[Pathbandhare] पटबंधारे विभाग उस्मानाबाद येथे विविध पदांच्या १४ जागा

Patbandhare Vibhag Recruitment 2021

Patbandhare Vibhag Recruitment: Irrigation Department Osmanabad is inviting applications for 14 posts. There are posts of Board Officer / Deputy Tehsildar, Branch Engineer / Junior Engineer. The last date for receipt of applications is January 07, 2022.

पाटबंधारे विभाग उस्मानाबाद [Patbandhare Vibhag Osmanabad] येथे विविध पदांच्या १४ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये मंडळ अधिकारी / नायब तहसीलदार, शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ०७ जानेवारी २०२२ आहे.

Patbandhare Vibhag Recruitment 2021

विभागाचे नाव पाटबंधारे विभाग उस्मानाबाद 
[Patbandhare Vibhag Osmanabad]
पदांचे नाव मंडळ अधिकारी / नायब तहसीलदार, शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता
एकूण पदे १४
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद मध्यम प्रकल्प विभाग उस्मानाबाद.
पात्रता व अनुभव जलसपंदा विभागातील सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी यांची नेमणूक
कंत्राटी पद्धतीने ११ महिन्यांसाठी करावयाची आहे. सेवानिवृत्त शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता
यांना भूसंपादन व न्यायालयीन कामकाजाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
तसेच सेवानिवृत्त मंडळ अधिकारी / नायब तहसीलदार यांना विशेष भूसंपादन 
अधिकारी यांच्याकडील.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.wrd.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०७ जानेवारी २०२२

Patbandhare Vibhag Vacancy Details

पदांचे नाव पद संख्या
मंडळ अधिकारी / नायब तहसीलदार
Board Officer / Deputy Tehsildar
१०
शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता
Branch Engineer / Junior Engineer
०४

Patbandhare Vibhag Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळ www.wrd.maharashtra.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
 • इच्छुक उमेदवाराने जाहिरातीत दिलेल्या विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
 • अर्जाच्या पाकिटावर सेवानिवृत्त शाखा अभियंता /कनिष्ठ अभियंता यांची कंत्राटी पद्धतीवर नेमणूक करण्याबाबत, सेवानिवृत्त मंडळ अधिकारी / नायब तहसीलदार यांची कंत्राटी पद्धतीवर नेमणूक करण्याबाबत असे स्पस्ट लिहावे.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक: ०७ जानेवारी २०२२ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद मध्यम प्रकल्प विभाग उस्मानाबाद. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा..

More Recruitments

पटबंधारे विभाग वाशीम येथे कनिष्ट अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या ०५ जागा

Patbandhare Vibhag Recruitment: Applications are invited for the post of Junior Engineer (Architecture) at Irrigation Department Washim. The last date for receipt of applications is 31st December, 2021.

पाटबंधारे विभाग वाशिम [Patbandhare Vibhag Washim] येथे कनिष्ट अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या ०५ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ३१ डिसेंबर २०२१ आहे.

Patbandhare Vibhag Recruitment 2021

विभागाचे नाव पाटबंधारे विभाग वाशिम 
[Patbandhare Vibhag Washim]
पदाचे नाव कनिष्ट अभियंता (स्थापत्य)
एकूण पदे ०५
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाठबंधारे मंडळ, वाशिम प्रवाह इमारत,
सिव्हिल लाईन वाशिम – ४४४५०५.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण वाशीम  (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.wrd.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर २०२१.

Patbandhare Vibhag Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
कनिष्ट अभियंता (स्थापत्य)
Junior Engineer (Architecture)
०५अर्जदार सेवानिवृत्त अभियंता यांना सिंचन व
बांधकाम प्रकारचे ज्ञान व पुरेसा अनुभव असणे आवश्यक आहे. 

Patbandhare Vibhag Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळ www.wrd.maharashtra.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
 • अर्जाचा नमुना wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
 • तसेच अर्ज व अटी / शर्ती अधीक्षक अभियंता, वाशीम पाटबंधारे विभाग, वाशीम प्रवाह बिल्डिंग, सिव्हिल लाईन वाशीम या कार्यालयात उपलब्ध आहे.
 • इच्छुक उमेदवाराने विहित नमुन्यातील अर्ज पोस्टाद्वारे किंवा प्रत्यक्ष सादर करावीत.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक: ३१ डिसेंबर २०२१ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाठबंधारे मंडळ, वाशिम प्रवाह इमारत, सिव्हिल लाईन वाशिम – ४४४५०५. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा..

पटबंधारे विभाग अकोला येथे कनिष्ट अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या ०९ जागा

Patbandhare Vibhag Recruitment: Applications are invited for the post of Junior Engineer (Architecture) at Patbandhare Vibhag Akola. The last date for receipt of applications is 20th December, 2021.

पटबंधारे विभाग अकोला (Patbandhare Vibhag Akola) येथे कनिष्ट अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या ०९ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – २० डिसेंबर २०२१ आहे.

