[ICMR-NIRRH] राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई भरती २०२२

NIRRH Mumbai Recruitment 2022

NIRRH Mumbai Recruitment: The National Institute for Reproductive Health Research (ICMR), Mumbai is inviting applications for 06 posts. These include Scientist B, Senior Research Fellow, Social Worker, ANM. The last date to apply online is 04 April 2022.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई [ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai] येथे विविध पदांच्या ०६ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये शास्त्रज्ञ बी, वरिष्ठ संशोधन फेलो, सामाजिक कार्यकर्ता, एएनएम अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक -०४ एप्रिल २०२२ आहे.

NIRRH Mumbai Recruitment 2022

विभागाचे नाव राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई
[ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai]
पदांचे नाव शास्त्रज्ञ बी, वरिष्ठ संशोधन फेलो, सामाजिक कार्यकर्ता, एएनएम
एकूण पदे ०६
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  १८,०००/- रुपये ते ६८,८७५/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक ०४ एप्रिल २०२२

NIRRH Mumbai Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
शास्त्रज्ञ बी
Scientist B
०१ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडून एमबीबीएस/
डीपीएच/एमडी PSM मध्ये किंवा
बीएएमएस/ बीएचएमएस सह एमपीएच
आणि ०१ वर्ष अनुभव
वरिष्ठ संशोधन फेलो
Senior Research Fellow
०२एमपीएच किंवा मानववंशशास्त्र/
जनसांख्यिकी/ सामाजिक विज्ञा मध्ये मास्टर्स न
सह ०२ वर्षे अनुभव
सामाजिक कार्यकर्ता
Social Worker
०२वैद्यकीय सामाजिक कार्य मध्ये पदव्युत्तर पदवीसह ०२ वर्षे अनुभव
एएनएम
ANM
०१ हायस्कूल किंवा विज्ञान विषयासह समतुल्य अधिक प्रमाणपत्र
ANM मध्ये अभ्यासक्रम
अनुभव

NIRRH Mumbai Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
[SC/ST – ०५ वर्षे सूट, OBC – ०३ वर्षे सूट]
शास्त्रज्ञ बी
Scientist B
३५ वर्षे
वरिष्ठ संशोधन फेलो
Senior Research Fellow
३५ वर्षे
सामाजिक कार्यकर्ता
Social Worker
३० वर्षे
एएनएम
ANM
२५ वर्षे

NIRRH Mumbai Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.sanglidccbank.com

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने ऑनलाईन अर्ज करावा.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक : ०४ एप्रिल २०२२ आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

More Recruitments

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई भरती २०२२

NIRRH Mumbai Recruitment: The National Institute for Reproductive Health Research (ICMR) Mumbai is inviting applications for 03 posts. These include Project Technical Officer, Project Technical Officer, Junior Medical Officer. The last date to apply online is March 28 and 30, 2022.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई [ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai] येथे विविध पदांच्या ०३ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये प्रकल्प तांत्रिक अधिकारी, प्रकल्प तांत्रिक अधिकारी, कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २८ व ३० मार्च २०२२ आहे.

NIRRH Mumbai Recruitment 2022

विभागाचे नाव राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई
[ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai]
पदांचे नाव प्रकल्प तांत्रिक अधिकारी, प्रकल्प तांत्रिक अधिकारी, कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी
एकूण पदे ०३
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  १८,०००/- रुपये ते ६०,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २८ व ३० मार्च २०२२

NIRRH Mumbai Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
प्रकल्प तांत्रिक अधिकारी
Project Technical Officer
०१जीवन विज्ञान विषयात पदवीधर
किंवा संबंधित विषय मध्ये पदव्युत्तर पदवी
०५ वर्षे अनुभव.
प्रकल्प तांत्रिक अधिकारी
Project Technical Officer
०१विज्ञान विषयात १२ वी परीक्षा उत्तीर्ण आणि डीएमएलटी
कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी
Junior Medical Officer
०१ मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून एमबीबीएस पदवी
अनुभव.

