महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग येथे सहायक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ पदाच्या ५४७ जागा (मुदतवाढ)

MPSC Recruitment 2022

MPSC Recruitment: The Maharashtra Public Service Commission is inviting applications for 547 posts of Assistant Government Prosecutor, Group-A. The last date to apply online is 27th January 2022.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग [Maharashtra Public Service Commission] येथे सहायक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ पदाच्या ५४७ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. ऑनलाईन कर्णयची शेवटची दिनांक – २७ जानेवारी २०२२ आहे.

MPSC Recruitment 2022

विभागाचे नाव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
[Maharashtra Public Service Commission]
पदाचे नाव सहायक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ
एकूण पदे ५४७
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
वयाची अट ०१ एप्रिल २०२२ रोजी १८ ते ३८ वर्षापर्यंत 
[मागासवर्गीय/अनाथ – ०५ वर्षे सूट]
शुल्क ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय – ४४९/- रुपये]
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण संपूर्ण महाराष्ट्र
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २७ जानेवारी २०२२

MPSC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
सहायक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ
Assistant Government Prosecutor, Group-A
५४७ विधी पदवी (एलएलबी) 
उच्च न्यायालयात किंवा त्याच्या अधीनस्थ न्यायालयामध्ये
वकील म्हणून ०५ वर्षे अनुभव.

MPSC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीवर विहित पद्धतीने नोंदणी केली नसल्यास नोंदणी करून खाते तयार करावे.
 • विहित पद्धतीने आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावेत व अर्ज सादर करावा.
 • परीक्षा शुल्काचा भरणा विहित पद्धतीने करावा.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: २७ जानेवारी २०२२ आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

More Recruitments

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग येथे विविध पदांच्या ३७० जागा

MPSC Recruitment: The Maharashtra Public Service Commission is inviting applications for 370 posts. Among them are District Surgeon Physician Cadre, District Health Officer Cadre, Physiologist, Psychiatrist, Ophthalmologist, Deafness Specialist, X-Ray Scientist, Orthopedic Specialist, Special Officer (Gynecologist and Obstetrician), Medical Officer (Ear, Nose & Throat), Medical Officer (Tuberculosis), Medical Officer (Pediatrician). The last date to apply online is January 21, 2022.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग [Maharashtra Public Service Commission] येथे विविध पदांच्या ३७० जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये जिल्हा शल्क चिकित्सक संवर्ग, जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग, शरीर विकृती शास्त्रज्ञ, मनोविकृती चिकित्सक, नेत्र शल्कचिकित्सक, बधिरीकरण तज्ज्ञ, क्ष किरण शास्त्रज्ञ, अस्थिव्यंगोपचार तज्ज्ञ, विशेष अधिकारी (स्रीरोग व प्रसुती तज्ज्ञ), वैद्यकीय अधिकारी (कान, नाक & घसा), वैद्यकीय अधिकारी (क्षयरोग चिकित्सा), वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग तज्ज्ञ) अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २१ जानेवारी २०२२ आहे.

MPSC Recruitment 2021

विभागाचे नाव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
[Maharashtra Public Service Commission]
पदांचे नाव जिल्हा शल्क चिकित्सक संवर्ग, जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग, शरीर विकृती शास्त्रज्ञ,
मनोविकृती चिकित्सक, नेत्र शल्कचिकित्सक, बधिरीकरण तज्ज्ञ, क्ष किरण शास्त्रज्ञ,
अस्थिव्यंगोपचार तज्ज्ञ, विशेष अधिकारी (स्रीरोग व प्रसुती तज्ज्ञ),
वैद्यकीय अधिकारी (कान, नाक & घसा), वैद्यकीय अधिकारी (क्षयरोग चिकित्सा), वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग तज्ज्ञ)
एकूण पदे ३७०
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शैक्षणिक पात्रता ०१) एमबीबीएस / एमडी / पदव्युत्तर पदवी किंवा समतुल्य ०२) अनुभव
वयाची अट ०१ एप्रिल २०२२ रोजी १८ ते ३५/३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्गीय/अनाथ – ०५ वर्षे सूट]
शुल्क ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय – ४४९/- रुपये]
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण संपूर्ण महाराष्ट्र
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २१ जानेवारी २०२२

MPSC Vacancy Details

पदांचे नाव पद संख्या
जिल्हा शल्क चिकित्सक संवर्ग
Chief Administrative Officer
१७२
जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग
District Health Officer Cadre
४२
शरीर विकृती शास्त्रज्ञ
Physiologist
१२
मनोविकृती चिकित्सक
Psychiatrist
२०
नेत्र शल्कचिकित्सक
Ophthalmologist
१७
बधिरीकरण तज्ज्ञ
Deafness Specialist
१५
क्ष किरण शास्त्रज्ञ
X-Ray Scientist
२१
अस्थिव्यंगोपचार तज्ज्ञ
Orthopedic Specialist
०५
विशेष अधिकारी (स्रीरोग व प्रसुती तज्ज्ञ)
Special Officer (Gynecologist and Obstetrician)
२८
वैद्यकीय अधिकारी (कान, नाक & घसा)
Medical Officer (Ear, Nose & Throat)
०९
वैद्यकीय अधिकारी (क्षयरोग चिकित्सा)
Medical Officer (Tuberculosis)
१५
वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग तज्ज्ञ)
Medical Officer (Pediatrician)
१४

MPSC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने विहित नमुन्यात अर्ज करावा.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: २१ जानेवारी २०२२ आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग येथे विविध पदांच्या ९०० जागा

MPSC Recruitment: The Maharashtra Public Service Commission is inviting applications for 900 posts. These include Industry Inspector Group-C, Directorate of Industries, Deputy Inspector, Group-C, State Excise, Technical Assistant, Group-C, Directorate of Insurance, Tax Assistant, Group-C, Clerk-Typist (Marathi) Group-C, Clerk- Typist (English) Group-C are such posts. The last date to apply online is January 11, 2022.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग [Maharashtra Public Service Commission] येथे विविध पदांच्या ९०० जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय, दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क, तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय, कर सहाय्यक, गट-क, लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क, लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – ११ जानेवारी २०२२ आहे.

