[PCMC] पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भरती २०२२

PCMC Recruitment 2022

PCMC Recruitment: Applications are invited for the post of Director at Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune. Interview date – 16th July 2022 at 11.00 am.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे [Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune] येथे संचालक पदाच्या एका जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – १६ जुलै २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता आहे.

PCMC Recruitment 2022

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे
[Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune]
पदाचे नाव संचालक
एकूण पदे ०१
मुलाखतीचे ठिकाण मा. आयुक्त यांचे कार्यालय, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी – १८.
वयाची अट ६५ वर्षापर्यंत.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in
मुलाखतीची तारीख १६ जुलै २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता

PCMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
संचालक
Director
०१ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी
MPSC परीक्षा उत्तीर्ण असणे
स्पर्धा परीक्षा संबधी ज्ञान असलेल्या उमेदवारांस प्राधान्य

PCMC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pcmcindia.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • www.pcmcindia.gov.in या संकेतस्थळावर संपूर्ण तपशील व अर्जाचा नमुना उपलब्ध आहे.
 • इच्छुक उमेदवाराने मुलाखतीला येताना अर्ज, संबंधीत मूळ प्रमाणपत्र व संबंधीत प्रमाणपत्राच्या छायांकित प्रती सोबत आणावे.
 • मुलाखत दिनांक : १६ जुलै २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण : मा. आयुक्त यांचे कार्यालय, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी – १८ हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी : कृपया येथे क्लीक करा.

More Recruitments

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भरती २०२२

PCMC Recruitment: Applications are invited for the post of Law Officer at Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune. Application deadline will be available soon.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे [Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune] येथे विधी अधिकारी पदाच्या ०३ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक लवकरच उपलब्ध होईल.

PCMC Recruitment 2022

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे
[Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune]
पदाचे नाव विधी अधिकारी
एकूण पदे ०३
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय पोलीस आयुक्तालय, पिंपरी चिंचवड.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  २०,०००/- रुपये + ३०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pcpc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख लवकरच उपलब्ध होईल.

PCMC Vacancy Details

पदाचे नाव पद संख्या
विधी अधिकारी
Law Officer
०३

PCMC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.pcpc.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • सदर पदाबाबत सविस्तर माहिती www.pcpc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक: लवकरच उपलब्ध होईल.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय पोलीस आयुक्तालय, पिंपरी चिंचवड हा आहे
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भरती २०२२

PCMC Recruitment: Applications are invited for the post of Medical Officer at Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune. Interview date is 13th July 2022 to 15th July 2022.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे [Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune] येथे वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – १३ जुलै २०२२ ते १५ जुलै २०२२ आहे.

PCMC Recruitment 2022

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे
[Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune]
पदाचे नाव वैद्यकीय अधिकारी
अर्ज पाठवण्याचे ठिकाण
मुलाखतीचे ठिकाण
वैद्यकीय विभाग प्रमुख यांचे कार्यालय, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका,
दुसरा मजला, वैद्यकीय विभाग मुख्य कार्यालय, पिंपरी – १८.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  २०,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in
मुलाखतीची तारीख १३ जुलै २०२२ ते १५ जुलै २०२२

PCMC Eligibility Crateria

पदाचे नाव शैक्षणिक पात्रता
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी यांना पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
तसेच ३ वर्षे कामकाजाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.

PCMC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pcmcindia.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • पात्र व इच्छुक उमेदवाराची निवड मुलाखतीद्वारे केली जाईल.
 • मुलाखतीची दिनांक : १३ जुलै २०२२ ते १५ जुलै २०२२आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचे ठिकाण व मुलाखतीचे ठिकाण : वैद्यकीय विभाग प्रमुख यांचे कार्यालय, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, दुसरा मजला, वैद्यकीय विभाग मुख्य कार्यालय, पिंपरी – १८.
 • अधिक माहितीसाठी : कृपया येथे क्लीक करा.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भरती २०२२

PCMC Recruitment: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune is inviting applications for 32 posts. It has posts like Inspector, Health Assistant. Written test date: June 26, 2022.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे [Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune] येथे विविध पदांच्या ३२ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये निरीक्षक, आरोग्य सहाय्यक अशी पदे आहेत. लेखी चाचणी दिनांक : २६ जून २०२२ रोजी आहे.

PCMC Recruitment 2022

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे
[Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune]
पदांचे नाव निरीक्षक, आरोग्य सहाय्यक
एकूण पदे ३२
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
लेखी चाचणीचा पत्ता PCMC चे प्राथमिक/ माध्यमिक शाळा, काळभोर नगर,
आकुर्डी पुणे – १९
शुल्क शुल्क नाही
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in
लेखी चाचणीची तारीख २६ जून २०२२

PCMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
निरीक्षक
Inspector
१६ मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून  पदवीधर असणे आवश्यक
MSCIT
किमान ०६ महिन्यांचा अनुभव
आरोग्य सहाय्यक
Health Assistant
१६ दहावी (SSC) उत्तीर्ण असणे आवश्यक 
MSCIT
किमान ०६ महिन्यांचा अनुभव

PCMC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.pcmcindia.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
 • पात्र व इच्छुक उमेदवाराने लेखी परीक्षेस येताना विहित नमुन्यातील अर्ज, मूळ कागदपत्रे व त्याचे छायांकित प्रतीसह उपस्थित राहावे.
 • अर्ज व मूळ कागदपत्रे पडताळणी सकाळी ९ ते ११ या वेळेत होईल.
 • लेखी परीक्षेचा दिनांक : २६ जून २०२२ रोजी आहे.
 • लेखी परीक्षेचे ठिकाण : PCMC चे प्राथमिक/ माध्यमिक शाळा, काळभोर नगर, आकुर्डी पुणे – १९ हे आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भरती २०२२

PCMC Recruitment: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune is inviting applications for 187 posts. These include Gynecologist, Registrar, Houseman, Anesthesiologist, Pediatrician, Physician, Radiologist, Surgeon, Orthopedic Surgeon, Ophthalmologist, Consultant. Interview date – 22nd to 24th June 2022.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे [Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune] येथे विविध पदांच्या १८७ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये स्त्रीरोगतज्ञ, रजिस्ट्रार, हाऊसमन, भूलतज्ञ, बालरोग तज्ञ, फिजिशिअन, रेडिओलॉजिस्ट, सर्जन, आर्थोपेडीक सर्जन, नेत्रतज्ञ, सल्लागार अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – २२ ते २४ जून २०२२ रोजी आहे.

PCMC Recruitment 2022

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे
[Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune]
पदांचे नाव स्त्रीरोगतज्ञ, रजिस्ट्रार, हाऊसमन, भूलतज्ञ, बालरोग तज्ञ, फिजिशिअन, रेडिओलॉजिस्ट, सर्जन, आर्थोपेडीक सर्जन, नेत्रतज्ञ, सल्लागार
एकूण पदे १८७
अर्ज स्वीकारण्याचे व मुलाखतीचे ठिकाण वैदयकीय विभाग प्रमुख यांचे कार्यालय पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, दुसरा मजला, वैदयकीय विभाग मुख्य कार्यालय, पिंपरी-१८.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ८०,०००/- रुपये ते १,२५,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in
मुलाखतीची तारीख २२ ते २४ जून २०२२ रोजी आहे.

PCMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
स्त्रीरोगतज्ञ
Gynecologist
१३ एम.डी./डीएनबी (Obst. & Gynaecology)
पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक
 एम.डी./डीएनबी (Obst. & Gynaecology) उत्तीर्ण झालेनंतर
०१ वर्षे कामाचा अनुभव असणे आवश्यक
रजिस्ट्रार
Registrar
६८ एम.डी./डीएनबी (Obst. & Gynaecology)
पदवी / डी.जी.ओ. ही पदविका उत्तीर्ण असणे आवश्यक
हाऊसमन
Houseman
४६एमबीबीएस पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक
किमान ०६ महिने संबंधित विषयाचा अनुभव आवश्यक
भूलतज्ञ
Anesthesiologist
१२ एम.डी./डीएनबी (Anesthesia) पदवी उत्तीर्ण असणे
आवश्यक  एम.डी./डीएनबी (Anesthesia) उत्तीर्ण झालेनंतर
०१ वर्षे कामाचा अनुभव असणे आवश्यक
बालरोग तज्ञ
Pediatrician
१२ एम.डी./डीएनबी (Paediatrics) पदवी उत्तीर्ण असणे
आवश्यक  एम.डी./डीएनबी (Paediatrics) उत्तीर्ण झालेनंतर
०१ वर्षे कामाचा अनुभव असणे आवश्यक
फिजिशिअन
Physician
१२ एम.डी./डीएनबी (Medicine) पदवी
उत्तीर्ण असणे आवश्यक  एम.डी./डीएनबी (Medicine)
उत्तीर्ण झालेनंतर ०१ वर्षे कामाचा अनुभव असणे आवश्यक
रेडिओलॉजिस्ट
Radiologist
०५ एम.डी./डीएनबी (Radiology) पदवी
उत्तीर्ण असणे आवश्यक  एम.डी./डीएनबी (Radiology)
उत्तीर्ण झालेनंतर ०६ महिने कामाचा अनुभव असणे आवश्यक
सर्जन
Surgeon
०४ एम.डी./डीएनबी (General Surgery)
ही पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक  
 एम.एस./डीएनबी (General Surgery)
उत्तीर्ण झालेनंतर ०१ वर्षे कामाचा अनुभव असणे आवश्यक
आर्थोपेडीक सर्जन
Orthopedic Surgeon
०३ एम.डी./डीएनबी (Ortho)
ही पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक
 एम.एस./डीएनबी ( Ortho) उत्तीर्ण झालेनंतर
०१ वर्षे कामाचा अनुभव असणे आवश्यक
नेत्रतज्ञ
Ophthalmologist
०१ एम.डी./डीएनबी (Ophthalmology)
ही पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक
 एम.एस./डीएनबी (Ophthalmology)
उत्तीर्ण झालेनंतर ०१ वर्षे कामाचा अनुभव असणे आवश्यक
सल्लागार
Consultant
०१ एम.डी./डीएनबी (Psychiatry)
ही पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक
 एम.एस./डीएनबी (Psychiatry)
उत्तीर्ण झालेनंतर ०१ वर्षे कामाचा अनुभव असणे आवश्यक

PCMC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pcmcindia.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने मुलाखतीला येताना जाहिरातीत दिल्याप्रमाणे अर्ज सादर करावा.
 • मुलाखतीचा दिनांक : २२ ते २४ जून २०२२ रोजी आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण :वैदयकीय विभाग प्रमुख यांचे कार्यालय पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, दुसरा मजला, वैदयकीय विभाग मुख्य कार्यालय, पिंपरी-१८. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी : कृपया येथे क्लीक करा

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भरती २०२२

PCMC Recruitment: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune is inviting applications for 64 posts. It has posts like Garden Officer, Gardener. The last date to apply online is: 19 June 2022.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे [Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune]   येथे विविध पदांच्या ६४ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये उद्यान अधिकारी, माळी अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक : १९ जून २०२२ आहे.

PCMC Recruitment 2022

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे
[Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune]
पदाचे नाव उद्यान अधिकारी, माळी
एकूण पदे ६४
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
वयाची अट १९ जून २०२२ रोजी १८ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्गीय – ०५ वर्षे सूट]
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  २५,०००/- रुपये ते ३५,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी-चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.pcmcindia.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक १९ जून २०२२

PCMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
उद्यान अधिकारी
Garden Officer
१२ मान्यताप्राप्त कृषी विद्यापीठाकडील
बी.एस्सी पदवी (अँग्री/हॉर्टी)
शासकीय/निमशासकीय / खाजगी संस्थेचा
पुढील क्षेत्रातील कामाचा किमान
५ वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक.
अन्य अनुभव विचारात घेतले जाणार नाही. अ)लॅण्डस्केपींग/गार्डन डेव्हलपमेंट
ब) नर्सरी/हायटेक नर्सरी डेव्हलपमेंट
क) फ़्लोरीकल्चर
मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक.
माळी
Gardener
५२ माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण (एस.एस.सी.) आवश्यक. शासकीय/निमशासकीय / खाजगी संस्थेकडील माळी कोर्स केलेचे प्रमाणपत्र.
शासकीय/निमशासकीय संस्थेकडील
किमान १ वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक.
मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक.

PCMC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pcmcindia.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • ऑनलाईन अर्ज करण्यासंबंधी सूचना, इतर सूचना व जाहिरात www.pcmcindia.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक : १९ जून २०२२ आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भरती २०२२

PCMC Recruitment: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune is inviting applications for 03 posts. It includes Senior Tuberculosis Treatment Supervisor, T.B Health Visitor. There are posts like Health Visitor. Interview date – 07 June 2022 at 10.00 am.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे [Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune] येथे विविध पदांच्या ०३ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये वरिष्ठ क्षयरोग उपचार पर्यवेक्षक, टी.बी. हेल्थ व्हिजिटर अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – ०७ जून २०२२ रोजी सकाळी १०.०० वाजता आहे.

PCMC Recruitment 2022


विभागाचे नाव
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे
[Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune]
पदांचे नाव वरिष्ठ क्षयरोग उपचार पर्यवेक्षक,
टी.बी. हेल्थ व्हिजिटर
एकूण पदे ०३
मुलाखतीचे ठिकाण प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह, चिंचवड.
वयाची अट ३८ वर्षापर्यंत [राखीव प्रवर्ग – ०५ वर्षे सूट, सेवानिवृत्त उमेदवार – ६५ वर्षे]
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  १५,५००/- रुपये ते २०,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी-चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in
मुलाखतीची तारीख ०७ जून २०२२ रोजी सकाळी १०.०० वाजता

PCMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
वरिष्ठ क्षयरोग उपचार पर्यवेक्षक
Senior Tuberculosis Treatment Supervisor
०१ शासन मान्यता प्राप्त विद्यापीठा कडील
कोणत्याही शाखेची
पदवी उत्तीर्ण
शासन मान्यताप्राप्त संस्थेची मराठी ३०
व इंग्रजी ४० प्रति मिनिट टायपिंग आणि
एम एस सी आय टी उत्तीर्ण
१ वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक  
टी.बी. हेल्थ व्हिजिटर
T.B Health Visitor
०२एम.एस.डब्ल्यु कोर्स उत्तीर्ण
१ वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक

PCMC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pcmcindia.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने मुलाखतीला येताना अर्जासोबत वयाचा पुरावा, पदवी पदविका प्रमाणपत्र, शेवटच्या वर्षाची गुणपत्रिका, रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र, निवासी पुरावा, जातीचे प्रमाणपत्र, उमेदवाराचा सध्याचा पासपोर्ट साईजचा फोटो इत्यादी सोबत आणावे.
 • अर्ज व कागदपत्र मुलाखतीच्या दिवशी सकाळी १० ते ११ या वेळेत स्वीकारले जातील.
 • मुलाखत दिनांक: ०७ जून २०२२ रोजी सकाळी १०.०० वाजता आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण : प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह, चिंचवड.
 • अधिक माहितीसाठी : कृपया येथे क्लीक करा

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भरती २०२२

PCMC Recruitment: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune is inviting applications for 88 posts of Arogya Sevika (A.N.M.). The interview date is from 17th to 19th of May 2022.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे [Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune] येथे आरोग्य सेविका (ए.एन.एम.) पदाच्या ८८ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – १७ ते १९ मे २०२२ आहे.