NIRRH Mumbai Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
[SC/ST – ०५ वर्षे सूट, OBC – ०३ वर्षे सूट]
प्रकल्प तांत्रिक अधिकारी
Project Technical Officer
३० वर्षे
प्रकल्प तांत्रिक अधिकारी
Project Technical Officer
३० वर्षे
कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी
Junior Medical Officer
३५ वर्षे

NIRRH Mumbai Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • पात्र व इच्छुक उमेद्वारांनी ऑनलाईन अर्ज करावेत.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक : २८ व ३० मार्च २०२२ आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई भरती २०२२

NIRRH Mumbai Recruitment: The National Institute for Reproductive Health Research, Mumbai is inviting applications for 06 posts. These include Project Associate-I, Research Officer (Medical), Research Associate-III, Senior Research Associate, Scientific Administrative Assistant, Consultant Engineer (Civil Engineering). The last date to apply online is 11, 14, 16, and 22 March 2022.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई [ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai] येथे विविध पदांच्या ०६ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये प्रकल्प सहयोगी, संशोधन अधिकारी (वैद्यकीय), संशोधन सहयोगी-III, वरिष्ठ संशोधन सहकारी, वैज्ञानिक प्रशासकीय सहाय्यक, सल्लागार अभियंता (स्थापत्य अभियांत्रिकी) अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – ११, १४, १६ व २२ मार्च २०२२ आहे.

NIRRH Mumbai Recruitment 2022

विभागाचे नाव राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई
[ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai]
पदांचे नाव प्रकल्प सहयोगी, संशोधन अधिकारी (वैद्यकीय), संशोधन सहयोगी-III, वरिष्ठ संशोधन सहकारी, वैज्ञानिक प्रशासकीय सहाय्यक, सल्लागार अभियंता (स्थापत्य अभियांत्रिकी)
एकूण पदे ०६
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान १८,०००/- रुपये ते ७०,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक ११, १४, १६ व २२ मार्च २०२२

NIRRH Mumbai Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
प्रकल्प सहयोगी
Project Associate-I
०१ मान्यताप्राप्त विद्यापीठापासून बायोलॉजिकल सायन्स
कोणत्याही शाखेत पदव्युत्तर पदवी किंवा वैद्यकशास्त्रातील बॅचलर पदवी
किंवा समतुल्य
अनुभव.
संशोधन अधिकारी (वैद्यकीय)
Research Officer (Medical)
०१ एमबीबीएस पदवी
०१ वर्षे अनुभव
संशोधन सहयोगी-III
Research Associate-III
०१ सार्वजनिक आरोग्य /बायोस्टॅटिस्टिक्स/सांख्यिकी/
लोकसंख्या अभ्यास विषयात पीएच.डी/ एमडी (PSM) 
०३ वर्षे अनुभव
वरिष्ठ संशोधन सहकारी
Senior Research Associate
०१ पीएच.डी
०२ वर्षे अनुभव
वैज्ञानिक प्रशासकीय सहाय्यक
Scientific Administrative Assistant
०१जैविक / रासायनिक किंवा संगणकीय विज्ञान मध्ये पदवीधर पदवी
सल्लागार अभियंता (स्थापत्य अभियांत्रिकी)
Consultant Engineer (Civil Engineering)
०१ स्थापत्य अभियांत्रिकी मध्ये बी.ई./ बी.टेक./ एम. टेक पदवी
२० वर्षे अनुभव.

NIRRH Mumbai Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
[SC/ST – ०५ वर्षे सूट, OBC – ०३ वर्षे सूट]
प्रकल्प सहयोगी
Project Associate-I
३५ वर्षापर्यंत
संशोधन अधिकारी (वैद्यकीय)
Research Officer (Medical)
३५ वर्षापर्यंत
संशोधन सहयोगी-III
Research Associate-III
३५ वर्षापर्यंत
वरिष्ठ संशोधन सहकारी
Senior Research Associate
४० वर्षापर्यंत
वैज्ञानिक प्रशासकीय सहाय्यक
Scientific Administrative Assistant
५० वर्षापर्यंत
सल्लागार अभियंता (स्थापत्य अभियांत्रिकी)
Consultant Engineer (Civil Engineering)
६५ वर्षापर्यंत

NIRRH Mumbai Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक व पात्र उमेदवाराने जाहिरातीत दिल्याप्रमाणे ऑनलाईन अर्ज करावा.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: ११, १४, १६ व २२ मार्च २०२२ आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई येथे शास्त्रज्ञ - बी (वैद्यकीय) पदाची ०१ जागा

NIRRH Mumbai Recruitment: Applications are invited for the post of Scientist – B (Medical) at ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai. The last date to apply online is January 30, 2022.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई [ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai] येथे शास्त्रज्ञ – बी (वैद्यकीय) पदाच्या एका जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – ३० जानेवारी २०२२ आहे.