Patbandhare Vibhag Recruitment 2021

विभागाचे नाव पटबंधारे विभाग अकोला
(Patbandhare Vibhag Akola)
पदाचे नाव कनिष्ट अभियंता (स्थापत्य)
एकूण पदे ०९
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला, जिल्हा अधिकारी कार्यालय जवळ, अकोला.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण अकोला  (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.wrd.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २० डिसेंबर २०२१ .

Patbandhare Vibhag Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
कनिष्ट अभियंता (स्थापत्य)
Junior Engineer (Architecture)
०९सेवानिवृत्त अधिकारी / अभियंता यांच्या
सेवा करार पद्धतीने विवक्षित करणे बाबत. 

Patbandhare Vibhag Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळ www.wrd.maharashtra.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
 • इच्छुक उमेदवाराने विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
 • मुलाखतीस पात्र उमेदवारास पात्र ई – मेलद्वारे पाठवण्यात येईल.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक: २० डिसेंबर २०२१ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला, जिल्हा अधिकारी कार्यालय जवळ, अकोला. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा..

[Pathbandhare
पटबंधारे विभाग मंडळ अमरावती येथे विविध पदांच्या ०६ जागा“]

Patbandhare Vibhag Recruitment: Applications are invited for the post of Junior Engineer / Branch Engineer / Assistant Engineer Category-2 at Patbandhare Vibhag Amravati. The last date for receipt of applications is December 09, 2021.

पटबंधारे विभाग अमरावती (Patbandhare Vibhag Amravati) येथे कनिष्ट अभियंता/ शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ पदाच्या ०२ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ०९ डिसेंबर २०२१ रोजी आहे.

Patbandhare Vibhag Recruitment 2021

विभागाचे नाव पटबंधारे विभाग अमरावती
(Patbandhare Vibhag Amravati)
पदांचे नाव कनिष्ट अभियंता/ शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२
पद संख्या ०२
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १ अमरावती.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण अमरावती  (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.wrd.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०९ डिसेंबर २०२१

Patbandhare Vibhag Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
कनिष्ट अभियंता/ शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२
Junior Engineer / Branch Engineer / Assistant Engineer Category-2
०२बांधकाम कार्यप्रकारातील कामाचा अनुभव असेलेले जलसंपदा विभागातील सेवानिवृत्त गट-ब अराजपत्रीत अधिकारी

Patbandhare Vibhag Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळ www.wrd.maharashtra.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
 • इच्छुक अभियंत्यांनी विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
 • अर्जाच्या पाकिटावर सेवानिवृत्त अभियंता / कर्मचारी यांच्या कंत्राटी पद्धतीवर नेमणुक करण्याबाबत असे स्पष्ट लिहून ज्या पदासाठी अर्ज केला आहे त्या पदाचे नाव लिहिण्यात यावे.
 • अर्ज पोस्टाने किंवा प्रत्यक्ष सादर करावेत.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक: ०९ डिसेंबर २०२१ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १ अमरावती हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा..

पटबंधारे विभाग मंडळ धुळे येथे कनिष्ट अभियंता/ शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ पदाच्या १४ जागा

Patbandhare Vibhag Recruitment: Applications are invited for 14 posts of Junior Engineer / Branch Engineer / Assistant Engineer Category-2 at Patbandhare Vibhag Dhule. The last date for receipt of applications is 08 December 2021.

पटबंधारे विभाग मंडळ धुळे (Patbandhare Vibhag Dhule) येथे कनिष्ट अभियंता/ शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ पदाच्या १४ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ०८ डिसेंबर २०२१ आहे.

Patbandhare Vibhag Recruitment 2021

विभागाचे नाव पटबंधारे विभाग मंडळ धुळे
(Patbandhare Vibhag Dhule)
पदांचे नाव कनिष्ट अभियंता/ शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२
एकूण पदे १४
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता अधीक्षक अभियंता, धुळे पयबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंचन भवन, साकी रोड, धुळे.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण धुळे  (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.wrd.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०८ डिसेंबर २०२१

Patbandhare Vibhag Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
कनिष्ट अभियंता/ शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२
Junior Engineer / Branch Engineer / Assistant Engineer Category-2
१४सेवानिवृत्त उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/ कनिष्ट अभियंता/ शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य)

Patbandhare Vibhag Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळ www.wrd.maharashtra.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
 • सादर नेमणुकीसंदर्भात लागू असलेल्या अटी व शर्थी तसेच अर्जाचा नमुना महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या www.wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
 • तसेच अटी व शर्थी अधीक्षक अभियंता धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ धुळे या कार्यालयात उपलब्ध आहे.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक : ०८ डिसेंबर २०२१ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: अधीक्षक अभियंता, धुळे पयबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंचन भवन, साकी रोड, धुळे. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा..

पटबंधारे विभाग मंडळ नागपूर येथे सेवानिवृत्त उपविभागीय अभियंता आणि सेवानिवृत्त लेखा अधिकारी पदाच्या जागा

Patbandhare Vibhag Recruitment: Applications are invited for the post of Retired Sub-Divisional Engineer and Retired Accounts Officer at Patbandhare Vibhag Nagpur. The last date for receipt of applications is 25th November 2021 till 5.00 pm..

