[Mrudu and Jalsandharan Vibhag] मृद व जलसंधारण विभाग भरती २०२२

Mrudu and Jalsandharan Vibhag Recruitment 2022

Mrudu and Jalsandharan Vibhag Recruitment: The Department of Soil and Water Conservation Pune is inviting applications for 10 posts. These include Chief Executive Officer, Additional Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officer, Administration Officer, Finance Officer, Accounts Officer, Technical Officer. The last date for receipt of applications is 08 July 2022.

मृद व जलसंधारण विभाग पुणे [Mrudu and Jalsandharan Vibhag Pune] येथे विविध पदांच्या १० जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये मुख्य कार्यकरी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकरी अधिकारी, उप मुख्य कार्यकरी अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, वित्त अधिकारी, लेखा अधिकारी, तंत्र अधिकारी अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ०८ जुलै २०२२ आहे.

Mrudu and Jalsandharan Vibhag Recruitment 2022

विभागाचे नाव मृद व जलसंधारण विभाग पुणे
[Mrudu and Jalsandharan Vibhag Pune]
पदांचे नाव मुख्य कार्यकरी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकरी अधिकारी,
उप मुख्य कार्यकरी अधिकारी, प्रशासन अधिकारी,
वित्त अधिकारी, लेखा अधिकारी, तंत्र अधिकारी
एकूण पदे १०
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता कृपया जाहिरात पाहावी
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ४४,९००/- रुपये ते २,०९,२००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.waterconserve.maharashtra.gov.in 
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०८ जुलै २०२२

Mrudu and Jalsandharan Vibhag Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
मुख्य कार्यकरी अधिकारी
Chief Executive Officer
०१भारतीय प्रशासन सेवेतील
अतिरिक्त मुख्य
कार्यकरी अधिकारी
Additional Chief Executive Officer
०१मूळ संवर्गामध्ये समकक्ष वेतनश्रेणीमध्ये
वेतन आहरित करीत असलेल्या राज्य शासनाच्या
सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यामधून किंवा
वरिष्ठ पदावर पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेली अर्हता व
पात्रता धारण केलेल्या व प्रशासनातील कामाचा अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांमधुन.
उप मुख्य कार्यकरी अधिकारी
Deputy Chief
Executive Officer
०४मूळ संवर्गामध्ये समकक्ष वेतनश्रेणीमध्ये वेतन
आहरित करीत असलेल्या राज्य शासनाच्या सेवेतील
अधिकाऱ्यामधून किंवा वरिष्ठ पदावर
 पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेली अर्हता
व पात्रता धारण केलेल्या व प्रशासनातील
३ वर्षापेक्षा कमी नाही इतका
अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांमधून.
प्रशासन अधिकारी
Administration Officer
०१मूळ संवर्गामध्ये समकक्ष वेतनश्रेणीमध्ये
वेतन आहरित करीत असलेल्या
राज्य शासनाच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यामधून
वित्त अधिकारी
Finance Officer
०१मूळ संवर्गामध्ये समकक्ष वेतनश्रेणीमध्ये
वेतन आहरित करीत असलेल्या
राज्य शासनाच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यामधून
लेखा अधिकारी
Accounts Officer
०१मूळ संवर्गामध्ये समकक्ष वेतनश्रेणीमध्ये
वेतन आहरित करीत असलेल्या राज्य
शासनाच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यामधून
तंत्र अधिकारी
Technical Officer
०१मूळ संवर्गामध्ये समकक्ष वेतनश्रेणीमध्ये
वेतन आहरित करीत असलेल्या राज्य शासनाच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यामधून

Mrudu and Jalsandharan Vibhag Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.waterconserve.maharashtra.gov.in 

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
 • इच्छुक उमेदवाराने जाहिरातीत दिलेल्या विहित नमुन्यात (परिशिष्ट ड) अर्ज सादर करावा.
 • अर्जासोबत आवश्यक ते सर्व प्रमाणपत्रे जोडावीत.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक : ०८ जुलै २०२२ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता : कृपया जाहिरात पाहावी.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा..

More Recruitments

मृद व जलसंधारण विभाग भरती २०२२

Mrudu and Jalsandharan Vibhag Recruitment: The Department of Soil and Water Conservation Aurangabad is inviting applications for 02 posts. It has the posts of Additional Commissioner (Administration), Administrative Officer (Group-B). The last date for receipt of applications is 18th May 2022.

