[Mrudu and Jalsandharan Vibhag] मृद व जलसंधारण विभाग भरती २०२२

Mrudu and Jalsandharan Vibhag Recruitment 2022

Mrudu and Jalsandharan Vibhag Recruitment: The Department of Soil and Water Conservation Aurangabad is inviting applications for 02 posts. It has the posts of Additional Commissioner (Administration), Administrative Officer (Group-B). The last date for receipt of applications is 18th May 2022.

मृद व जलसंधारण विभाग औरंगाबाद [Mrudu and Jalsandharan Vibhag Aurangabad] येथे विविध पदांच्या ०२ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये अपर आयुक्त (प्रशासन), प्रशासकीय अधिकारी (गट-ब) अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – १८ मे २०२२ आहे.

Mrudu and Jalsandharan Vibhag Recruitment 2022

विभागाचे नाव मृद व जलसंधारण विभाग औरंगाबाद
[Mrudu and Jalsandharan Vibhag Aurangabad]
पदांचे नाव अपर आयुक्त (प्रशासन), प्रशासकीय अधिकारी (गट-ब)
एकूण पदे ०२
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता जाहिरात पाहावी
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ४१,८००/- रुपये ते २,१६,६००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.waterconserve.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १८ मे २०२२

Mrudu and Jalsandharan Vibhag Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
अपर आयुक्त (प्रशासन)
Additional Commissioner (Administration)
०१मुळ संवर्गामध्ये समकक्ष वेतनश्रेणीमध्ये वेतन आहरित करीत असलेल्या राज्य शासनाच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यामधून.
प्रशासकीय अधिकारी (गट-ब)
Administrative Officer (Group-B)
०१मूळ संवर्गामध्ये समकक्ष वेतन श्रेणीमध्ये वेतन आहरित करीत असलेल्या राज्य

Mrudu and Jalsandharan Vibhag Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.waterconserve.maharashtra.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • पात्र व इच्छुक उमेदवाराने जाहिरातीत दिलेल्या विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक: १८ मे २०२२ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: कृपया जाहिरात पाहावी.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

More Recruitments

मृद व जलसंधारण विभाग भरती २०२२

Mrudu and Jalsandharan Vibhag Recruitment: The Department of Soil and Water Conservation, Aurangabad is inviting applications for 3 posts. There are posts of Additional Commissioner (Administration), Deputy Commissioner (Administration), Administrative Officer (Group-B). The last date for receipt of applications is 05 April 2022.

मृद व जलसंधारण विभाग औरंगाबाद [Mrudu and Jalsandharan Vibhag Aurangabad] येथे विविध पदांच्या ३ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये अपर आयुक्त (प्रशासन), उप आयुक्त (प्रशासन), प्रशासकीय अधिकारी (गट-ब) अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ०५ एप्रिल २०२२ आहे.

Mrudu and Jalsandharan Vibhag Recruitment 2022

विभागाचे नाव मृद व जलसंधारण विभाग औरंगाबाद
[Mrudu and Jalsandharan Vibhag Aurangabad]
पदांचे नाव अपर आयुक्त (प्रशासन), उप आयुक्त (प्रशासन),
प्रशासकीय अधिकारी (गट-ब)
एकूण पदे ०३
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता जाहिरात पहा
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ४१,८००/- रुपये ते २,१६,६००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.waterconserve.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०५ एप्रिल २०२२

Mrudu and Jalsandharan Vibhag Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
अपर आयुक्त (प्रशासन)
Additional Commissioner (Administration)
०१मुळ संवर्गामध्ये समकक्ष वेतनश्रेणीमध्ये वेतन
आहरित करीत असलेल्या राज्य शासनाच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यामधून.
उप आयुक्त (प्रशासन)
Deputy Commissioner (Administration)
०१मूळ संवर्गामध्ये समकक्ष वेतनश्रेणीमध्ये
वेतन आहरित करीत असलेल्या राज्य शासनाच्या
सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यामधून.
प्रशासकीय अधिकारी (गट-ब)
Administrative Officer (Group-B)
०१मूळ संवर्गामध्ये समकक्ष वेतनश्रेणीमध्ये
वेतन आहरित करीत असलेल्या राज्य

Mrudu and Jalsandharan Vibhag Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.waterconserve.maharashtra.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
 • इच्छुक व पात्र अधिकारी व कर्मचारी यांनी जाहिरातीत दिलेल्या विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
 • अर्जासोबत आवश्यक प्रमाणपत्रे व अधिकारी व कर्मचाऱ्याचा मागील ५ वर्षाचा गोपनीय अहवालाच्या सत्यप्रती सोबत जोडाव्यात.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक : ०५ एप्रिल २०२२ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता : कृपया जाहिरात पाहावी.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.