MPSC Recruitment 2021

विभागाचे नाव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
[Maharashtra Public Service Commission]
पदांचे नाव उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय, दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क,
तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय, कर सहाय्यक, गट-क,
लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क, लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क
एकूण पदे ९००
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शारीरिक पात्रता (दुय्यम निरीक्षक):पुरुष – उंची – १६५ से. मी., छाती – ७९ सेमी व फुगवून ५ सेमी जास्त
महिला – उंची – १६५ से. मी., वजन – ५० कि. ग्रॅम
शुल्क ३९४/- रुपये [मागासवर्गीय – २९४/- रुपये]
वेतनमान  १९,९००/- रुपये ते १,१२,४००/- रुपये.
परीक्षा केंद्र  महाराष्ट्रातील ३७ केंद्र
पूर्व परीक्षा दिनांक ०३ एप्रिल २०२२ रोजी
नौकरीचे ठिकाण संपूर्ण महाराष्ट्र
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक ११ जानेवारी २०२१

MPSC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय
Industry Inspector Group-C, Directorate of Industries
१०३अभियांत्रिकी पदवी (स्थापत्य व समतुल्य विषयांव्यतिरिक्त)
किंवा तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका (डिप्लोमा) किंवा
विज्ञान शाखेतील पदवी.
दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क
Deputy Inspector, Group-C, State Excise
११४
पदवीधर
तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय
Technical Assistant, Group-C, Directorate of Insurance
१४ पदवीधर
कर सहाय्यक, गट-क
Tax Assistant, Group-C
११७ पदवीधर
मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि.
व इंग्रजी टंकलेखन ४० श.प्र.मि.
लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क
Clerk-Typist (Marathi) Group-C
४७३  पदवीधर
मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि
लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क
Clerk- Typist (English) Group-C
७९ पदवीधर
इंग्रजी टंकलेखन ४० श.प्र.मि

MPSC Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
०१ एप्रिल २०२२ रोजी,
[मागासवर्गीय/अनाथ – ०५ वर्षे सूट]
उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय
Industry Inspector Group-C, Directorate of Industries
१९ वर्षे ते ३८ वर्षे
दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क
Deputy Inspector, Group-C, State Excise
१८ वर्षे ते ३८ वर्षे
तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय
Technical Assistant, Group-C, Directorate of Insurance
१८ वर्षे ते ३८ वर्षे
कर सहाय्यक, गट-क
Tax Assistant, Group-C
१८ वर्षे ते ३८ वर्षे
लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क
Clerk-Typist (Marathi) Group-C
१९ वर्षे ते ३८ वर्षे
लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क
Clerk- Typist (English) Group-C
१९ वर्षे ते ३८ वर्षे

MPSC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • अर्ज आयोगाच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावा.
 • आवश्यक असल्यास खाते अद्ययावत करावे.
 • विहित पद्धतीने विहित कागदपत्रे / प्रमाणपत्रे अपलोड करावेत.
 • परीक्षा शुल्काचा भरणा विहित पद्धतीने करावा.
 • जिल्हा केंद्राची निवड करावी.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: ११ जानेवारी २०२१ आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग येथे जीवरसायनशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-ब पदाच्या १६ जागा

MPSC Recruitment: The Maharashtra Public Service Commission is inviting applications for 16 posts of Biochemist, Maharashtra Medical Education and Research Service, Group-B. The last date to apply online is 03 January 2022.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग [Maharashtra Public Service Commission] येथे जीवरसायनशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-ब पदाच्या १६ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – ०३ जानेवारी २०२२ आहे.

MPSC Recruitment 2021

विभागाचे नाव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
[Maharashtra Public Service Commission]
पदांचे नाव जीवरसायनशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-ब
एकूण पदे १६
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
वयाची अट ०१ एप्रिल २०२२ रोजी १८ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्गीय – ०५ वर्षे सूट]
शुल्क ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय – ४४९/- रुपये]
वेतनमान  ४१,८००/- रुपये ते १,३२,३००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक ०३ जानेवारी २०२२

MPSC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
जीवरसायनशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-ब
Biochemist, Maharashtra Medical Education and Research Service, Group-B
१६ जीवरसायनशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी 
प्रयोगशाळेत ०२ वर्षे अनुभव.

MPSC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीवर विहित पद्धतीने नोंदणी करावी.
 • विहित कालावधीत व विहित पद्धतीने आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावेत.
 • परीक्षा शुल्काचा भरणा विहित पाठविणे करावा.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: ०३ जानेवारी २०२२ आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग येथे विविध पदांच्या ३५ जागा

MPSC Recruitment: The Maharashtra Public Service Commission is inviting applications for 35 posts. These include Professor, Group-A, Medical Education and Research Services, Alibag, Associate Professor, Group-A, Medical Education and Research Services, Alibag, Assistant Professor, Group-B, Medical Education and Research Services, Alibag. The last date to apply online is November 17, 2021, at 11.59 pm.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (Maharashtra Public Service Commission) येथे विविध पदांच्या ३५ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत . त्यामध्ये प्राध्यापक, गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, अलिबाग, सहयोगी प्राध्यापक,गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, अलिबाग , सहायक प्राध्यापक, गट-ब, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा,अलिबाग अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – १७ नोव्हेंबर २०२१ रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत आहे.