PCMC Recruitment 2022

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे
[Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune]
पदाचे नाव आरोग्य सेविका (ए.एन.एम.)
एकूण पदे ८८
मुलाखतीचे ठिकाण प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह, चिंचवड.
वयाची अट ३८ वर्षापर्यंत [राखीव प्रवर्ग – ०५ वर्षे सूट]
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  १८,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी-चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in
मुलाखतीची तारीख १७ ते १९ मे २०२२ आहे.

PCMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
आरोग्य सेविका (ए.एन.एम.)
 Arogya Sevika (A.N.M.)
८८ए.एन.एम.कोर्स उत्तीर्ण तसेच
महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल कडील
नोंदणी आवश्यक

PCMC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pcmcindia.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने मुलाखतीला येताना www.pcmcindia.gov.in या संकेतस्थळावरून अर्जाची प्रिंट काढावी व सोबत आणावे.
 • अर्ज सादर करताना अर्जासोबत वयाचा पुरावा, पदवी / पदविका प्रमाणपत्र, शेवटच्या वर्षाची गुणपत्रिका, रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र, निवासी पुरावा, जातीचे प्रमाणपत्र, सध्याचा पासपोर्ट साईजचा फोटो इत्यादी सोबत आणावे.
 • मुलाखत दिनांक: १७ ते १९ मे २०२२ आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण: प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह, चिंचवड. हे आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भरती २०२२

PCMC Recruitment: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune is inviting applications for 06 posts. It has posts like Curato, Veterinaria, Veterinary Officer. The last date to apply through online e-mail is 22nd April 2022. Interview date – 25th April 2022 from 10.00 am to 12.00 noon.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे [Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune] येथे विविध पदांच्या ०६ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये क्युरेटर, पशुवैद्यक, पशुवैद्यकीय अधिकारी अशी पदे आहेत. ऑनलाईन ई – मेलद्वारे अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २२ एप्रिल २०२२ आहे. मुलाखत दिनांक – २५ एप्रिल २०२२ रोजी सकाळी १०.०० ते १२.०० वाजता आहे.

PCMC Recruitment 2022

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे
[Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune]  
पदांचे नाव क्युरेटर, पशुवैद्यक, पशुवैद्यकीय अधिकारी
एकूण पदे ०६
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
मुलाखतीचे ठिकाण मा. आयुक्त कक्ष, ४ मजला पि.चिं.म.न.पा. पिंपरी पुणे – १८.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी-चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
ई – मेल आयडी [email protected]
अधिकृत संकेतस्थळ www.pcmcindia.gov.in
ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २२ एप्रिल २०२२
मुलाखतीची दिनांक २५ एप्रिल २०२२ रोजी सकाळी १०.०० ते १२.०० वाजता

PCMC Vacancy Details

पदांचे नाव पद संख्या
क्युरेटर
Curato
०१
पशुवैद्यक
Veterinaria
०१
पशुवैद्यकीय अधिकारी
Veterinary Officer
०४

PCMC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pcmcindia.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने मुलाखतीस येताना अर्जासह, बायोडाटा, शैक्षणिक अर्हता, जातीचे प्रमाणपत्र, अनुभवाचे प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रांच्या साक्षांकित केलेल्या प्रती, गुणपत्रिका, सर्टिफिकेट, फोटो यासह उपस्तित राहावे.
 • उमेदवाराचे रजिस्ट्रेशन मुलाखतीचे दिवशी सकाळी १०.०० ते १२.०० या वेळेत केले जाईल.
 • ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २२ एप्रिल २०२२ आहे.
 • मुलाखतीची दिनांक : २५ एप्रिल २०२२ रोजी सकाळी १०.०० ते १२.०० वाजता आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण : मा. आयुक्त कक्ष, ४ मजला पि.चिं.म.न.पा. पिंपरी पुणे – १८. हे आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भरती २०२२ (मुदतवाढ)

PCMC Recruitment: Applications are invited for the post of Consultant at Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune. The last date for receipt of applications is 31st March 2022 instead of 21st March 2022.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे [Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune] येथे सल्लागार पदाच्या एका जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – २१ मार्च २०२२ ऐवजी ३१ मार्च २०२२ रोजी आहे.

PCMC Recruitment 2022

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे
[Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune]
पदाचे नाव सल्लागार
एकूण पदे ०१
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता मा. आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांचे नावे, महानगरपालिकेची मुख्य इमारत, गौथा मजला, प्रशासन विभाग.
वयाची अट ६५ वर्षापर्यंत.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी-चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २१ मार्च २०२२ ऐवजी ३१ मार्च २०२२

PCMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
सल्लागार
Consultant
०१पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या कार्यकारी अभियंता,
(स्थापत्य) पदावर काम केलेले व पाणीपुरवठा विभागात
सलग ०५ वर्ष कामाचा अनुभव असलेले अधिकारी 

PCMC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.pcmcindia.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
 • इच्छुक उमेदवाराने अर्ज फक्त समक्ष सादर करावेत.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक : २१ मार्च २०२२ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता : मा. आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांचे नावे, महानगरपालिकेची मुख्य इमारत, गौथा मजला, प्रशासन विभाग. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भरती २०२२

PCMC Recruitment: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune is inviting applications for 88 posts of Health Worker (ANM). The interview date is 16th to 17th March 2022.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे [Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune] येथे आरोग्य सेविका (ए.एन.एम.) पदाच्या ८८ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – १६ ते १७ मार्च २०२२ रोजी आहे.

PCMC Recruitment 2022

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे
[Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune]
पदाचे नाव आरोग्य सेविका (ए.एन.एम.)
एकूण पदे ८८
मुलाखतीचे ठिकाण प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह, चिंचवड.
वयाची अट ३८ वर्षापर्यंत [राखीव प्रवर्ग – ०५ वर्षे सूट]
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  १८,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी-चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in
मुलाखतीची तारीख १६ ते १७ मार्च २०२२ रोजी आहे

PCMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
आरोग्य सेविका (ए.एन.एम.)
Health Worker (ANM)
८८ए.एन.एम.कोर्स उत्तीर्ण तसेच
महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल कडील नोंदणी आवश्यक

PCMC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pcmcindia.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने विहित नमुन्यातील अर्ज www.pcmcindia.gov.in या संकेतस्थळावरील भरती या सदरामध्ये जाऊन अर्जाची प्रिंट काढावी.
 • मुलाखतीला येताना विहित नमुन्यातील अर्ज, आवश्यक शैक्षणिक व इतर कागदपत्रे, उमेदवाराचा सध्याचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो सोबत आणावा.
 • मुलाखतीची दिनांक: १६ व १७ मार्च २०२२ रोजी आहे.
 • मुलाखतीचा पत्ता: प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह, चिंचवड. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे येथे तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या जागा

PCMC Recruitment: Applications are invited for the post of Specialist Medical Officer at Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune. There are departments of Anesthesiology, Gynecology, Pediatrics, Medicine (Physician), X-Ray (Radiology). Interview date – 10 to 16 February 2022.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे [Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune] येथे तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये भूलतज्ञ विभाग, स्त्रीरोग विभाग, बालरोग विभाग, मेडीसिन (फिजिशिअन), क्ष किरण तंत्रज्ञ (रेडीओलॉजी) असे विभागआहेत. मुलाखत दिनांक – १० ते १६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी आहे.