NIRRH Mumbai Recruitment 2022

विभागाचे नाव राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई
[ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai]
पदांचे नाव शास्त्रज्ञ – बी (वैद्यकीय)
एकूण पदे ०१
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
वयाची अट ३५ वर्षापर्यंत [SC/ST – ०५ वर्षे सूट, OBC – ०३ वर्षे सूट]
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ६५,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक ३० जानेवारी २०२२

NIRRH Mumbai Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
शास्त्रज्ञ – बी (वैद्यकीय)
Scientist – B (Medical)
०१ मान्यताप्राप्त विद्यापीठापासून एमबीबीएस/ डीपीएच/ PSM मध्ये एमडी
किंवा
बीएएमएस / बीएचएमएस सह MPH आणि ०१ वर्षे अनुभव

NIRRH Mumbai Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: ३० जानेवारी २०२२ आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

[NIRRH
राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई येथे विविध पदांच्या ०७ जागा“]

NIRRH Mumbai Recruitment: The National Institute for Reproductive Health Research (ICMR) Mumbai is inviting applications for 07 posts. There are positions like Field Worker, Project Assistant. The last date to apply online is January 10, 2022.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई [ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai] येथे विविध पदांच्या ०७ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये फील्ड वर्कर, प्रकल्प सहाय्यक अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – १० जानेवारी २०२२ आहे.

NIRRH Mumbai Recruitment 2021

विभागाचे नाव राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई
[ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai]
पदांचे नाव फील्ड वर्कर, प्रकल्प सहाय्यक
एकूण पदे ०७
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
वयाची अट ३० वर्षापर्यंत [SC/ST – ०५ वर्षे सूट, OBC – ०३ वर्षे सूट]
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  १८,०००/- रुपये ते ३१,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक १० जानेवारी २०२२

NIRRH Mumbai Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
फील्ड वर्कर
Field Worker
०४ १२ वी परीक्षा उत्तीर्ण (विज्ञान विषयात) आणि बीएसडब्ल्यू (बॅचलर ऑफ सोशल कार्य) किंवा पीएमडब्ल्यू (पॅरा वैद्यकीय कार्य)
०१ ते ०२ वर्षे अनुभव
प्रकल्प सहाय्यक
Project Assistant
०३ मान्यताप्राप्त विद्यापीठापासून विज्ञान विषयात पदवीधर सह ०३ वर्षे अनुभव 
विज्ञान/ सार्वजनिक आरोग्य मध्ये पदव्युत्तर पदवी.

NIRRH Mumbai Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराची ऑनलाईन मुलाखत घेतली जाईल.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: १० जानेवारी २०२२
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई येथे ०१ जागा

NIRRH Mumbai Recruitment: The National Institute for Reproductive Health Research (ICMR), Mumbai is inviting applications for the post of Project Assistant. The last date to apply online is 06 December 2021.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई (ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai) येथे प्रकल्प सहाय्यक पदाच्या एका जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – ०६ डिसेंबर २०२१ आहे.

NIRRH Mumbai Recruitment 2021

विभागाचे नाव राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई
(ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai)
पदांचे नाव प्रकल्प सहाय्यक
एकूण पदे ०१
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
वयाची अट ३० वर्षापर्यंत [SC/ST – ०५ वर्षे सूट, OBC – ०३ वर्षे सूट]
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान २००००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक ०६ डिसेंबर २०२१

NIRRH Mumbai Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
प्रकल्प सहाय्यक
Project Assistant
०१जीवन विज्ञान / जैवतंत्रज्ञान / प्राणीशास्त्र / जीवशास्त्राच्या
इतर कोणत्याही संबंधित क्षेत्रात पदव्युत्तर पदवी

NIRRH Mumbai Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Now)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावेत.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: ०६ डिसेंबर २०२१ आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई येथे विविध पदांच्या ०२ जागा

NIRRH Mumbai Recruitment: The National Institute for Reproductive Health Research (ICMR), Mumbai is inviting applications for 02 posts. It has the posts of Junior Research Assistant, Project Associate-I. The last date to apply online is November 21, 2021.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई (ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health) येथे विविध पदांच्या ०२ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक, प्रकल्प सहयोगी-I अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २१ नोव्हेंबर २०२१ आहे.