MPSC Recruitment 2021

विभागाचे नाव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
(Maharashtra Public Service Commission)
पदाचे नाव प्राध्यापक, गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, अलिबाग,
सहयोगी प्राध्यापक,गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, अलिबाग ,
सहायक प्राध्यापक, गट-ब, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा,अलिबाग 
एकूण पदे ३५
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शुल्क ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय – ४४९/- रुपये]
वेतनमान  ५७,७००/- रुपये ते २,१८,२००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण अलिबाग
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत

MPSC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
प्राध्यापक, गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व
संशोधन सेवा, अलिबाग,
Professor, Group-A, Medical Education and
Research Services, Alibag
०५ एम.डी/ डीएनबी/ एम.एस./
पीएच. डी किंवा समतुल्य
०३ वर्षे अनुभव.
सहयोगी प्राध्यापक,गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व
संशोधन सेवा, अलिबाग
Associate Professor, Group-A, Medical Education
and Research Services, Alibag
१३ एम.डी/ डीएनबी/ एम.एस./
पीएच. डी किंवा समतुल्य
०४ वर्षे अनुभव.
सहायक प्राध्यापक, गट-ब, वैद्यकीय शिक्षण व
संशोधन सेवा,अलिबाग 
Assistant Professor, Group-B, Medical Education
and Research Services, Alibag
१७ एम.डी/ डीएनबी/ एम.एस./
पीएच. डी किंवा समतुल्य
०३ वर्षे अनुभव..

MPSC Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
०१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी
[मागासवर्गीय – ०५ वर्षे सूट]
प्राध्यापक, गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व
संशोधन सेवा, अलिबाग,
Professor, Group-A, Medical Education and
Research Services, Alibag
१८ वर्षे ते ५० वर्षे
सहयोगी प्राध्यापक,गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व
संशोधन सेवा, अलिबाग
Associate Professor, Group-A, Medical Education
and Research Services, Alibag
१८ वर्षे ते ४५ वर्षे
सहायक प्राध्यापक, गट-ब, वैद्यकीय शिक्षण व
संशोधन सेवा,अलिबाग 
Assistant Professor, Group-B, Medical Education
and Research Services, Alibag
१८ वर्षे ते ४० वर्षे

MPSC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने करावा.
 • ऑनलाईन अर्ज सादर सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या www.mpsconlin.gov.in व www.mpsc.gov.in या संकेतस्थाळावर उपलब्ध आहेत.
 • आयोगास अर्ज सादर करताना माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्रावर असलेल्या नावा प्रमाणेच अर्ज सादर करावा.
 • अर्ज सादर करण्याची शेवटची दिनांक: १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत आहे.
 • JRF पदाच्या अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग येथे महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा पदाच्या ६६६ जागा (मुदतवाढ )

MPSC Recruitment: The Maharashtra Public Service Commission is inviting applications for 666 posts of Maharashtra Secondary Service Non-Gazetted Group-B Joint Pre-Examination. It has the posts of Assistant Section Officer (Group-B), State Tax Inspector (Group-B), Sub-Inspector of Police (Group-B). The last date to apply online is 30 November 2021 instead of 19 November 2021.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (Maharashtra Public Service Commission) येथे महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा पदाच्या ६६६ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये सहाय्यक कक्ष अधिकारी (गट-ब), राज्य कर निरीक्षक (गट-ब), पोलीस उपनिरीक्षक (गट-ब) अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – १९ नोव्हेंबर २०२१ ऐवजी ३० नोव्हेंबर २०२१ आहे.

MPSC Recruitment 2021

विभागाचे नाव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
(Maharashtra Public Service Commission)
पदाचे नाव सहाय्यक कक्ष अधिकारी (गट-ब), राज्य कर निरीक्षक (गट-ब),
पोलीस उपनिरीक्षक (गट-ब)
एकूण पदे ६६६
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शारीरिक पात्रता (पोलीस उपनिरीक्षक) १) उंची – पुरुष – १६५ से. मी. महिला – १५७ से. मी.
२) छाती- ७९ सेमी व फुगवून ५ सेमी जास्त
शुल्क ३९४/- रुपये [मागासवर्गीय व अनाथ – २९४/- रुपये]
वेतनमान  ३८,६००/- रुपये ते १,२२,८००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण संपूर्ण महाराष्ट्र
परीक्षा केंद्र महाराष्ट्रातील ३७ केंद्र.
परीक्षा दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२२ 
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२१ ऐवजी ३० नोव्हेंबर २०२१

MPSC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
सामान्य प्रशासन विभाग
(General Administration Department)
सहाय्यक कक्ष अधिकारी (गट-ब)
Assistant Section Officer (Group-B)
१००सांविधिक विदयापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य
असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता
वित्त विभाग
(Department of Finance)
राज्य कर निरीक्षक (गट-ब)
State Tax Inspector (Group-B)
१९०सांविधिक विदयापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य
असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता
गृह विभाग
(Home Department)
पोलीस उपनिरीक्षक (गट-ब)/ 
Police Sub-Inspector (Group-B)
३७६सांविधिक विदयापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य
असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता

MPSC Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
 [मागासवर्गीय व अनाथ – ०५ वर्षे सूट]
सामान्य प्रशासन विभाग
(General Administration Department)
सहाय्यक कक्ष अधिकारी (गट-ब)
Assistant Section Officer (Group-B)
०१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी १८ ते ३८ वर्षे
वित्त विभाग
(Department of Finance)
राज्य कर निरीक्षक (गट-ब)
State Tax Inspector (Group-B)
०१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी १८ ते ३८ वर्षे
गृह विभाग
(Home Department)
पोलीस उपनिरीक्षक (गट-ब)/ 
Police Sub-Inspector (Group-B)
०१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी १९ ते ३१ वर्षे

MPSC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • उमेदवाराने विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
 • आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सादर करावा.
 • ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या www.mpsconline.gov.in किंवा www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
 • अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरावे.
 • अर्ज कारण्याची शेवटची दिनांक: १९ नोव्हेंबर २०२१ आहे.
 • JRF पदाच्या अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग येथे सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदाच्या २४० जागा

MPSC Recruitment: The Maharashtra Public Service Commission is inviting applications for the post of Assistant Motor Vehicle Inspector for 240 posts. The last date to apply online is 26th October 2021 instead of 20th and 26th September 2021.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (Maharashtra Public Service Commission) येथे सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदाच्या २४० जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २० व २६ सप्टेंबर २०२१ ऐवजी २६ ऑक्टोबर २०२१ आहे.

