[NHM] राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कोल्हापूर भरती २०२२

NHM Kolhapur Recruitment 2022

NHM Kolhapur Recruitment: Applications are invited for 18 posts at National Health Mission, Kolhapur. There are positions such as Physician, Gynecologist, Radiologist, Anesthesiologist, Dietitian, Dialysis Technician, Counselor, Pharmacist. The last date for receipt of applications is 06 May 2022.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कोल्हापूर [National Health Mission, Kolhapur] येथे विविध पदांच्या १८ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये भिषक, स्त्रीरोगतज्ञ, रेडिओलॉजिस्ट, भूलतज्ञ, आहारतज्ञ, डायलेसीस तंत्रज्ञ, समुपदेशक, औषध निर्माता अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ०६ मे २०२२ आहे.

NHM Kolhapur Recruitment 2022

विभागाचे नाव राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कोल्हापूर
[National Health Mission, Kolhapur]
पदांचे नाव भिषक, स्त्रीरोगतज्ञ, रेडिओलॉजिस्ट, भूलतज्ञ, आहारतज्ञ, डायलेसीस तंत्रज्ञ, समुपदेशक, औषध निर्माता
एकूण पदे १८
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता ग्रामीण रुग्णालय, नियंत्र कक्ष, सी. पी. आर. हॉस्पिटल, कोल्हापूर.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  १७,०००/- रुपये ते ७५,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण कोल्हापूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.zpkolhapur.gov.in 
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०६ मे २०२२

NHM Kolhapur Vacancy Details and Eligibility Crateria

पद क्रमांक पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
०१भिषक
 Physician
०२एमडी (मेडिसिन)/ डीएनबी
०२स्त्रीरोगतज्ञ
Gynecologist
०२एमडी/ एमएस (Gyn)/
डिजिओ/ डीएनबी
०३रेडिओलॉजिस्ट
Radiologist
०१एमडी (रेडिओलॉजि)/ डीएमआरडी
०४भूलतज्ञ
Anesthesiologist
०३एमडी (भूलतज्ञ)/ डीए /
डीएनबी
०५आहारतज्ञ
Dietitian
०१बी.एस्सी. पोषणतज्ञ, होम सायंस आणि पोषणतज्ञ
०६डायलेसीस तंत्रज्ञ
Dialysis Technician
०११०+२ सह विज्ञान आणि डिप्लोमा किंवा डायलिसिस तंत्रज्ञानातील प्रमाणपत्र
०७समुपदेशक
Counselor
०१एमएस डब्ल्यू
०८औषध निर्माता
Pharmacist
०७बी.फार्मसी/ डी.फार्मसी

NHM Kolhapur Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.zpkolhapur.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने परिपूर्ण अर्ज सादर करावा.
 • अर्जासोबत वयाचा पुरावा, पदवी / पदविका प्रमाणपत्र, शेवटच्या वर्षाची गुणपत्रिका, रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र व उमेदवाराचा सध्याचा पासपोर्ट सोबत जोडावा.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक : ०६ मे २०२२ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: ग्रामीण रुग्णालय, नियंत्र कक्ष, सी. पी. आर. हॉस्पिटल, कोल्हापूर हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

More Recruitments

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कोल्हापूर येथे विविध पदांच्या ७१ जागा

NHM Kolhapur Recruitment: The National Health Mission, Kolhapur is inviting applications for 71 posts. These include Cold Chain Technician, NDCP Accountant, Ear Nose and Throat Specialist, Audiologist, Audiologist Assistant, Instructor Hearing, Laboratory Technician, Staff Nurse, Medical Officer, Medical Officer (Male), Physician, Gynecologist, Pediatrician, Anesthesiologist. The last date for receipt of applications is 30th December 2021.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कोल्हापूर [National Health Mission, Kolhapur] येथे विविध पदांच्या ७१ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये शितसाखळी तंत्रज्ञ, एनडीसीपी लेखापाल, कान नाक घसा तज्ञ, ऑडिओलॉजीस्ट, ऑडिओलॉजीस्ट सहाय्यक, इन्स्ट्रक्टर हिअरिंग, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, स्टाफ नर्स, वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष), भिषक, स्त्रीरोगतज्ञ, बालरोगतज्ञ, भूलतज्ञ अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ३० डिसेंबर २०२१ आहे.