NIRRH Mumbai Recruitment 2021

विभागाचे नाव राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई
(ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health)
पदाचे नाव कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक, प्रकल्प सहयोगी-I
एकूण पदे ०२
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान ३१०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२१

NIRRH Mumbai Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक
Junior Research Assistant
०१ बेसिक सायन्स मध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएट किंवा ग्रॅज्युएट/ पोस्ट ग्रॅज्युएट
अनुभव
प्रकल्प सहयोगी-I
Project Associate-I
०१ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडून जैविक किंवा विज्ञान मध्ये पोस्ट
ग्रॅज्युएट/ MVSc किंवा अभियांत्रिकी किंवा तंत्रज्ञान किंवा वैद्यकातील
बॅचलर पदवी किंवा समकक्ष 
अनुभव

NIRRH Mumbai Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
[SC/ST – ०५ वर्षे सूट, OBC – ०३ वर्षे सूट]
कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक
Junior Research Assistant
२८ वर्षापर्यंत
प्रकल्प सहयोगी-I
Project Associate-I
३५ वर्षापर्यंत

NIRRH Mumbai Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा.
 • अर्ज करण्यासाठी www.projectappli.nirrh.res.in या संकेतस्थळावर जावे.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: २१ नोव्हेंबर २०२१ आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई येथे विविध पदांच्या ०२ जागा

NIRRH Mumbai Recruitment: The National Institute for Reproductive Health Research (ICMR) Mumbai is inviting applications for 02 posts. It has the posts of Scientist C, Scientist B. The last date to apply online is November 10, 2021.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई (ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health) येथे विविध पदांच्या ०२ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये शास्त्रज्ञ सी, शास्त्रज्ञ बी अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – १० नोव्हेंबर २०२१ आहे.

NIRRH Mumbai Recruitment 2021

विभागाचे नाव राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई
(ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health)
पदाचे नाव शास्त्रज्ञ सी, शास्त्रज्ञ बी
एकूण पदे ०२
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ६१,०००/- रुपये ते ७२,३२५/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक १० नोव्हेंबर २०२१

NIRRH Mumbai Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
शास्त्रज्ञ सी
Scientist C
०१एमबीबीएस पदवी सह ०४ वर्षे अनुभव किंवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून
एमबीबीएस पदवी सह पीजी (एमडी/ डीएनबी) सह ०१ वर्षे अनुभव
शास्त्रज्ञ बी
Scientist B
०१एमबीबीएस पदवी सह ०१ वर्षे अनुभव किंवा
मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून (एमडी/ डीएनबी)

NIRRH Mumbai Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • पात्र उमेदवाराने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावेत.
 • निवडलेल्या उमेदवाराला ऑनलाईन मुलाखतीसाठी आमंत्रित केले जाईल.
 • उमेदवार नियोजित वेळी झूम व्हिडीओ कॉल ऐप वर ऑनलाईन मुलाखतीस शामिल होऊ शकतात.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: १० नोव्हेंबर २०२१ आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई येथे प्रकल्प सहयोगी - I पदाची ०१ जागा

NIRRH Mumbai Recruitment: Applications are invited for the post of Project Associate – I at ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai. The last date to apply online is October 22, 2021.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई (ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health) येथे प्रकल्प सहयोगी – I पदाच्या एका जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २२ ऑक्टोबर २०२१ आहे.

NIRRH Mumbai Recruitment 2021

विभागाचे नाव राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई
(ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health)
पदाचे नाव प्रकल्प सहयोगी – I
एकूण पदे ०१
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
वयाची अट ३५ वर्षापर्यंत [SC/ST – ०५ वर्षे सूट, OBC – ०३ वर्षे सूट] 
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  २५,०००/- रुपये ते ३१,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१

NIRRH Mumbai Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
प्रकल्प सहयोगी – I
Project Associate – I
०१ मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून जीवशास्त्र/ MVSc मध्ये पदव्युत्तर पदवी
किंवा अभियांत्रिकी किंवा तंत्रज्ञान किंवा वैद्यकशास्त्रातील पदवी किंवा समकक्ष
अनुभव.