MPSC Recruitment 2021

विभागाचे नाव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
(Maharashtra Public Service Commission)
पदाचे नाव सहायक मोटार वाहन निरीक्षक
एकूण पदे २४०
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
वयाची अट ०१ मे २०२० रोजी १८ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत 
[मागासवर्गीय – ०५ वर्षे सूट]
शुल्क ५४४/- रुपये [मागासवर्गीय – ३४४/- रुपये, माजी सैनिक – ४४/- रुपये]
वेतनमान ३८,६००/- रुपये ते १,२२,८००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण संपूर्ण महाराष्ट्र
परीक्षा केंद्र औरंगाबाद, अमरावती मुंबई, पुणे, नाशिक व नागपूर.
परीक्षा दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २० व २६ सप्टेंबर २०२१ ऐवजी २६ ऑक्टोबर २०२१

MPSC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
सहायक मोटार वाहन निरीक्षक
Assistant Motor Vehicle Inspector
२४०ऑटोमोबाइल/ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा किंवा समतुल्य. 

MPSC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in

How To Apply?

 • अर्जदाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरावा.
 • अर्जासोबत आवश्यक ती शैक्षणिक व इतर कागदपत्रे अपलोड करावीत.
 • अर्ज www.mpsconline.gov.in या संकेतस्थळावरून सादर करावेत.
 • अर्ज सादर कारण्यासंबंधीच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या www.mpsconline.gov.in व www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
 • आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरावे.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: २० व २६ सप्टेंबर ऐवजी २६ ऑक्टोबर २०२१ आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा..

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग येथे विविध पदांच्या ८१ जागा

MPSC Recruitment: The Maharashtra Public Service Commission is inviting applications for 81 posts. Among them are Professor, Group-A, Medical Education and Research Services, Sindhudurg, Associate Professor, Group-A, Medical Education and Research Services, Sindhudurg, Assistant Professor, Group-B, Medical Education and Research Services, Sindhudurg, Professor, Group-A, Medical Education and Research Services, Nandurbar, Professor, Group-A, Medical Education and Research Services, Nandurbar, Professor, Group-B, Medical Education and Research Services, Nandurbar. The last date to apply online is November 1, 2021, at 11.59 pm.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (Maharashtra Public Service Commission) येथे विविध पदांच्या ८१ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत . त्यामध्ये प्राध्यापक, गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, सिंधुदुर्ग, सहयोगी प्राध्यापक,गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, सिंधुदुर्ग, सहायक प्राध्यापक, गट-ब, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा , सिंधुदुर्ग, प्राध्यापक, गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, नंदुरबार, प्राध्यापक, गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, नंदुरबार, प्राध्यापक, गट-ब, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, नंदुरबार अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – ०१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत आहे.

MPSC Recruitment 2021

विभागाचे नाव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
(Maharashtra Public Service Commission)
पदांचे नाव प्राध्यापक, गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, सिंधुदुर्ग, सहयोगी प्राध्यापक,गट-अ,
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, सिंधुदुर्ग, सहायक प्राध्यापक, गट-ब,
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा , सिंधुदुर्ग, प्राध्यापक, गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा,
नंदुरबार, प्राध्यापक, गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, नंदुरबार,
प्राध्यापक, गट-ब, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, नंदुरबार
एकूण पदे ८१
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शुल्क ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय – ४४९/- रुपये]
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण सिंधुदुर्ग & नंदुरबार
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक ०१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत

MPSC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
प्राध्यापक, गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, सिंधुदुर्ग
Professor, Group-A, Medical Education
and Research Services, Sindhudurg
०६ एम.डी/ डीएनबी/ एम.एस./ पीएच. डी
किंवा समतुल्य
०३ वर्षे अनुभव.
सहयोगी प्राध्यापक,गट-अ,
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, सिंधुदुर्ग
Associate Professor, Group-A, Medical Education
and Research Services, Sindhudurg
१६ एम.डी/ डीएनबी/ एम.एस./ पीएच. डी
किंवा समतुल्य
०४ वर्षे अनुभव.
सहायक प्राध्यापक, गट-ब,
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा , सिंधुदुर्ग
Assistant Professor, Group-B, Medical Education
and Research Services, Sindhudurg
२२ एम.डी/ डीएनबी/ एम.एस./ पीएच. डी
किंवा समतुल्य
०३ वर्षे अनुभव..
प्राध्यापक, गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण
व संशोधन सेवा, नंदुरबार
Professor, Group-A, Medical Education
and Research Services, Nandurbar
०६ एम.डी/ डीएनबी/ एम.एस./ पीएच. डी
किंवा समतुल्य
०३ वर्षे अनुभव.
प्राध्यापक, गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व
संशोधन सेवा, नंदुरबार,
Professor, Group-A, Medical Education
and Research Services, Nandurbar
१४ एम.डी/ डीएनबी/ एम.एस./ पीएच. डी
किंवा समतुल्य
०४ वर्षे अनुभव.
प्राध्यापक, गट-ब, वैद्यकीय शिक्षण व
संशोधन सेवा, नंदुरबार
Professor, Group-B, Medical Education
and Research Services, Nandurbar
१७ एम.डी/ डीएनबी/ एम.एस./ पीएच. डी
किंवा समतुल्य
०३ वर्षे अनुभव..