शुद्धिपत्रक:-

NHM Kolhapur Recruitment 2021

विभागाचे नाव राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कोल्हापूर
[National Health Mission, Kolhapur]
पदांचे नाव शितसाखळी तंत्रज्ञ, एनडीसीपी लेखापाल, कान नाक घसा तज्ञ, ऑडिओलॉजीस्ट,
ऑडिओलॉजीस्ट सहाय्यक, इन्स्ट्रक्टर हिअरिंग, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, स्टाफ नर्स, वैद्यकीय अधिकारी,
वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष), भिषक, स्त्रीरोगतज्ञ, बालरोगतज्ञ, भूलतज्ञ
एकूण पदे ७१
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कक्ष २ मजला , आरोग विभाग, जिल्हा परिषद कोल्हापूर.
वयाची अट ३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्ग प्रवर्ग – ०५ वर्षे सूट]
एमबीबीएस, विशेषतज्ञ आणि अतिविशेषज्ञ – ७० वर्षापर्यंत
शुल्क १५०/- रुपये [राखीव प्रवर्ग – १००/- रुपये]
वेतनमान  १७,०००/- रुपये ते ७५,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण कोल्हापूर  (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.arogya.maharashtra.gov.in/ www.zpkolhapur.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३० डिसेंबर २०२१

NHM Kolhapur Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
शितसाखळी तंत्रज्ञ
Cold Chain Technician
०११० वी परीक्षा उत्तीर्ण + मेकॅनिक रेफ्रिजरेशन
& वातानुकुलीत मध्ये आयटीआय 
एनडीसीपी लेखापाल
NDCP Accountant
०१बी.कॉम, टॅली इआरपी ९, MS-CIT व
मराठी ३० श.प्र.मि. व इंग्रजी ४० श.प्र.मि. टंकलेखन
कान नाक घसा तज्ञ
Ear Nose and Throat Specialist
०१एमएस ईएनटी / डिओआरएस / डीएनबी
ऑडिओलॉजीस्ट
Audiologist
०१ऑडिओलॉजी पदवी
ऑडिओलॉजीस्ट सहाय्यक
Audiologist Assistant
०११२ वी + ऑडिओलॉजी पदविका
इन्स्ट्रक्टर हिअरिंग
Instructor Hearing
०१हिअरिंग इन्स्ट्रक्टर पदवी
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
Laboratory Technician
०१डीएमएलटी
स्टाफ नर्स
Staff Nurse
५०जीएनएम / बी.एस्सी. नर्सिंग
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
०१एम.बी.बी.एस
वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष)
Medical Officer (Male)
०२एमबीबीएस/ बीएएमएस
भिषक
Physician
०३एमडी (मेडिसिन)/ डीएनबी
स्त्रीरोगतज्ञ
Gynecologist
०३एमडी/ एमएस (Gyn)/ डिजिओ/ डीएनबी
बालरोगतज्ञ
Pediatrician
०१एमडी (Ped)/ डीएनबी/ डीसीएच
भूलतज्ञ
Anesthesiologist
०४एमडी (Anaesthetist)/ डीए / डीएनबी

NHM Kolhapur Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळ www.arogya.maharashtra.gov.in/ www.zpkolhapur.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
 • इच्छुक व पात्र उमेदवाराने जाहिरातीत दिलेल्या विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांच्या छायांकित सत्यप्रती जोडाव्यात.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक: ३० डिसेंबर २०२१ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कक्ष २ मजला , आरोग विभाग, जिल्हा परिषद कोल्हापूर. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कोल्हापूर येथे विविध पदांच्या २६ जागा

NHM Kolhapur Recruitment: The National Health Mission, Kolhapur is inviting applications for 26 posts. These include Specialist Gynecologists, Specialist Pediatricians, Specialist Anesthetists, Staff Nurses, and Full-Time Medical Officers. The last date for receipt of applications is 31st December, 2021.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कोल्हापूर [National Health Mission, Kolhapur] येथे विविध पदांच्या २६ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये विशेषज्ञ स्त्रीरोगतज्ञ, विशेषज्ञ बालरोगतज्ञ, विशेषज्ञ भूलतज्ञ, स्टाफ नर्स, पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ३१ डिसेंबर २०२१ आहे.