NIRRH Mumbai Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने दोन्ही पदाच्या जाहिराती काळजीपूर्वक वाचाव्यात.
 • पात्र उमेदवाराने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करावा.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: २२ ऑक्टोबर २०२१ आहे.
 • JRF पदाच्या अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई येथे विविध पदांच्या ०४ जागा

NIRRH Mumbai Recruitment: The National Institute for Reproductive Health Research, Mumbai (ICMR) is inviting applications for 04 posts. It has posts like Junior Research Fellow, ANM. The last date to apply online for the post of Junior Research Fellow is 07 October 2021 and the interview date for the post of ANM is 08 October 2021.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई (ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai) येथे विविध पदाच्या ०४ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये कनिष्ठ संशोधन फेलो, एएनएम अशी पदे आहेत. कनिष्ठ संशोधन फेलो पदासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – ०७ ऑक्टोबर २०२१ आहे व एएनएम पदासाठी मुलाखत दिनांक – ०८ ऑक्टोबर २०२१ आहे.

NIRRH Mumbai Recruitment 2021

विभागाचे नाव राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई
(ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai)
पदांचे नाव कनिष्ठ संशोधन फेलो, एएनएम
एकूण पदे ०४
मुलाखतीचे ठिकाण Model Rural Health Research Unit (MRHRU), Sub-District Dahanu Compound.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  १७,०००/- रुपये ते ३१,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.nirrh.res.in
एएनएम पदासाठी मुलाखतीची तारीख ०८ ऑक्टोबर २०२१

NIRRH Mumbai Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
कनिष्ठ संशोधन फेलो
Junior Research Fellow
०२ बेसिक सायन्स मध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएट किंवा ग्रॅज्युएट 
अनुभव
एएनएम
ANM
०२मान्यताप्राप्त बोर्ड/ संस्थेतून हायस्कूल किंवा समतुल्य सह 
सहाय्यक दाई मध्ये प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
अनुभव

NIRRH Mumbai Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
 [SC/ST – ०५ वर्षे सूट, OBC – ०३ वर्षे सूट]
कनिष्ठ संशोधन फेलो
Junior Research Fellow
२८ वर्षापर्यंत
एएनएम
ANM
२५ वर्षापर्यंत

(Keyword) Important Links

जाहिरात (PDF)१) जाहिरात – JRF – येथे क्लीक करा
२) जाहिरात – ANM – येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online – JRF) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने दोन्ही पदाच्या जाहिराती काळजीपूर्वक वाचाव्यात.
 • पात्र उमेदवाराना मुलाखतीस येण्यासाठी कोणताही भत्ता दिला जाणार नाही
 • उमेदवाराने दोन जबाबदार व्यक्तीचा तपशील द्यावा.
 • ANM पदासाठी मुलाखतीची दिनांक: ०८ ऑक्टोबर २०२१ आहे.
 • JRF पदासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचा दिनांक: ०७ ऑक्टोबर २०२१ आहे.
 • ANM पदाच्या अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.
 • JRF पदाच्या अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई येथे सहायक नर्सिंग दाई पदाच्या ०२ जागा

NIRRH Mumbai Recruitment: Applications are invited for the post of Auxiliary Nursing Midwifery (ANM) at ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai. The last date to apply online is 08 October 2021.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई ( ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health,Mumbai) येथे सहायक नर्सिंग दाई पदाच्या ०२ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – ०८ ऑक्टोबर २०२१ आहे.

NIRRH Mumbai Recruitment 2021

विभागाचे नाव राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई
(ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health,Mumbai)
पदाचे नाव सहायक नर्सिंग दाई
एकूण पदे ०२
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
वयाची अट ०८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी २५ वर्षापर्यंत 
[SC/ST – ०५ वर्षे सूट, OBC – ०३ वर्षे सूट]
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान १७०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक ०८ ऑक्टोबर २०२१

NIRRH Mumbai Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
सहायक नर्सिंग दाई
Auxiliary Nursing Midwifery (ANM)
०२एमबीबीएस सह ०३ वर्षे अनुभव किंवा बीएएमएस/ बीडीएस सह ०३ वर्षे अनुभव