MPSC Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
०१ फेब्रुवारी २०२० रोजी
[मागासवर्गीय – ०५ वर्षे सूट]
प्राध्यापक, गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, सिंधुदुर्ग
Professor, Group-A, Medical Education
and Research Services, Sindhudurg
१८ वर्षे ते ५० वर्षे
सहयोगी प्राध्यापक,गट-अ,
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, सिंधुदुर्ग
Associate Professor, Group-A, Medical Education
and Research Services, Sindhudurg
१८ वर्षे ते ४५ वर्षे
सहायक प्राध्यापक, गट-ब,
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा , सिंधुदुर्ग
Assistant Professor, Group-B, Medical Education
and Research Services, Sindhudurg
१८ वर्षे ते ४० वर्षे
प्राध्यापक, गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण
व संशोधन सेवा, नंदुरबार
Professor, Group-A, Medical Education
and Research Services, Nandurbar
१८ वर्षे ते ५० वर्षे
प्राध्यापक, गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व
संशोधन सेवा, नंदुरबार,
Professor, Group-A, Medical Education
and Research Services, Nandurbar
१८ वर्षे ते ४५ वर्षे
प्राध्यापक, गट-ब, वैद्यकीय शिक्षण व
संशोधन सेवा, नंदुरबार
Professor, Group-B, Medical Education
and Research Services, Nandurbar
१८ वर्षे ते ४० वर्षे

MPSC Important Links

जाहिरात (PDF)१) जाहिरात पद क्रमांक – १ ते ३ – येथे क्लीक करा
२) जाहिरात पद क्रमांक – ४ ते ६ – येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in

How To Apply?

 • अर्जदाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीनेच स्वीकारण्यात येतील.
 • ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या www.mpsconline.gov.in व www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
 • आयोगास अर्ज सादर करताना माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्रावर असलेल्या नावाप्रमाणेच नोंदणी व अर्ज करणे अनिवार्य आहे.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: २८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत आहे.
 • अधिक माहितीसाठी वरील संकेतस्थळाला भेट द्या.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग येथे विविध पदांच्या ४८ जागा

MPSC Recruitment: The Maharashtra Public Service Commission is inviting applications for 48 posts. These include Deputy Director, Health Services, Maharashtra Medical and Health Services, Group-A, Professors, Medical Education and Research Services, Group-A, Associate Professors, Medical Education and Research Services, Group-A, Assistant Professors, Medical Education and Research Services, Group-A, Assistant Director, Skill Development, Employment and Entrepreneurship. The last date to apply online is October 28, 2021 at 11.59 pm.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (Maharashtra Public Service Commission) येथे विविध पदांच्या ४८ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत . त्यामध्ये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ, प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ, सहयोगी प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ, सहायक प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ, सहायक संचालक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत आहे.

MPSC Recruitment 2021

विभागाचे नाव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
(Maharashtra Public Service Commission)
पदांचे नाव उपसंचालक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ, प्राध्यापक,
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ, सहयोगी प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ, सहायक प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ,
सहायक संचालक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता
एकूण पदे ४८
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शुल्क ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय – ४४९/- रुपये]
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण संपूर्ण महाराष्ट्र
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत

MPSC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
उपसंचालक, आरोग्य सेवा,
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ
Deputy Director, Health Services,
Maharashtra Medical and Health Services, Group-A
०९ एमबीबीएस
पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर डिप्लोमा 
०५ वर्षे अनुभव
प्राध्यापक,
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ
Professors, Medical Education and Research Services,
Group-A
०५ एम.डी/ डीएनबी/ एम.एस./ पीएच. डी
किंवा समतुल्य
०३ वर्षे अनुभव.
सहयोगी प्राध्यापक,
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ
Associate Professors, Medical Education and
Research Services, Group-A
१३ एम.डी/ डीएनबी/ एम.एस./ पीएच. डी
किंवा समतुल्य
०३ वर्षे अनुभव..
सहायक प्राध्यापक, वैद्यकय
शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ
Assistant Professors, Medical Education and Research Services, Group-A
१७ एम.डी/ डीएनबी/ एम.एस./ पीएच. डी किंवा समतुल्य
०३ वर्षे अनुभव..
सहायक संचालक, कौशल्य विकास,
रोजगार व उद्योजकता
Assistant Director, Skill Development, Employment and Entrepreneurship
०४ कला, विज्ञान, वाणिज्य किंवा कायदा पदवी  ०५ वर्षे अनुभव

MPSC Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
०१ फेब्रुवारी २०२० रोजी
[मागासवर्गीय – ०५ वर्षे सूट]
उपसंचालक, आरोग्य सेवा,
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ
Deputy Director, Health Services,
Maharashtra Medical and Health Services, Group-A
१८ वर्षे ते ४५ वर्षे
प्राध्यापक,
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ
Professors, Medical Education and Research Services,
Group-A
१८ वर्षे ते ५० वर्षे
सहयोगी प्राध्यापक,
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ
Associate Professors, Medical Education and
Research Services, Group-A
१८ वर्षे ते ४५ वर्षे
सहायक प्राध्यापक, वैद्यकय
शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ
Assistant Professors, Medical Education and Research Services, Group-A
१८ वर्षे ते ४० वर्षे
सहायक संचालक, कौशल्य विकास,
रोजगार व उद्योजकता
Assistant Director, Skill Development, Employment and Entrepreneurship
१८ वर्षे ते ३८ वर्षे

MPSC Important Links

जाहिरात (PDF)१) जाहिरात पद क्रमांक ०१ – येथे क्लीक करा
२) जाहिरात पद क्रमांक ०२ ते ०४ – येथे क्लीक करा
३) जाहिरात पद क्रमांक ०५ – येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in

How To Apply?

 • अर्जदाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीनेच स्वीकारण्यात येतील.
 • ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या www.mpsconline.gov.in व www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
 • आयोगास अर्ज सादर करताना माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्रावर असलेल्या नावाप्रमाणेच नोंदणी व अर्ज करणे अनिवार्य आहे.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: २८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत आहे.
 • अधिक माहितीसाठी वरील संकेतस्थळाला भेट द्या.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग येथे राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२० पदांच्या २०० जागा (मुदत वाढ)