NHM Kolhapur Recruitment 2021

विभागाचे नाव राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कोल्हापूर
[National Health Mission, Kolhapur]
पदांचे नाव विशेषज्ञ स्त्रीरोगतज्ञ, विशेषज्ञ बालरोगतज्ञ, विशेषज्ञ भूलतज्ञ,
स्टाफ नर्स, पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी
एकूण पदे २६
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता उपसंचालक आरोग्य सेवा कोल्हापूर मंडळ कोलापूर, दुसरा मजला,
SP ऑफिस जवळ, कसबा रोड, कोल्हापूर – ४१६००३.
शुल्क १५०/- रुपये [राखीव प्रवर्ग – १००/- रुपये]
वेतनमान  २०,०००/- रुपये ते ७५,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण कोल्हापूर  (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.arogya.maharashtra.gov.in/ www.zpkolhapur.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर २०२१

NHM Kolhapur Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
विशेषज्ञ स्त्रीरोगतज्ञ
Specialist Gynecologists
०३एमडी/एमएस (स्त्रीरोग तज्ञ) / डीजिओ/ डीएनबी
विशेषज्ञ बालरोगतज्ञ
Specialist Pediatricians
०३एमडी (बालरोग तज्ञ) / डीए/ डीएनबी
विशेषज्ञ भूलतज्ञ
Specialist Anesthetists
०६एमडी भूलतज्ञ / डीए / डीएनबी/ डीसीएच
स्टाफ नर्स
Staff Nurses
१०एम.बी.बी.एस MCI/MMC कौन्सिल कडील नोंदणी अनिवार्य
पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी
Full-Time Medical Officers
०४जीएनएम / बी.एस्सी. नर्सिंग तसेच MNC कडील नोंदणी अनिवार्य आहे

NHM Kolhapur Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
विशेषज्ञ स्त्रीरोगतज्ञ
Specialist Gynecologists
७० वर्षापर्यंत
विशेषज्ञ बालरोगतज्ञ
Specialist Pediatricians
७० वर्षापर्यंत
विशेषज्ञ भूलतज्ञ
Specialist Anesthetists
७० वर्षापर्यंत
स्टाफ नर्स
Staff Nurses
३८ वर्षापर्यंत
[राखीव प्रवर्ग – ०५ वर्षे सूट]
पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी
Full-Time Medical Officers
७० वर्षापर्यंत

NHM Kolhapur Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळ www.arogya.maharashtra.gov.in/ www.zpkolhapur.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
 • इच्छुक उमेदवाराने अर्जात दिलेल्या विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
 • अर्जासोबत शैक्षणिक अर्हतेचे कागदपत्रे,पदवीचे सर्व गुणपत्रक, पदवी प्रमाणपत्र, नोंदणी प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, वय, अधिवास, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र ही सर्व कागदपत्रे झेरॉक्स प्रतीत साक्षांकित / स्वसाक्षांकीत प्रतीत जोडावीत.
 • अर्ज प्रत्यक्ष अथवा रजिस्टर पोस्टाने किंवा कुरिअरने पाठवावेत.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक: ३१ डिसेंबर २०२१ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: उपसंचालक आरोग्य सेवा कोल्हापूर मंडळ कोलापूर, दुसरा मजला, SP ऑफिस जवळ, कसबा रोड, कोल्हापूर – ४१६००३. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा..

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कोल्हापूर येथे विविध पदांच्या १६ जागा

NHM Kolhapur Recruitment: The National Health Mission, Kolhapur is inviting applications for 16 posts. These include Medical Officers, Anesthesiologis, Physician, Gynecologist, Pediatrician, Radiologist, Nephrologist, and X-Ray Technician. The last date for receipt of applications is 31st August 2021.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कोल्हापूर (National Health Mission, Kolhapur) येथे विविध पदांच्या १६ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी, भूलतज्ञ, भिषक, स्त्रीरोग तज्ञ, बालरोग तज्ञ, रेडिओलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, एक्स-रे तंत्रज्ञ अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ३१ ऑगस्ट २०२१ आहे.