NIRRH Mumbai Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई येथे विविध पदांच्या ०३ जागा

NIRRH Mumbai Recruitment: The National Institute for Reproductive Health Research (ICMR) Mumbai is inviting applications for 03 posts. It has the posts of Project Technical Officer, Research Assistant, Project Technician III. The last date to apply online is 13th and 19th September 2021.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई (ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health) येथे विविध पदांच्या ०३ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये प्रकल्प तांत्रिक अधिकारी, संशोधन सहाय्यक, प्रकल्प तंत्रज्ञ III अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – १३ व १९ सप्टेंबर २०२१ आहे.

NIRRH Mumbai Recruitment 2021

विभागाचे नाव राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई
(ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health)
पदाचे नाव प्रकल्प तांत्रिक अधिकारी, संशोधन सहाय्यक, प्रकल्प तंत्रज्ञ III
एकूण पदे ०३
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
वयाची अट १९ सप्टेंबर २०२१ रोजी ३० वर्षापर्यंत 
[SC/ST – ०५ वर्षे सूट, OBC – ०३ वर्षे सूट]
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  १४,०००/- रुपये ते ३२,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक १३ व १९ सप्टेंबर २०२१

NIRRH Mumbai Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
प्रकल्प तांत्रिक अधिकारी
Project Technical Officer
०१ सामाजिक विज्ञान आणि सामाजिक कार्यात पदवी
किंवा पदव्युत्तर पदवी
०५ वर्षे अनुभव
संशोधन सहाय्यक
Research Assistant
०१ मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून लाइफ सायन्स / बायोटेक्नॉलॉजी
आणि प्राणीशास्त्र /संबंधित विषयात पदव्युत्तर पदवी
प्रकल्प तंत्रज्ञ III
Project Technician III
०१लाइफ सायन्सेस, पदव्युत्तर पदवी

NIRRH Mumbai Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई येथे सल्लागार पदाची ०१ जागा

NIRRH Mumbai Recruitment: Applications are invited for the post of Consultant at ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai. The last date to apply online is September 07, 2021.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई (ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health) येथे सल्लागार पदाच्या एका जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – ०७ सप्टेंबर २०२१ आहे.

NIRRH Mumbai Recruitment 2021

विभागाचे नाव राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई
(ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health)
पदाचे नाव सल्लागार
एकूण पदे ०१
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
वयाची अट ०७ सप्टेंबर २०२१ रोजी ६५ वर्षापर्यंत
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान ४००००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२१

NIRRH Mumbai Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
सल्लागार
Consultant
०१एमबीबीएस सह ०३ वर्षे अनुभव
किंवा
बीएएमएस/ बीडीएस सह ०३ वर्षे अनुभव

NIRRH Mumbai Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई येथे विविध पदांच्या ०२ जागा

NIRRH Mumbai Recruitment: The National Institute for Reproductive Health Research (ICMR) Mumbai is inviting applications for 02 posts. It has the posts of Research Assistant, Junior Research Associate. The last date to apply online is 05 September 2021.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई (ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai) येथे विविध पदांच्या ०२ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये संशोधन सहाय्यक, कनिष्ठ संशोधन सहकारी अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – ०५ सप्टेंबर २०२१ आहे.

NIRRH Mumbai Recruitment 2021

विभागाचे नाव राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई
(ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai)
पदाचे नाव संशोधन सहाय्यक, कनिष्ठ संशोधन सहकारी
एकूण पदे ०२
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  २०,०००/- रुपये ते ३१,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक ०५ सप्टेंबर २०२१ .

NIRRH Mumbai Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
संशोधन सहाय्यक
Research Assistant
०१मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून लाइफ सायन्स /
संबंधित विषयात पदवी / पदव्युत्तर पदवी
०३ वर्षे अनुभव
कनिष्ठ संशोधन सहकारी
Junior Research Associate
०१मूलभूत विज्ञान मध्ये पदव्युत्तर पदवी किंवा ग्रॅज्युएट /
पदव्युत्तर पदवी प्रोफेशनल कोर्स
अनुभव 