MPSC Recruitment: Maharashtra Public Service Commission is inviting applications for 200 posts of State Service Main Examination 2020. Among them are Assistant State Tax Commissioner, Deputy Chief Executive Officer / Group Development Officer, Assistant Commissioner / Project Officer, Deputy Director of Industry, Technical, Assistant Director, Skill Development, Employment, and Entrepreneurship, Deputy Education Officer, Maharashtra Education Service, Section Officer, Assistant Group Development Officer, Assistant Registrar Co-operative Societies, Deputy Superintendent, Land Records, Deputy Superintendent, State Excise Duty, Assistant Commissioner, State Excise, Skill Development, Employment, and Entrepreneurship Guidance Officer, Assistant Project Officer / Research Officer, Nayab Tehsildar. The last date to apply online is 11.59 pm on 03 October 2021 instead of 28 September 2021.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (Maharashtra Public Service Commission) येथे राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२० पदांच्या २०० जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये सहायक राज्यकर आयुक्त, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गट विकास अधिकारी, सहायक आयुक्त/प्रकल्प अधिकारी, उद्योग उप संचालक, तांत्रिक, सहायक संचालक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, उपशिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, कक्ष अधिकारी, सहायक गट विकास अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारी संस्था, उप अधीक्षिक, भूमी अभिलेख, उप अधीक्षिक, राज्य उत्पादन शुल्क, सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, सहायक प्रकल्प अधिकारी/ संशोधन अधिकारी व तत्सम, नायब तहसिलदार अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २८ सप्टेंबर २०२१ ऐवजी ०३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत आहे.

MPSC Recruitment 2021

विभागाचे नाव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
(Maharashtra Public Service Commission)
पदाचे नाव सहायक राज्यकर आयुक्त, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गट विकास अधिकारी, सहायक आयुक्त/प्रकल्प अधिकारी,
उद्योग उप संचालक, तांत्रिक, सहायक संचालक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, उपशिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, कक्ष अधिकारी,
सहायक गट विकास अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारी संस्था, उप अधीक्षिक, भूमी अभिलेख, उप अधीक्षिक, राज्य उत्पादन शुल्क, सहायक आयुक्त,
राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, सहायक प्रकल्प अधिकारी/ संशोधन अधिकारी व तत्सम, नायब तहसिलदार
एकूण पदे २००
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
वयाची अट ०१ एप्रिल २०२० रोजी
१९ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्गीय – ०५ वर्षे सूट]
शैक्षणिक पात्रता १) उद्योग उप संचालक, तांत्रिक – स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी किंवा विज्ञान शाखेतील पदवी.
२) उर्वरित पदे – पदवीधर किंवा समतुल्य.
शुल्क ५४४/- रुपये [मागासवर्गीय – ३४४/- रुपये]
वेतनमान  ३८,६००/- रुपये ते १,२२,८००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण संपूर्ण महाराष्ट्र
परीक्षा केंद्र औरंगाबाद, अमरावती मुंबई, पुणे, नाशिक व नागपूर.
परीक्षा दिनांक ०४, ०५ व ०६ डिसेंबर २०२१ रोजी 
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१ ऐवजी ०३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत आहे.

MPSC Vacancy Details

पदाचे नाव पद संख्या
सहायक राज्यकर आयुक्त
Assistant State Tax Commissioner
१०
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गट विकास अधिकारी
Deputy Chief Executive Officer / Group Development Officer
०७
सहायक आयुक्त/प्रकल्प अधिकारी
Assistant Commissioner / Project Officer
०१
उद्योग उप संचालक, तांत्रिक
Deputy Director of Industry, Technical
०१
सहायक संचालक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता
Assistant Director, Skill Development, Employment and Entrepreneurship
०२
उपशिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा
Deputy Education Officer, Maharashtra Education Service
२५
कक्ष अधिकारी
Section Officer
२५
सहायक गट विकास अधिकारी
Assistant Group Development Officer
१२
सहायक निबंधक सहकारी संस्था
Assistant Registrar Co-operative Societies
१९
उप अधीक्षिक, भूमी अभिलेख
Deputy Superintendent, Land Records
०६
उप अधीक्षिक, राज्य उत्पादन शुल्क
Deputy Superintendent, State Excise Duty
०३
सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क
Assistant Commissioner, State Excise
०१
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी
Skill Development, Employment, and Entrepreneurship Guidance Officer
०४
सहायक प्रकल्प अधिकारी/ संशोधन अधिकारी व तत्सम
Assistant Project Officer / Research Officer
११
नायब तहसिलदार
Nayab Tehsildar
७३

MPSC Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग येथे महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०२० पदांच्या २१७ जागा

MPSC Recruitment: The Maharashtra Public Service Commission is inviting applications for 217 posts of Maharashtra Civil Engineering Service Main Examination 2020. These include Water Resources Department – Assistant Executive Engineer, Architectural Group-A, Assistant Engineer, Architectural Group-A, Assistant Engineer, Architectural Group-B, Public Works Department – Assistant Executive Engineer, Architectural Group-A, Assistant Engineer, Architectural Group-A. There are posts. The last date to apply online is September 28, 2021.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (Maharashtra Public Service Commission) येथे महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०२० पदांच्या २१७ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये जलसंपदा विभाग – सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, स्थापत्य गट-अ, सहाय्यक अभियंता, स्थापत्य गट-अ, सहाय्यक अभियंता, स्थापत्य गट-ब, सार्वजनिक बांधकाम विभाग- सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, स्थापत्य गट-अ, सहाय्यक अभियंता, स्थापत्य गट-अ अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २८ सप्टेंबर २०२१ आहे.

MPSC Recruitment 2021

विभागाचे नाव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
(Maharashtra Public Service Commission)
पदाचे नाव जलसंपदा विभाग – सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, स्थापत्य गट-अ, सहाय्यक अभियंता, स्थापत्य गट-अ,
सहाय्यक अभियंता, स्थापत्य गट-ब,
सार्वजनिक बांधकाम विभाग- सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, स्थापत्य गट-अ, सहाय्यक अभियंता,
स्थापत्य गट-अ
एकूण पदे २१७
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शैक्षणिक पात्रता ०१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकीमधील पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने पदवी समतुल्य
असल्याचे घोषित केलेली तत्सम अर्हता.
०२) मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान आवश्यक.
वयाची अट ०१ जुलै २०२० रोजी १९ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत 
[मागासवर्गीय – ०५ वर्षे सूट]
शुल्क ५४४/- रुपये [मागासवर्गीय – ३४४/- रुपये, माजी सैनिक – ४४/- रुपये]
वेतनमान  ४१,८००/- रुपये ते १,७७,५००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण संपूर्ण महाराष्ट्र
परीक्षा केंद्र औरंगाबाद, अमरावती मुंबई, पुणे, नाशिक व नागपूर.
परीक्षा दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ रोजी 
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१