PCMC Recruitment 2022

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे
[Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune]
पदांचे नाव भूलतज्ञ विभाग, स्त्रीरोग विभाग, बालरोग विभाग, मेडीसिन (फिजिशिअन),
क्ष किरण तंत्रज्ञ (रेडीओलॉजी)
मुलाखतीचे ठिकाण सहा. आरोग्य वैद्यकीय अधीकारी यांचे कार्यालय, पिंपरी चिंचवड महानगरपालीका,
दुसरा मजला , वैद्यकीय विभाग मुख्य कार्यालय, पिंपरी – १८.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी-चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in
मुलाखतीची तारीख १० ते १६ फेब्रुवारी २०२२

PCMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पद क्रमांक विभाग शैक्षणिक पात्रता
०१भूलतज्ञ विभाग
Anesthesiology
एम.डी./ डीएनबी (Anaesthesia) ही पदवी
उत्तीर्ण असणे आवश्यक किंवा
D.A हि पदविका उत्तीर्ण व १ वर्षे कामाचा अनुभव
असणे आवश्यक
०२स्त्रीरोग विभाग
Gynecology
एम.एस./डीएनबी (Obst.& Gynaecology) ही पदवी
ही उत्तीर्ण असणे आवश्यक.
DGO हि पदविका उत्तीर्ण व १ वर्षे कामाचा अनुभव असणे आवश्यक
०३बालरोग विभाग
Pediatrics
एम.डी./ डीएनबी (Paediatrics) पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक
किंवा D.ch हि पदविका उत्तीर्ण व १ वर्षे कामाचा अनुभव असणे आवश्यक.
०४मेडीसिन (फिजिशिअन)
Medicine (Physician)
 एम.डी./ डीएनबी (Medicine) ही पदवी उत्तीर्ण व
६ महिने कामाचा अनुभव असणे आवश्यक.
०५क्ष किरण तंत्रज्ञ (रेडीओलॉजी)
X-Ray (Radiology)
एम.डी./ डीएनबी (Radiology) ही पदवी/
D.M.R.D./D.M.R.E ही पदविका उत्तीर्ण व
६ महिने कामाचा अनुभव असणे आवश्यक

Important links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pcmcindia.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने मुलाखतीला येताना विहित नमुन्यातील अर्ज सोबत आणावा.
 • मुलाखतीची दिनांक: १० ते १६ फेब्रुवारी २०२२ आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण: सहा. आरोग्य वैद्यकीय अधीकारी यांचे कार्यालय, पिंपरी चिंचवड महानगरपालीका, दुसरा मजला , वैद्यकीय विभाग मुख्य कार्यालय, पिंपरी – १८. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे येथे विविध पदांच्या ३८ जागा

PCMC Recruitment: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune is inviting applications for 38 posts. There are posts of Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Antenatal Medical Officer-cum-Lecturer Assistant Professor, Maternity and Child Welfare Office-cum-Lecturer Assistant Professor. The last date for receipt of applications is 04 February 2022.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे [Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune] येथे विविध पदांच्या ३८ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्रसूतीपूर्व वैद्यकीय अधिकारी सह व्याख्याता/ सहायक प्राध्यापक, प्रसूती व बालकल्याण अधिकारी सह व्याख्याता/ सहायक प्राध्यापक अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ०४ फेब्रुवारी २०२२ आहे.

PCMC Recruitment 2022

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे
[Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune]
पदांचे नाव प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, साहाय्यक प्राध्यापक, प्रसूतीपूर्व वैद्यकीय अधिकारी सह व्याख्याता/ सहायक प्राध्यापक, प्रसूती व बालकल्याण अधिकारी सह व्याख्याता/ सहायक प्राध्यापक
एकूण पदे ३८
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता यशवंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णालय, चाणक्य कार्यालय, पहिला मजला,
संत तुकारामनगर, पिंपरी, पुणे – ४११०१८.
वेतनमान  १५,६००/- रुपये ते १,८०,४४३/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी-चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०४ फेब्रुवारी २०२२.

PCMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
प्राध्यापक
Professor
०२सेमान्यताप्राप्त विद्यापीठातून एम. डी / डी.एन.बी. ( त्वचारोग/ रेडिओलॉजी) विषयाशी संबंधित अनुज्ञेय केलेल्या जर्नलमध्ये ४ रिसर्च पेपर्स (प्रथम लेखक अथवा संपर्कक्षम लेखक म्हणून) तसेच परवानगी असलेल्या /
स्वीकृत / मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महाविद्यालयातील सहयोगी प्राध्यापक
म्हणून किमान ३ वर्षे अनूभव बेसिक मेडीकल टेक्नॉलॉजी कोर्स NMC
मान्यता प्राप्त केंद्रातुन पुर्ण केलेले असावे. बेसिक बायोमेडीकल रिसर्च कोर्स
NMC मान्यता प्राप्त केंद्रातुन पुर्ण केलेले असावे.
सहयोगी प्राध्यापक
Associate Professor
०६मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची एम. एस/ डी.एन. बी. (शल्यचिकित्सा/
औषध वैद्यकशास्त्र/ रेडिओलॉजी/ नेत्ररोगचिकित्सा/ शल्यचिकित्सा)
ही पदव्युत्तर पदवी अनुज्ञेय केलेल्या जर्नलमध्ये २ रीसर्च पेपर्स
(प्रथम लेखक अथवा संपर्कक्षम लेखक म्हणून) परवानगी असलेल्या /
स्वीकृत/ मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महाविद्यालयतील /
सस्थेत ४ वर्षासाठी सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून.
साहाय्यक प्राध्यापक
Assistant Professor
२८मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून एमडी / डीएनबी (उरोरोगशास्त्र/
त्वचारोगशास्त्र अस्थिरोगशास्त्र/ एनेस्थेशिया/ प्रसूतीशास्त्र आणि स्त्रीरोग/
औषध वैद्यकशास्त्र/ बालरोग) एका मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महाविद्यालयात ३ वर्ष
कनिष्ठ निवासी आणि एक मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महाविद्यालयात
संबंधित विषयात एक वर्ष वरिष्ठ निवासी डॉक्टर म्हणून अनुभव
प्रसूतीपूर्व वैद्यकीय अधिकारी
सह व्याख्याता/ सहायक प्राध्यापक
Antenatal Medical Officer-cum-Lecturer Assistant Professor
०१मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची MD/MS/DNB (Obst. &Gynae.)
ही पदव्युत्तर पदवी. एका मान्ता प्राप्त वैद्यकीय महाविद्यालयात
३ वर्षे कनिष्ठ निवासी आणि मान्यता प्राप्त वैद्यकीय महाविद्यालयात संबंधित विषयात १ वर्ष बरिष्ठ निवासी डॉक्टर म्हणून अनुभव.
प्रसूती व बालकल्याण अधिकारी सह व्याख्याता/ सहायक प्राध्यापक
Maternity and Child Welfare Office-cum-Lecturer Assistant Professor
०१मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची MD/MS/DNB (Obst. &Gynae.)
ही पदव्युत्तर पदवी. एका मान्ता प्राप्त वैद्यकीय महाविद्यालयात
३ वर्षे कनिष्ठ निवासी आणि मान्यता प्राप्त वैद्यकीय महाविद्यालयात संबंधित विषयात १ वर्ष
बरिष्ठ निवासी डॉक्टर म्हणून अनुभव.