NIRRH Mumbai Age Limit Details

पद क्रमांक पदांचे नावेवयाची अट
 [SC/ST – ०५ वर्षे सूट, OBC – ०३ वर्षे सूट]
०१ संशोधन सहाय्यक
Research Assistant
३० वर्षापर्यंत
०२ कनिष्ठ संशोधन सहकारी
Junior Research Associate
२८ वर्षापर्यंत

NIRRH Mumbai Important Link

जाहिरात (PDF)पद क्रमांक ०१ येथे क्लीक करा
पद क्रमांक ०२ येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) पद क्रमांक ०१ येथे क्लीक करा
पद क्रमांक ०२ येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई येथे संशोधन सहाय्यक पदाची ०१ जागा

NIRRH Mumbai Recruitment: Applications are invited for the post of Research Assistant at ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai. The last date to apply online is August 25, 2021.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई (ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai) येथे संशोधन सहाय्यक पदाच्या एका जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २५ ऑगस्ट २०२१ आहे.

NIRRH Mumbai Recruitment 2021

विभागाचे नाव राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई
(ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai)
पदाचे नाव संशोधन सहाय्यक
एकूण पदे ०१
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
वयाची अट २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी ३० वर्षापर्यंत 
[SC/ST – ०५ वर्षे सूट, OBC – ०३ वर्षे सूट] 
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  २९,५६५/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१

NIRRH Mumbai Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
संशोधन सहाय्यक
Research Assistant
०१ मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून विज्ञान/ संबंधित विषयात पदवी
किंवा पदव्युत्तर पदवी
 ०३ वर्षे अनुभव

NIRRH Mumbai Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई येथे विविध पदाच्या ०२ जागा

NIRRH Mumbai Recruitment: Applications are invited for 02 posts at ICMR-National Institute for Reproductive Health, Mumbai. It has the posts of Technical Assistant, Lab Attendant. The last date to apply online is August 20, 2021.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई (ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai) येथे विविध पदाच्या ०२ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये तांत्रिक सहाय्यक, प्रयोगशाळा परिचर अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २० ऑगस्ट २०२१ आहे.

NIRRH Mumbai Recruitment 2021

विभागाचे नाव राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई
(ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai)
पदाचे नाव तांत्रिक सहाय्यक, प्रयोगशाळा परिचर
एकूण पदे ०२
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  १५,८००/- रुपये ते ३१,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २० ऑगस्ट २०२१

NIRRH Mumbai Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
तांत्रिक सहाय्यक
Technical Assistant
०१ मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून विज्ञान शाखेतील पदवी
०३ वर्षे अनुभव
प्रयोगशाळा परिचर
Lab Attendant
०१हायस्कूल किंवा समतुल्य

NIRRH Mumbai Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
[SC/ST – ०५ वर्षे सूट, OBC – ०३ वर्षे सूट]
तांत्रिक सहाय्यक
Technical Assistant
३० वर्षापर्यंत
प्रयोगशाळा परिचर
Lab Attendant
२५ वर्षापर्यंत

NIRRH Mumba Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई येथे विविध पदाच्या ०८ जागा

NIRRH Mumbai Recruitment: The National Institute for Reproductive Health Research (ICMR) is inviting applications for 08 posts. It has positions such as Consultant, Research Assistant. The last date to apply online is 04 August 2021.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई (ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health) येथे विविध पदाच्या ०८ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये सल्लागार, संशोधन सहाय्यक अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – ०४ ऑगस्ट २०२१ आहे.

NIRRH Mumbai Recruitment 2021

विभागाचे नाव राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई
(ICMR-National Institute for Research in Reproductive Health)
पदाचे नाव सल्लागार, संशोधन सहाय्यक
एकूण पदे ०८
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान २०,०००/- रुपये ते ४०,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक ०४ ऑगस्ट २०२१

NIRRH Mumbai Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
सल्लागार
Consultant
०२एमबीबीएस सह ०३ वर्षे अनुभव किंवा बीए एमएस /
बीडीएस सह संशोधन ०३ वर्षे अनुभव
संशोधन सहाय्यक
Research Assistant
०६ मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून विज्ञान/ संबंधित विषयात
पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी
०३ वर्षे अनुभव

NIRRH Mumbai Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) पद क्र. १ : येथे क्लीक करा
पद क्र. २ : येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई येथे विविध पदाच्या ०२ जागा

NIRRH Mumbai Recruitment: The National Institute for Reproductive Health Research, Mumbai (ICMR) is inviting applications for 02 posts. It has senior research associates, research assistants. The last date to apply online is June 18, 2021.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई (ICMR -National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai) येथे विविध पदाच्या ०२ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये वरिष्ठ संशोधन सहकारी, संशोधन सहाय्यक अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – १८ जुन २०२१ आहे.