MPSC Vacancy Details

महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०२०

पदाचे नाव पद संख्या
जलसंपदा विभाग
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, स्थापत्य गट-अ
Assistant Executive Engineer, Architectural Group-A
०५
सहाय्यक अभियंता, स्थापत्य गट-अ
Assistant Engineer, Architectural Group-A
१८
सहाय्यक अभियंता, स्थापत्य गट-ब
Assistant Engineer, Architectural Group-B
९४
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, स्थापत्य गट-अ
Assistant Executive Engineer, Architectural Group-A
५१
सहाय्यक अभियंता, स्थापत्य गट-अ
Assistant Engineer, Architectural Group-A
४९

MPSC Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग येथे सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदाच्या २४० जागा

MPSC Recruitment: The Maharashtra Public Service Commission is inviting applications for the post of Assistant Motor Vehicle Inspector for 240 posts. The last date to apply online is September 20, 2021.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (Maharashtra Public Service Commission) येथे सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदाच्या २४० जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २० सप्टेंबर २०२१ आहे.

MPSC Recruitment 2021

विभागाचे नाव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
(Maharashtra Public Service Commission)
पदाचे नाव सहायक मोटार वाहन निरीक्षक
एकूण पदे २४०
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
वयाची अट ०१ मे २०२० रोजी १८ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत 
[मागासवर्गीय – ०५ वर्षे सूट]
शुल्क ५४४/- रुपये [मागासवर्गीय – ३४४/- रुपये, माजी सैनिक – ४४/- रुपये]
वेतनमान  ३८,६००/- रुपये ते १,२२,८००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण संपूर्ण महाराष्ट्र
परीक्षा केंद्र औरंगाबाद, अमरावती मुंबई, पुणे, नाशिक व नागपूर.
परीक्षा दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ रोजी 
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २० सप्टेंबर २०२१

MPSC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
सहायक मोटार वाहन निरीक्षक
Assistant Motor Vehicle Inspector
२४०ऑटोमोबाइल/ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा किंवा समतुल्य. 

MPSC Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग येथे विविध पदाच्या ८१२ जागा (मुदतवाढ)

MPSC Recruitment: The Maharashtra Public Service Commission is inviting applications for 812 posts. It has the posts of Assistant Professor, Administrative Medical Officer (Homeopathy). The last date to apply online is 01st and 02nd September 2021.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (Maharashtra Public Service Commission) येथे विविध पदांच्या ८१२ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये सहाय्यक प्राध्यापक, प्रशासकीय वैद्यकीय अधिकारी (होमिओपॅथी) अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – ०१ व ०२ सप्टेंबर २०२१ आहे.

मागील वर्षीच्या प्रश्नपत्रिका (MPSC Question Paper) – येथे क्लीक करा

MPSC Recruitment 2021

विभागाचे नाव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
(Maharashtra Public Service Commission)
पदाचे नाव सहाय्यक प्राध्यापक, प्रशासकीय वैद्यकीय अधिकारी (होमिओपॅथी)
एकूण पदे ८१२
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शुल्क ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय व अनाथ – ४४९/- रुपये]
वेतनमान  ५६,१००/- रुपये ते १,८२,४००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण संपूर्ण महाराष्ट्र
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक ०१ व ०२ सप्टेंबर २०२१

MPSC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
सहाय्यक प्राध्यापक
Assistant Professor
८११ डीएम/ एम.सीएच/ डीएनबी /एमएस / एम.एस्सी. मध्ये
सुपर स्पेशालिटी पदव्युत्तर पात्रता किंवा समतुल्य
०३ वर्षे अनुभव 
प्रशासकीय वैद्यकीय अधिकारी (होमिओपॅथी)
Administrative Medical Officer (Homeopathy)
०१ होमिओपॅथिक व्यवसायी किंवा समकक्ष पात्रता
किंवा मान्यताप्राप्त संस्था पासून रुग्णालय प्रशासनात
पदव्युत्तर पात्रता
०३ वर्षे अनुभव 

MPSC Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
०१ डिसेंबर २०२१ रोजी
[मागासवर्गीय – ०५ वर्षे सूट]
सहाय्यक प्राध्यापक
Assistant Professor
१८ वर्षे ते ४० वर्षापर्यंत
प्रशासकीय वैद्यकीय अधिकारी (होमिओपॅथी)
Administrative Medical Officer (Homeopathy)
१८ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत

MPSC Important Link

जाहिरात (PDF)१) जाहिरात (Notification – Assistant Professor) : – येथे क्लीक करा
२) जाहिरात (Notification – Assistant Professor) : – येथे क्लीक करा
३) जाहिरात (Notification – Assistant Professor) : – येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Now) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग येथे विविध पदाच्या २२ जागा

MPSC Recruitment: The Maharashtra Public Service Commission is inviting applications for 22 posts. It has the posts of Associate Professor, Dean, Co-Director (Medical). The last date to apply online is August 30, 2021.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (Maharashtra Public Service Commission) येथे विविध पदाच्या २२ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये सहयोगी प्राध्यापक, अधिष्ठाता, सह संचालक (वैद्यकीय) अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – ३० ऑगस्ट २०२१ आहे.