PCMC Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
[मागासवर्गीय – ०५ वर्षे सूट]
प्राध्यापक
Professor
५० वर्षं
सहयोगी प्राध्यापक
Associate Professor
४५ वर्षं
साहाय्यक प्राध्यापक
Assistant Professor
४० वर्षं
प्रसूतीपूर्व वैद्यकीय अधिकारी
सह व्याख्याता/ सहायक प्राध्यापक
Antenatal Medical Officer-cum-Lecturer 
Assistant Professor
४० वर्षं
प्रसूती व बालकल्याण अधिकारी सह
व्याख्याता/ सहायक प्राध्यापक
Maternity and Child Welfare Office-cum-Lecturer 
Assistant Professor
४० वर्षं

PCMC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.pcmcindia.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
 • इच्छुक उमेदवाराने जाहिरातीत दिलेल्या विहित नमुन्यात स्वाक्षरीसह अर्ज करावा.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांच्या छायांकित व साक्षांकित केलेल्या प्रती जोडाव्यात.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक : ०४ फेब्रुवारी २०२२ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: यशवंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णालय, चाणक्य कार्यालय, पहिला मजला, संत तुकारामनगर, पिंपरी, पुणे – ४११०१८. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे येथे विविध पदांच्या ०४ जागा

PCMC Recruitment: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune is inviting applications for 04 posts. There are posts of Veterinarian, Veterinary Officer, Curator, Veterinarian (Surgeon). Interview date – 17th January 2022 at 10.00 am.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे [Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune] येथे विविध पदांच्या ०४ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये पशुवैद्यक, पशुवैद्यकीय अधिकारी, क्युरेटर, पशुशल्यचिकित्सक (सर्जन) अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – १७ जानेवारी २०२२ रोजी सकाळी १०.०० वाजता आहे.

PCMC Recruitment 2021

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे
[Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune]
पदांचे नाव पशुवैद्यक, पशुवैद्यकीय अधिकारी, क्युरेटर , पशुशल्यचिकित्सक (सर्जन)
एकूण पदे ०४
मुलाखतीचे ठिकाण आयुक्त अधिकारी, ४ था मजला, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे – १८.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ४५,०००/- रुपये ते ५०,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी-चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in
मुलाखतीची तारीख १७ जानेवारी २०२२ रोजी सकाळी १०.०० वाजता

PCMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
पशुवैद्यक
Veterinarian
०१ पशुवैद्यक शास्त्रामधील पदवी (BVSc &AH) उत्तीर्ण आवश्यक.
प्राणी संग्रहालयाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य.
पशुवैद्यकीय अधिकारी
Veterinary Officer
०१ पशुवैद्यक शास्त्रामधील पदवी (BVSc &AH) उत्तीर्ण आवश्यक.
श्वान संतती नियमन कार्यक्रम अंतर्गत २ वर्ष कामकाजाचा अनुभव आवश्यक.
क्युरेटर
Curator
०१ पशुवैद्यकीय शास्त्रात बॅचलर पदवी किंवा प्राणीशास्त्र/वन्यजीव विज्ञानामध्ये
पदव्युत्तर पदवी / पीएच.डी.
 इंग्रजी, हिंदी आणि प्रादेशिक भाषा बोलण्यास सक्षम आहे
ज्यामध्ये प्राणीसंग्रहालय आहे.
पशुशल्यचिकित्सक (सर्जन)
Veterinarian (Surgeon)
०१ पशुवैद्यक शास्त्रामधील पदवी (BVSc &AH) उत्तीर्ण आवश्यक.
पशुवैद्यक शास्त्रामधील पशुशल्य विशारद या विषयामध्ये पदव्युत्तर
(MVSC in Veterinary Surgery) आवश्यक.
संबधीत विषयातील १ वर्ष कामकाजाचा अनुभव.

PCMC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pcmcindia.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराची निवड हि थेट मुलाखत पद्धतीने करावयाची आहे.
 • मुलाखतीची दिनांक: १७ जानेवारी २०२२ रोजी सकाळी १०.०० वाजता आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण: आयुक्त अधिकारी, ४ था मजला, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे – १८. हे आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे येथे विविध पदांच्या १३१ जागा

PCMC Recruitment: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune is inviting applications for 131 posts. X-ray scientist, T. B. & Chest Physician, Medical Officer, Staff Nurse, Statistical Assistant, Laboratory Technician, X-Ray Technician, Pharmacist, ANM. The last date to apply online is 31st December 2021.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune) येथे विविध पदांच्या १३१ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये क्ष किरण शास्त्रज्ञ, टी. बी. & चेस्ट फिजिशियन, वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स, सांख्यिकी सहायक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, क्ष-किरण तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट, ए.एन.एम अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ आहे.

PCMC Recruitment 2021

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे
(Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune)
पदांचे नाव क्ष किरण शास्त्रज्ञ, टी. बी. & चेस्ट फिजिशियन, वैद्यकीय अधिकारी,
स्टाफ नर्स, सांख्यिकी सहायक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, क्ष-किरण तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट, ए.एन.एम
एकूण पदे १३१
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
वयाची अट १८ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत [मागास प्रवर्ग – ०५ वर्षे सूट]
शुल्क ३००/- रुपये [मागास व अनाथ प्रवर्ग – १५०/- रुपये]
वेतनमान  २५,५००/- रुपये ते २,०८,७००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी-चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर २०२१