NIRRH Mumbai Recruitment 2021

विभागाचे नाव राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई
(ICMR -National Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai)
पदाचे नाव वरिष्ठ संशोधन सहकारी, संशोधन सहाय्यक
एकूण पदे ०२
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान २९,५६५/- रुपये ते ४३,४००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक १८ जुन २०२१

NIRRH Mumbai Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
वरिष्ठ संशोधन सहकारी
Senior Research Fellow
०१ सार्वजनिक आरोग्य / आरोग्य अर्थशास्त्र /
मानववंशशास्त्र डेमोग्राफी मध्ये मास्टर पदवी
०२ वर्षे अनुभव
संशोधन सहाय्यक
 Research Assistant
०१सामाजिक कार्य / मानसशास्त्र / मानववंशशास्त्र /
लोकसंख्याशास्त्रात मास्टर पदवी

NIRRH Mumbai Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
[SC/ST – ०५ वर्षे सूट, OBC – ०३ वर्षे सूट]
वरिष्ठ संशोधन सहकारी
Senior Research Fellow
३५ वर्षे
संशोधन सहाय्यक
 Research Assistant
३० वर्षे

NIRRH Mumbai Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई येथे कनिष्ठ संशोधन सहकारी पदाची ०१ जागा

NIRRH Mumbai Recruitment: The National Institute for Reproductive Health Research (ICMR), Mumbai is inviting applications for the post of Junior Research Associate. The last date to apply online is 05 June 2021.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई (ICMR -National Institute for Research in Reproductive Health) येथे कनिष्ठ संशोधन सहकारी पदाच्या एका जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – ०५ जून २०२१ आहे.

NIRRH Mumbai Recruitment 2021

विभागाचे नाव राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई
(ICMR -National Institute for Research in Reproductive Health)
पदाचे नाव कनिष्ठ संशोधन सहकारी
एकूण पदे ०१
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
वयाची अट २८ वर्षापर्यंत 
[SC/ST – ०५ वर्षे सूट, OBC – ०३ वर्षे सूट]
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान ३१,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक ०५ जून २०२१

NIRRH Mumbai Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
कनिष्ठ संशोधन सहकारी
Junior Research Fellow
०१ लाइफ सायन्स / बायोलॉजिकल सायन्स मध्ये पदव्युत्तर पदवी
किंवा
ग्रॅज्युएट / पदव्युत्तर पदवी प्रोफेशनल कोर्स
अनुभव 

NIRRH Mumbai Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई येथे प्रकल्प सहकारी - I पदाची ०१ जागा

NIRRH Mumbai Recruitment: Applications are invited for the post of Project Associate – I at the National Institute for Reproductive Health (ICMR), National Institute of Reproductive Health Research, Mumbai. The last date to apply online is May 21, 2021.

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई (ICMR -National Institute for Research in Reproductive Health) येथे प्रकल्प सहकारी – I पदाच्या एका जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत . ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २१ मे २०२१ आहे.

NIRRH Mumbai Recruitment 2021

विभागाचे नाव राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई
(ICMR -National Institute for Research in REproductive Health)
पदाचे नाव प्रकल्प सहकारी – I
एकूण पदे ०१
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
वयाची अट २१ मे २०२१ रोजी ३५ वर्षापर्यंत
(SC/ST – ०५ वर्ष, OBC – ०३ वर्ष सूट
शुल्क शुल्क नाणी
वेतनमान २५०००/- रुपये + एचआरए
नौकरीचे ठिकाण मुंबई (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २१ मे २०२१

NIRRH Mumbai Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
प्रकल्प सहकारी – I
Project Associate – I
०१०१) अनुवंशशास्त्र / जीवन विज्ञान / बायोइन्फॉरमॅटिक्समध्ये पदव्युत्तर पदवी
०२) अनुभव

Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.nirrh.res.in

Leave A Reply

Your email address will not be published.