NHM Kolhapur Recruitment 2021

विभागाचे नाव राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कोल्हापूर
(National Health Mission, Kolhapur)
पदाचे नाव वैद्यकीय अधिकारी, भूलतज्ञ, भिषक, स्त्रीरोग तज्ञ, बालरोग तज्ञ, रेडिओलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट,
एक्स-रे तंत्रज्ञ
एकूण पदे १६
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता ग्रामीण रुग्णालय, नियंत्रण कक्ष, सी.पी. आर हॉस्पिटल, कोल्हापूर.
वयाची अट ३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्गीय प्रवर्ग – ०५ वर्षे सूट]
एम.बी.बी.एस., विशेषतज्ञ  – ७० वर्षापर्यंत.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  १७,०००/- रुपये ते ७५,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण कोल्हापूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.arogya.maharashtra.gov.in/ www.zpkolhapur.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१

NHM Kolhapur Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officers
०१एमबीबीएस
भूलतज्ञ
Anesthesiologis
०४एमडी भूलतज्ञ / डीए / डीएनबी
भिषक
Physician
०२एमडी (औषध)/ डीएनबी
स्त्रीरोग तज्ञ
Gynecologist
०३एमडी/एमडी (स्त्रीरोग तज्ञ) / डीजिओ / डीएनबी
बालरोग तज्ञ
Pediatrician
०१एमडी (बालरोग तज्ञ) / डीसीएच / डीएनबी
रेडिओलॉजिस्ट
Radiologist
०१एमडी रेडिओलॉजि / डीएमआरडी
नेफ्रोलॉजिस्ट
Nephrologist
०१डीएम नेफ्रोलॉजि
एक्स-रे तंत्रज्ञ
X-Ray Technician
०३१०+२ सह डिप्लोमा – संबंधित फील्ड मध्ये

NHM Kolhapur Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.arogya.maharashtra.gov.in/ www.zpkolhapur.gov.in

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कोल्हापूर येथे विविध पदाच्या ०६ जागा

HM Kolhapur Recruitment: Applications are invited for 06 posts at National Health Mission, Kolhapur. These include Medical Officer, Senior Tuberculosis Treatment Supervisor, Senior Tuberculosis Laboratory Supervisor, TB Health Visitor. The last date for receipt of applications is 17th August 2021.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कोल्हापूर (National Health Mission, Kolhapur) येथे विविध पदाच्या ०६ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी, वरिष्ठ क्षयरोग उपचार पर्यवेक्षक, वरिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक, टीबी हेल्थ व्हिजिटर अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – १७ ऑगस्ट २०२१ आहे.

NHM Kolhapur Recruitment 2021

विभागाचे नाव राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कोल्हापूर
(National Health Mission, Kolhapur)
पदाचे नाव वैद्यकीय अधिकारी, वरिष्ठ क्षयरोग उपचार पर्यवेक्षक, वरिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक,
टीबी हेल्थ व्हिजिटर
एकूण पदे ०६
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता जिल्हा क्षयरोग अधिकारी, जिल्हा क्षयरोग केंद्र, १४, “कृष्णा बिल्डींग”,
सी. पी. आर हॉस्पिटल आवर, दसरा चौक, कोल्हापूर – ४१६००२.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान १५,५००/- रुपये ते ६०,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण कोल्हापूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.arogya.maharashtra.gov.in / www.zpkolhapur.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१

NHM Kolhapur Vacancy Details

पदाचे नाव पद संख्या
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
०१
वरिष्ठ क्षयरोग उपचार पर्यवेक्षक
Senior Tuberculosis Treatment Supervisor
०२
वरिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक
Senior Tuberculosis Laboratory Supervisor
०१
टीबी हेल्थ व्हिजिटर
TB Health Visitor
०१

Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.arogya.maharashtra.gov.in / www.zpkolhapur.gov.in

Leave A Reply

Your email address will not be published.