मृद व जलसंधारण विभाग औरंगाबाद [Mrudu and Jalsandharan Vibhag Aurangabad] येथे विविध पदांच्या ०२ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये अपर आयुक्त (प्रशासन), प्रशासकीय अधिकारी (गट-ब) अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – १८ मे २०२२ आहे.

Mrudu and Jalsandharan Vibhag Recruitment 2022

विभागाचे नाव मृद व जलसंधारण विभाग औरंगाबाद
[Mrudu and Jalsandharan Vibhag Aurangabad]
पदांचे नाव अपर आयुक्त (प्रशासन), प्रशासकीय अधिकारी (गट-ब)
एकूण पदे ०२
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता जाहिरात पाहावी
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ४१,८००/- रुपये ते २,१६,६००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.waterconserve.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १८ मे २०२२

Mrudu and Jalsandharan Vibhag Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
अपर आयुक्त (प्रशासन)
Additional Commissioner (Administration)
०१मुळ संवर्गामध्ये समकक्ष वेतनश्रेणीमध्ये वेतन आहरित करीत असलेल्या राज्य शासनाच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यामधून.
प्रशासकीय अधिकारी (गट-ब)
Administrative Officer (Group-B)
०१मूळ संवर्गामध्ये समकक्ष वेतन श्रेणीमध्ये वेतन आहरित करीत असलेल्या राज्य

Mrudu and Jalsandharan Vibhag Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.waterconserve.maharashtra.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • पात्र व इच्छुक उमेदवाराने जाहिरातीत दिलेल्या विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक: १८ मे २०२२ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: कृपया जाहिरात पाहावी.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

मृद व जलसंधारण विभाग भरती २०२२

Mrudu and Jalsandharan Vibhag Recruitment: The Department of Soil and Water Conservation, Aurangabad is inviting applications for 3 posts. There are posts of Additional Commissioner (Administration), Deputy Commissioner (Administration), Administrative Officer (Group-B). The last date for receipt of applications is 05 April 2022.

मृद व जलसंधारण विभाग औरंगाबाद [Mrudu and Jalsandharan Vibhag Aurangabad] येथे विविध पदांच्या ३ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये अपर आयुक्त (प्रशासन), उप आयुक्त (प्रशासन), प्रशासकीय अधिकारी (गट-ब) अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ०५ एप्रिल २०२२ आहे.

Mrudu and Jalsandharan Vibhag Recruitment 2022

विभागाचे नाव मृद व जलसंधारण विभाग औरंगाबाद
[Mrudu and Jalsandharan Vibhag Aurangabad]
पदांचे नाव अपर आयुक्त (प्रशासन), उप आयुक्त (प्रशासन),
प्रशासकीय अधिकारी (गट-ब)
एकूण पदे ०३
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता जाहिरात पहा
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ४१,८००/- रुपये ते २,१६,६००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.waterconserve.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०५ एप्रिल २०२२

Mrudu and Jalsandharan Vibhag Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
अपर आयुक्त (प्रशासन)
Additional Commissioner (Administration)
०१मुळ संवर्गामध्ये समकक्ष वेतनश्रेणीमध्ये वेतन
आहरित करीत असलेल्या राज्य शासनाच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यामधून.
उप आयुक्त (प्रशासन)
Deputy Commissioner (Administration)
०१मूळ संवर्गामध्ये समकक्ष वेतनश्रेणीमध्ये
वेतन आहरित करीत असलेल्या राज्य शासनाच्या
सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यामधून.
प्रशासकीय अधिकारी (गट-ब)
Administrative Officer (Group-B)
०१मूळ संवर्गामध्ये समकक्ष वेतनश्रेणीमध्ये
वेतन आहरित करीत असलेल्या राज्य

Mrudu and Jalsandharan Vibhag Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.waterconserve.maharashtra.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
 • इच्छुक व पात्र अधिकारी व कर्मचारी यांनी जाहिरातीत दिलेल्या विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
 • अर्जासोबत आवश्यक प्रमाणपत्रे व अधिकारी व कर्मचाऱ्याचा मागील ५ वर्षाचा गोपनीय अहवालाच्या सत्यप्रती सोबत जोडाव्यात.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक : ०५ एप्रिल २०२२ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता : कृपया जाहिरात पाहावी.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.