PCMC Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
क्ष किरण शास्त्रज्ञ
  X-ray scientist
०२ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील रेडीओलॉजी विषयातील एम.डी./
डी.एन.बी.पदवी धारक आवश्यक.
सदरहू कामकाजाचा किमान ५ वर्षाचा अनुभव आवश्यक,
इंडीयन मेडीकल कौन्सिलकडील अथवा
महाराष्ट्र मेडीकल कौन्सिलकडील रजिस्ट्रेशन आवश्यक.
मान्यता प्राप्त शासन संस्थेकडील संगणक अर्हता आवश्यक.
टी. बी. & चेस्ट फिजिशियन
T. B. & Chest Physician
०१ सांविधिक विद्यापीठाची एम.डी./डी.एन.बी. (चेस्ट व टी.बी. डिसीज)
मधील पदव्युत्तरपदवी परीक्षा उत्तीर्ण आवश्यक.
सदरहू कामकाजाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.
मान्यता प्राप्त शासन संस्थेकडोल संगणक अर्हता आवश्यक.
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
१३ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.बी.बी.एस. पदवी आवश्यक.
महाराष्ट्र मेडीकल कॉन्सिलकडील नोंदणी आवश्यक.
मान्यता प्राप्त शासन संस्थेकडील संगणक अर्हता आवश्यक.
स्टाफ नर्स
Staff Nurse
७० महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलकडील बी.एस्सी. नर्सिंग अथवा जी.एन.एम. शिक्षणक्रम पूर्ण
महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलकडील नोंदणी आवश्यक.
मान्यता प्राप्त शासन संस्थेकडील संगणक अर्हता आवश्यक,
सांख्यिकी सहायक
Statistical Assistant
०३ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील सांख्यिकी विषयातील पदवी
(बी.एस.सी स्टंटीस्टीक्सा बी.एस.सी. अप्लाईड/स्टंटीस्टीक्स कम्प्लीटेड/
स्टंटीस्टीक्स) आवश्यक.
मान्यता प्राप्त शासन संस्थेकडील संगणक अर्हता आवश्यक.
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
Laboratory Technician
०१ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.एस्सी. ही पदवी आवश्यक.
शासनमान्य संस्थेकडील डी.एम.एल.टी. कोर्स उत्तीर्ण असणे आवश्यक,
मान्यता प्राप्त शासन संस्थेकडील संगणक अर्हता आवश्यक,
क्ष-किरण तंत्रज्ञ
X-Ray Technician
०३ भौतिकशास्त्र विषयासह मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील
बी.एस्सी.शाखेची पदवी आवश्यक,
शासनमान्यता प्राप्त संस्थेकडोल एक्स रे टेक्निशियन या विषयातील
एक्स रे टेक्रिशियन कोर्स आवश्यक,
मान्यता प्राप्त शासन संस्थेकडील संगणक अर्हता आवश्यक
फार्मासिस्ट
Pharmacist
०७ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील डी.फार्म/बी फार्म पदवी आवश्यक.
इंडियन/महाराष्ट्र फार्मसी कौन्सिलकडील नोंदणी असणे आवश्यक.
मान्यता प्राप्त शासन संस्थेकडील संगणक अर्हता आवश्यक.
ए.एन.एम
A.N.M
३१ महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिल यांचेकडील मान्यताप्राप्त ए.एन.एम.
अथवा जी.एन एम. कोर्स उत्तीर्ण अथवा बी.एस्सी. नर्सिग उत्तीर्ण असणे आवश्यक.
महाराष्ट्र नसिंग कौन्सिलकडील नोंदणी आवश्यक.
मान्यता प्राप्त शासन संस्थेकडील संगणक अर्हता आवश्यक.

PCMC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळ www.pcmcindia.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
 • वरील पदाकरिता भरावयाची संपूर्ण माहिती www.pcmcindia.gov.in या संकेतस्थळावर भरती या लिंकवर उपलब्ध आहे.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: ३१ डिसेंबर २०२१ आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा..

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे येथे विविध पदांच्या ५२ जागा

PCMC Recruitment: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune is inviting applications for 52 posts. These include Gynecologist, Pediatrician, Anesthesiologist, Medical Officer, Quality Assurance Assistant, Staff Nurse, Pharmacist, Laboratory Technician. The last date for receipt of applications is 26th November 2021.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune) येथे विविध पदांच्या ५२ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये स्त्रीरोगतज्ञ, बालरोगतज्ञ, भूलतज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, गुणवत्ता आश्वासक सहाय्य्क, स्टाफ नर्स, औषधनिर्माता, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – २६ नोव्हेंबर २०२१ आहे.

PCMC Recruitment 2021

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे
(Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune)
पदांचे नाव स्त्रीरोगतज्ञ, बालरोगतज्ञ, भूलतज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, गुणवत्ता आश्वासक सहाय्य्क,
स्टाफ नर्स, औषधनिर्माता, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
एकूण पदे ५२
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
मुलाखतीचे ठिकाण प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह, चिंचवड.
शैक्षणिक पात्रता शैक्षणिक पात्रता पदांच्या आवश्यकतेनुसार आहे. (मूळ जाहिरात बघावी.)
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  १७०००/- रुपये ते ७५,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण  पिंपरी-चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in
मुलाखतीची दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सकाळी १०.०० ते ११.००

PCMC Vacancy Details

पदांचे नाव पद संख्या
स्त्रीरोगतज्ञ
Gynecologist
०३
बालरोगतज्ञ
Pediatrician
०४
भूलतज्ञ
Anesthesiologist
०३
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
१०
गुणवत्ता आश्वासक सहाय्य्क
Quality Assurance Assistant
०१
स्टाफ नर्स
Staff Nurse
२५
औषधनिर्माता
Pharmacist
०३
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
Laboratory Technician
०३

PCMC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळ www.pcmcindia.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • उमेदवाराची निवड थेट मुलाखतीद्वारे केली जाईल.
 • उमेदवाराने मुलाखतीस येताना www.pcmcindia.gov.in या संकेतस्थळावरील दिलेल्या नमुन्यातील अर्ज, शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्रे, विहित कालावधीतील कौन्सिल कडील नोंदणी प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साईज फोटो, जन्मतारखेचा पुरावा, रहिवासी प्रमाणपत्र, ओळख पत्र, जातीचा दाखला , अनुभव प्रमाणपत्र इत्यादी सोबत आणावे.
 • मुलाखतीची दिनांक: २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सकाळी १० ते ११ या वेळेत होईल.
 • मुलाखतीचे ठिकाण: प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह, चिंचवड. हे आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा..

More Recruitments

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका येथे विविध पदाच्या १६८ जागा

PCMC Recruitment: Applications are invited for 168 posts at Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune. These include Veterinary Officer, Park Officer, Assistant Park Officer, Junior Engineer, Supervisor, Licensing Inspector, Inspector, Health Assistant, Livestock Supervisor, Animal Keeper, Mali. The last date to apply online is on September 17, 2021 at 6:15 pm.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune) येथे विविध पदांच्या १६८ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये पशुवैद्यकीय अधिकारी, उद्यान अधिकारी, सहाय्यक उद्यान अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, पर्यवेक्षक, परवाना निरीक्षक, निरीक्षक, आरोग्य सहाय्यक, लाईव्हस्टॅक सुपरवायझर, पशुपालक, माळी अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी सायंकाळी ६:१५ वाजेपर्यंत आहे.

PCMC Recruitment 2021

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
(Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune)
पदाचे नाव पशुवैद्यकीय अधिकारी, उद्यान अधिकारी, सहाय्यक उद्यान अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, पर्यवेक्षक,
परवाना निरीक्षक, निरीक्षक, आरोग्य सहाय्यक, लाईव्हस्टॅक सुपरवायझर, पशुपालक, माळी
एकूण पदे १६८
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
वयाची अट ०२ सप्टेंबर २०२१ रोजी १८ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत
[मागासवर्गीय – ०५ वर्षे सूट]
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  २२,८२०/- रुपये ते ४०,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.pcmcindia.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी सायंकाळी ६:१५ वाजेपर्यंत

PCMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
पशुवैद्यकीय अधिकारी
Veterinary Officer
०४ मान्यता प्राप्त विद्यापीठाकडील (सर्जरी/मेडीसीन/गायनॅकॉलॉजी) या विषयातील एम.व्ही.एस.सी. ही पदव्युत्तर पदवी
किंवा बी.व्ही.एस.सी. अॅण्ड ए.एच. पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
मान्यताप्राप्त विद्यापिठाकडील सर्जरी/मेडीसीन/गायनॅकॉलॉजी लाईव्ह स्टॉक प्रॉडक्शन मॅनेजमेन्ट/
लाईव्ह स्टॉक प्रॉडक्शन टॅक्नोलॉजी या विषयातील एम.व्ही.एस.सी. ही पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण असल्यास प्राधान्य.
उच्च शैक्षणीक अर्हता धारकास तसेच अनुभव असल्यास प्राधान्य राहील.
महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेकडील संगणक अर्हता असणे आवश्यक.
मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक.
उद्यान अधिकारी
Park Officer
०८ मान्यताप्राप्त कृषी विद्यापीठाकडील बी.एस्सी (एग्रीकल्चर/हॉर्टीकल्चर) ही पदवी.
शासकीय अथवा निमशासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थां किंवा खाजगी संस्थेमधील उद्यानातील
पर्यवेक्षकीय कामाचा किमान ५ वर्षाचाअनुभव असणे आवश्यक.
उच्च शैक्षणीक अर्हता धारकास प्राधान्य राहील.
महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेकडील संगणक अर्हता असणे आवश्यक,
मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक.
सहाय्यक उद्यान अधिकारी
Assistant Park Officer
०८ मान्यताप्राप्त कृषी विद्यापीठाकडील बी.एस्सी (एग्रीकल्चर/हॉटीकल्चर) ही पदवी,
उच्च शैक्षणीक अर्हताधारकास तसेच अनुभव असल्यास प्राधान्य राहील.
महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेकडील संगणक अर्हता असणे आवश्यक,
मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक.
कनिष्ठ अभियंता
Junior Engineer
३२मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेची पदवी.
उच्च शैक्षणीक अर्हताधारकास तसेच अनुभव असल्यास प्राधान्य राहील.
महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेकडील संगणक अर्हता असणे आवश्यक.
मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक.
पर्यवेक्षक
Supervisor
२०मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेची पदविका.
उच्च शैक्षणीक अर्हताधारकास तसेच अनुभव असल्यास प्राधान्य राहील.
महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेकडील संगणक अर्हता असणे आवश्यक.
मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक.
परवाना निरीक्षक
Licensing Inspector
०४ मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदवी आवश्यक.
शासनाची मराठी व इंग्रजी टंकलेखन परीक्षा उतीर्ण असणे आवश्यक.
मराठी टंकलेखनाचा वेग ३० श.प्र.मि. आणि इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग ४० श.प्र.मि. असणे आवश्यक.
महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेकडील संगणक अहंता असणे आवश्यक.
उच्च शैक्षणीक अर्हताधारकास तसेच अनुभव असल्यास प्राधान्य राहील.
मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक, 
निरीक्षक
Inspector
१६ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी असणे आवश्यक.
शासनमान्य संस्थेकडील स्वच्छता निरिक्षक पदविका उत्तीर्ण असणे आवश्यक.
उच्च शैक्षणीक अर्हता व अनुभव धारकास प्राधान्य राहील.
महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेकडील संगणक अर्हता असणे आवश्यक,
मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
आरोग्य सहाय्यक
Health Assistant
१६ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी असणे आवश्यक.
शासकीय अथवा निमशासकीय संस्थांमधील स्वच्छता विषयक कामातील पर्यवेक्षकीय कामाचा अनुभव आवश्यक.
उच्च शैक्षणीक अर्हताधारकास तसेच अनुभव असल्यास प्राधान्य राहील.
महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेकडील संगणक अर्हता असणे आवश्यक.
मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक, 
लाईव्हस्टॅक सुपरवायझर
Livestock Supervisor
०४ शासनमान्य संस्थेकडील पशुवैद्यकीय शास्त्रातील किमान पदविका उत्तीर्ण.
मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील लाईव्हस्टॉक सुपरवायझर कोर्स उत्तीर्ण.
उच्च शैक्षणीक अर्हताधारकास तसेच लाईव्हस्टॉक सुपरवायझर पदाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य,
महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेकडील संगणक अर्हता असणे आवश्यक,
मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक.
पशुपालक
Animal Keeper
०४ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील पशुवैद्यकीय पदविका उत्तीर्ण,
प्राणी संग्रहालयाचे ठिकाणी कामाचा अनुभव आवश्यक.
उच्च शैक्षणीक अर्हताधारकास तसेच अनुभव असल्यास प्राधान्य राहील.
महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेकडील संगणक अर्हता असणे आवश्यक.
मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक,
माळी
Mali
५२ माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण (एस.एस.सी.) आवश्यक,
माळी कोर्स आवश्यक,
अनुभव असल्यास प्राधान्य राहील.
मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक.
जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pcmcindia.gov.in

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका येथे विविध पदाच्या ०४ जागा

PCMC Recruitment: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune is inviting applications for 04 posts. It has posts like Co-ordinator, Pre-Primary Teacher, Clerk. The interview date is July 09, 2021.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune) येथे विविध पदाच्या ०४ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये संयोजक, पूर्व-प्राथमिक शिक्षक, लिपिक अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – ०९ जुलै २०२१ रोजी आहे.

PCMC Recruitment 2021

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
(Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune)
पदांचे नाव संयोजक, पूर्व-प्राथमिक शिक्षक, लिपिक
एकूण पदे ०४
मुलाखतीचे ठिकाण जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज संतपीठ, टाळगाव चिखली, पुणे.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट wwwpcmcindia.gov.in
मुलाखतीची तारीख ०९ जुलै २०२१

PCMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
संयोजक
Co-ordinator
०१पदव्युत्तर पदवी / बी.एड/ डीईसीई सह ०४ ते ०५ वर्षे अनुभव
पूर्व-प्राथमिक शिक्षक
Pre-Primary Teacher
०२पदवी/ पदविका
लिपिक
Clerk
०१ बी.कॉम/ एम.कॉम सह संगणकाचे ज्ञान /
मराठी व इंग्रजी संगणक वर टंकलेखन
अनुभव असल्यास प्राधान्य
जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ wwwpcmcindia.gov.in

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका येथे आशा स्वयंसेविका पदाच्या १०६ जागा

PCMC Recruitment: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune is inviting applications for 106 such volunteer posts. The last date to apply is from 22nd June to 25th June 2021 from 10.00 am to 3.00 pm.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune) येथे आशा स्वयंसेविका पदाच्या १०६ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २२ जून ते २५ जून २०२१ रोजी सकाळी १०.०० ते दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत आहे.

PCMC Recruitment 2021

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
(Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune)
पदांचे नाव आशा स्वयंसेविका
एकूण पदे १०६
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता जाहिरात पहा
वयाची अट २५ वर्षे ते ४५ वर्षापर्यंत.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २२ जून ते २५ जून २०२१ रोजी सकाळी १०.०० ते दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत

PCMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
आशा स्वयंसेविका
Asha Volunteer
१०६किमान ०८ वी परीक्षा उत्तीर्ण
जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.pcmcindia.gov.in

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका येथे विधी अधिकारी पदाची ०१ जागा

PCMC Recruitment: Applications are invited for the post of Legal Officer at Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune. The last date to apply is June 28, 2021.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune) येथे विधी अधिकारी पदाच्या एका जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २८ जून २०२१ आहे.

PCMC Recruitment 2021

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
(Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune)
पदांचे नाव विधी अधिकारी
एकूण पदे ०१
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता मा. आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी – ४११०१८.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान ३५,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २८ जून २०२१

PCMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
विधी अधिकारी
Law Officer
०१मान्यता प्राप्त विद्यापीठाकडील विधी पदवीधर आवश्यक.
दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील किमान ०१ वर्षे अनुभव.
जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.pcmcindia.gov.in

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका येथे विविध पदाच्या २० जागा

PCMC Recruitment: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune is inviting applications for 20 posts. It has positions such as Desktop Publishing Operator, Mechanic Refrigeration and Air Conditioning. The last date to apply online will be available soon.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune) येथे विविध पदाच्या २० जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, मेकॅनिक रेफ्रिजरेशन आणि एअर कंडिशनिंग अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक लवकरच उपलब्ध होईल.