पटबंधारे विभाग मंडळ नागपूर (Patbandhare Vibhag Nagpur) येथे सेवानिवृत्त उपविभागीय अभियंता आणि सेवानिवृत्त लेखा अधिकारी पदाच्या जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – २५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत आहे.

Patbandhare Vibhag Recruitment 2021

विभागाचे नाव पटबंधारे विभाग मंडळ नागपूर
(Patbandhare Vibhag Nagpur)
पदांचे नाव सेवानिवृत्त उपविभागीय अभियंता आणि सेवानिवृत्त लेखा अधिकारी
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द पुनर्वसन विभागीय युनिट, नागपूर, भूखंड क्र. १३,
सिव्हिल लाईन्स, नागपूर – ४४०००१.
वयाची अट २५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी ७० वर्षापर्यंत.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण नागपूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.wrd.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत .

Patbandhare Vibhag Eligibility Crateria

पदाचे नाव शैक्षणिक पात्रता
सेवानिवृत्त उपविभागीय अभियंता आणि सेवानिवृत्त लेखा अधिकारी
 Retired Sub-Divisional Engineer and Retired Accounts Officer
सेवानिवृत्त उपविभागीय अभियंता
आणि सेवानिवृत्त लेखा अधिकारी

Patbandhare Vibhag Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळ www.wrd.maharashtra.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
 • इच्छुक उमेदवाराने विहित नमुन्यात आवश्यक कागदपत्रासह अर्ज सादर करावेत.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक: २५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द पुनर्वसन विभागीय युनिट, नागपूर, भूखंड क्र. १३, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर – ४४०००१. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा..

कोल्हापूर पटबंधारे विभाग मंडळ येथे सेवानिवृत्त अधिकारी (कनिष्ठ अभियंता) पदाच्या १५ जागा

Patbandhare Vibhag Recruitment: Kolhapur Irrigation Board Kolhapur is inviting applications for 15 posts of Retired Officer (Junior Engineer). The last date for receipt of applications is 03 November 2021.

कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ कोल्हापूर [Kolhapur Patbandhare Vibhag] येथे सेवानिवृत्त अधिकारी (कनिष्ठ अभियंता) पदाच्या १५ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ०३ नोव्हेंबर २०२१ आहे.

Patbandhare Vibhag Recruitment 2021

विभागाचे नाव कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ कोल्हापूर
[Kolhapur Patbandhare Vibhag]
पदांचे नाव सेवानिवृत्त अधिकारी (कनिष्ठ अभियंता)
एकूण पदे १५
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग क्र २ सिंचन भवन परिसर,
ताराबाई पार्क, कोल्हापूर – ४१६००३.
वयाची अट ०१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी ६३ वर्षापर्यंत.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान ४००००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण कोल्हापूर (महाराष्ट्र) 
अधिकृत वेबसाईट www.wrd.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०३ नोव्हेंबर २०२१.

Patbandhare Vibhag Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
नर्सिंग असिस्टंट
Nursing Assistant
०१

Patbandhare Vibhag Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळ www.wrd.maharashtra.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने विहित नमुन्यात अर्ज करावा.
 • अर्जाच्या पाकिटावर सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी यांच्या करार पद्धतीने कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदावर नेमणूक करण्याबाबत असे स्पष्ट लिहावे.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: ०३ नोव्हेंबर २०२१ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग क्र २ सिंचन भवन परिसर, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर – ४१६००३. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा..

विदर्भ पटबंधारे विभाग मंडळ येथे वकील पदाच्या जागा

Patbandhare Vibhag Recruitment: Applications are invited for the post of Advocate at Vidarbha Irrigation Department Nagpur. The last date for receipt of applications is 11th October 2021.

विदर्भ पटबंधारे विभाग मंडळ (Irrigation Department Nagpur) येथे वकील पदाच्या जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ११ ऑक्टोबर २०२१ आहे.

Patbandhare Vibhag Recruitment 2021

विभागाचे नाव विदर्भ पटबंधारे विभाग मंडळ
(Irrigation Department Nagpur)
पदाचे नाव वकील
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर सिंचन सेवा भवन,
दुसरा माला, सिव्हील लाईन, नागपूर – ४४०००१.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, अमरावती, बुलढाणा,
अकोला, वाशिम, यवतमाळ (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.wrd.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१

Patbandhare Vibhag Eligibility Crateria

पदाचे नाव शैक्षणिक पात्रता
वकील
Advocate
अर्जदार वकिलीचा सराव करत असावा आणि त्याला दिवाणी, गुन्हेगारी, कामगार
आणि औद्योगिक चालवण्याचा/ सेवा किमान ५ (पाच) वर्षांचा अनुभव असावा

Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.wrd.maharashtra.gov.in

Leave A Reply

Your email address will not be published.