MPSC Recruitment 2021

विभागाचे नाव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
(Maharashtra Public Service Commission)
पदाचे नाव सहयोगी प्राध्यापक, अधिष्ठाता, सह संचालक (वैद्यकीय)
एकूण पदे २२
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शुल्क ७१९/- रुपये
[मागासवर्गीय व अनाथ – ४४९/- रुपये]
वेतनमान  १,३१,४००/- रुपये ते २,१८,२००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण संपूर्ण महाराष्ट्र
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१

MPSC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
सहयोगी प्राध्यापक
Associate Professor
२० संबंधित विषय मध्ये सुपर स्पेशालिटी पोस्ट ग्रेजुएट पात्रता
डीएम/ एम.सीएच/ डीएनबी मध्ये सुपर-स्पेशालिटी
०२ वर्षे अनुभव 
अधिष्ठाता
Dean
०१ वैधानिक विद्यापीठाची एम.बी.बी.एस. पदवी किंवा
वैद्यकीय विद्याशाखेतील पदव्युत्तर पदवी अथवा वैधानिक भारतीय विद्यापीठाच्या
एम.डी. किंवा एम.एस. पदवीच्या सामान असलेली 
मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान आवश्यक.
सह संचालक (वैद्यकीय)
Co-Director (Medical)
०१वैधानिक विद्यापीठाची एमबीबीएस पदवी
किंवा 
वैधानिक विद्यापीठाची वैद्यकीय शास्त्राच्या कोणत्याही
शाखेतील पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी डिप्लोमा

AIIMS Nagpur Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
(पद क्रमांक १ व ३)
०१ डिसेंबर २०२१ रोजी [मागासवर्गीय – ०५ वर्षे सूट]
सहयोगी प्राध्यापक
Associate Professor
१८ वर्षे ते ४५ वर्षापर्यंत
अधिष्ठाता
Dean
१८ वर्षे ते ५० वर्षापर्यंत
सह संचालक (वैद्यकीय)
Co-Director (Medical)
१८ वर्षे ते ५० वर्षापर्यंत

Godavari Marathwada Patbandhare Vibhag Important Link

जाहिरात (PDF)१) जाहिरात (Notification -Associate Professor) : येथे क्लीक करा
२) जाहिरात सहाय्यक आयुक्त (Notification – Dean) : येथे क्लीक करा
३) जाहिरात सहाय्यक आयुक्त (Notification – Co-Director) : येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग येथे विविध पदाच्या १७ जागा

MPSC Recruitment: The Maharashtra Public Service Commission is inviting applications for 17 posts. It has the posts of Assistant Commissioner and Dean. The last date to apply online is July 26, 2021.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (Maharashtra Public Service Commission) येथे विविध पदाच्या १७ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये सहाय्यक आयुक्त, डीन अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २६ जुलै २०२१ आहे.

MPSC Recruitment 2021

विभागाचे नाव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
(Maharashtra Public Service Commission)
पदाचे नाव सहाय्यक आयुक्त, डीन
एकूण पदे १७
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शुल्क ७१९/- रुपये
[मागासवर्गीय व अनाथ – ४४९/- रुपये]
वेतनमान ६७,७००/- रुपये ते २,१८,२००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण संपूर्ण भारत
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २६ जुलै २०२१

MPSC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
सहाय्यक आयुक्त
Assistant Commissioner
१६ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कला, विज्ञान, कायदा, वाणिज्य,औषध
किंवा
अभियांत्रिकीची पदवी किंवा समकक्ष
मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान आवश्यक.
डीन
Dean
०१वैधानिक विद्यापीठाची एम.बी.बी.एस. पदवी
किंवा
वैद्यकीय विद्याशाखेतील पदव्युत्तर पदवी
अथवा वैधानिक भारतीय विद्यापीठाच्या एम.डी.
किंवा
एम.एस. पदवीच्या सामान असलेली 
मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान आवश्यक.

MPSC Important Link

जाहिरात (PDF)१) सहाय्यक आयुक्त- येथे क्लीक करा
२) डीन – येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग येथे विविध पदाच्या ०३ जागा

MPSC Recruitment: Maharashtra Public Service Commission is inviting applications for 03 posts. It has the posts of Art Director, Library Director, Director (Information). The last date to apply online is June 25, 2021 at 23.59 hrs.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (Maharashtra Public Service Commission) येथे विविध पदाच्या ०३ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये कला संचालक, ग्रंथालय संचालक, संचालक (माहिती) अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २५ जुन २०२१ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत आहे.

MPSC Recruitment 2021

विभागाचे नाव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
(Maharashtra Public Service Commission)
पदाचे नाव कला संचालक, ग्रंथालय संचालक, संचालक (माहिती)
एकूण पदे ०३
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शुल्क पद क्र.१ – मागास – ७९१/- रुपये, मागासवर्गीय व अनाथ -४४९/- रुपये
पद क्र.२ – शुल्क नाही
पद क्र.३ – मागासवर्गीय – ४४९/- रुपये
वेतनमान ७८,८००/- रुपये ते २,१४,१००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण संपूर्ण महाराष्ट्र
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २५ जुन २०२१ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत

MPSC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
वैद्यकीय रेकॉर्ड तंत्रज्ञ
Medical Record Technician
०१०१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची ललित कलेची
किंवा
दृक कलेच्या कोणत्याही शाखेतील पदव्युत्तर पदवी
प्रथम श्रेणीत (किंवा समतुल्य)
१७ वर्षे अनुभव
ग्रंथालय संचालक
Labrary Director
०१ मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कला, विज्ञान, कायदा
किंवा
वाणिज्य शाखेतील पदव्युत्तर पदवी
किमान १० वर्षे अनुभव.
संचालक (माहिती)
Director (Information)
०१ पत्रकारिता विषयातील पदवी,
किंवा कला किंवा शास्त्र किंवा वाणिज्य
किंवा विधी विषयातील पदवी आणि पत्रकारिता
विषयातील पदविका.
०७ वर्षे अनुभव

MPSC Age Limit Details

पदांचे नावे`वयाची अट
०१ सप्टेंबर २०२१ रोजी 
[मागासवर्गीय – ०५ वर्षे सूट]
कला संचालक
Art Director
१८ वर्षे ते ५० वर्षे
ग्रंथालय संचालक
Labrary Director
१८ वर्षे ते ४५ वर्षे
संचालक (माहिती)
Director (Information)
१८ वर्षे ते ५० वर्षे

MPSC Important Link

जाहिरात (PDF)पद क्र.०१ – येथे क्लीक करा
पद क्र.०२ – येथे क्लीक करा
पद क्र.०३ – येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in

Leave A Reply

Your email address will not be published.