०१

Important Link

जाहिरात (PDF) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.maharashtra.gov.in

Leave A Reply

Your email address will not be published.