PCMC Recruitment 2021

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
(Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune)
पदाचे नाव डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, मेकॅनिक रेफ्रिजरेशन आणि एअर कंडिशनिंग
एकूण पदे १०
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शैक्षणिक पात्रता १० वी पास
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान ६०००/- रुपये ते ८,०५०/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ pcmcindia.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक लवकरच उपलब्ध होईल.

PCMC Vacancy Details

पदाचे नाव पद संख्या
डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर
Desktop Publishing Operator
१०
मेकॅनिक रेफ्रिजरेशन आणि एअर कंडिशनिंग
Mechanic Refrigeration and Air Conditioning
१०
जाहिरात (PDF)पद क्रमांक ०१ – येथे क्लीक करा
पद क्रमांक ०२ – येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) पद क्रमांक ०१ – येथे क्लीक करा
पद क्रमांक ०२ – येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ pcmcindia.gov.in

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका येथे विविध पदाच्या २८ जागा

PCMC Recruitment: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune is inviting applications for 28 posts. It has posts like ANM, Lab Technician, Pharmacist. Interview date – 07 and 08 June 2021 from 10.00 am to 11.00 am.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune) येथे विविध पदाच्या २८ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये ए.एन.एम., लॅब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – ०७ व ०८ जुन २०२१ रोजी सकाळी १०.०० ते ११.०० वाजता आहे.

PCMC Recruitment 2021

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे
(Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune)
पदांचे नाव ए.एन.एम., लॅब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट
एकूण पदे २८
मुलाखतीचे ठिकाण  प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह, चिंचवड.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान २३,३२५/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in
मुलाखतीची तारीख ०७ व ०८ जुन २०२१ रोजी सकाळी १०.०० ते ११.०० वाजता

PCMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
ए.एन.एम.
A.N.M.
१९ महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल यांचेकडील मान्यताप्राप्त ए.एन.एम.
अथवा जी.एन.एम. कोर्स उत्तीर्ण अथवा बी.एस्सी. नर्सिंग उत्तीर्ण असणे आवश्यक
महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल कडील अद्यावत नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक
लॅब टेक्निशियन
Lab Technician
०५ मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची बी.एस्सी हि पदवी आवश्यक
शासनमान्य संस्थेकडील डी.एम.एल.टी कोर्स उत्तीर्ण असणे आवश्यक
फार्मासिस्ट
Pharmacist
०४ मान्यता प्रास विद्यापिठाची डी.फार्म ( D.Pharm) / बी फार्म (B.pharm) हि पदवी आवश्यक 
इंडीयन / महाराष्ट्र फार्मसी कौन्सिलकडील नोंदणी आवश्यक
जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pcmcindia.gov.in

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका येथे विविध पदाच्या १३९ जागा

PCMC Recruitment: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune is inviting applications for 139 posts. It has senior residents, junior residents, medical officers. Interview Date – May 25, 2021 to June 1, 2021.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune) येथे विविध पदाच्या १३९ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये वरिष्ठ रहिवासी, कनिष्ठ रहिवासी, वैद्यकीय अधिकारी अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – २५ मे २०२१ पासून ते ०१ जुन २०२१ रोजी पर्यंत असेल.

PCMC Recruitment 2021

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
(Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune)
पदांचे नाव वरिष्ठ रहिवासी, कनिष्ठ रहिवासी, वैद्यकीय अधिकारी
एकूण पदे १३९
मुलाखतीचे ठिकाण यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालया मधील चाणक्य प्रशाकीय कार्यालयातील हॉल मध्ये.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान ५५,०००/- रुपये ते ८५,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in
मुलाखतीची तारीख २५ मे २०२१ पासून ते ०१ जुन २०२१ रोजी पर्यंत

PCMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
वरिष्ठ रहिवासी
Senior Resident
६१एमबीबीएस + डिप्लोमा एमडी/एमएस / डीएनबी. एम.एम.सी.
रजि.अद्यावत असणे आवश्यक.
कनिष्ठ रहिवासी
Junior Resident
६३एमबीबीएस/ बी.डी.एस./एम.डी.सी., एम.एम.सी.
रजि.अद्यावत असणे आवश्यक.
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officer
१५मान्यता प्राप्त विद्यापीठाकडील एमबीबीएस/ डीसीपी पदवी उत्तीर्ण
एफडीए मंजूर, एमडी प्राधान्य, एम.एम.सी.
रजि.अद्यावत असणे आवश्यक. 
जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pcmcindia.gov.in

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका येथे विविध पदाच्या ०३ जागा

PCMC Recruitment: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune is inviting applications for 03 posts. There are posts like Junior Engineer (Automobile), Motor Mechanic, Pump Mechanic. The last date to apply is 01 June 2021.

PCMC Recruitment 2021

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune) येथे विविध पदाच्या ०३ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये कनिष्ठ अभियंता (ऑटोमोबाईल), मोटार मेकॅनिक, पंप मेकॅनिक अशी पदे आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – ०१ जून २०२१ आहे.

PCMC Recruitment 2021

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
(Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune)
पदांचे नाव कनिष्ठ अभियंता (ऑटोमोबाईल), मोटार मेकॅनिक, पंप मेकॅनिक
एकूण पदे ०३
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता मुख्य अग्निशामक अधिकारी, जनरल अरुण कुमार वैद्य मुख्य अग्निशामक केंद्र,
संत तुकाराम, पिंपरी पुणे – ४११०१८. 
वयाची अट ४० वर्षापर्यंत
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान २५,०००/- रुपये ते ४०,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी चिंचवड पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०१ जून २०२१

PCMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
कनिष्ठ अभियंता (ऑटोमोबाईल)
Junior Engineer (Automobile)
०१ शासनमान्य ऑटोमोबाईल अथवा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग पदविका (डिप्लोमा)
सदर पदाचा कामकाजाचा किमान २ वर्षाचा अनुभव.
जडवाहन चालविण्याचा वैध परवाना असल्यास प्राधान्य.
मोटार मेकॅनिक
Motor Mechanic
०१ माध्यमिक शालांत (SSC) परिक्षा उत्तीर्ण आवश्यक
शासनमान्य ITI मोटार मेकॅनिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण
सदर पदाचा कामकाजाचा किमान १ वर्षाचा अनुभव.
जडवाहन चालविण्याचा वैध परवाना असल्यास प्राधान्य.
पंप मेकॅनिक
Pump Mechanic
०१ माध्यमिक शालांत (SSC) परिक्षा उत्तीर्ण आवश्यक
शासनमान्य ITI कडील पंप मेकॅनिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण
फायर फायटिंग पंप्स व पीटीओ दुरूस्तीचा किंवा सदर पदाचा किमान १ वर्षांचा अनुभव
जडवाहन चालविण्याचा वैध परवाना असल्यास प्राधान्य
जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.pcmcindia.gov.in

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका येथे एएनएम पदाच्या ८४ जागा

PCMC Recruitment: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, Pune is inviting applications for 84 ANM posts. Interview date – 13th May 2021 from 10.00 am to 2.00 pm.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune) येथे एएनएम पदाच्या ८४ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – १३ मे २०२१ रोजी सकाळी १०.०० ते दुपारी २.०० वाजेपर्यंत आहे.

PCMC Recruitment 2021

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे
(Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pune)
पदांचे नाव एएनएम
एकूण पदे ८४
मुलाखतीचे ठिकाण पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, आरोग्य विभाग, २ रा मजला, पिंपरी, पुणे – १८.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान २३,३००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in
मुलाखतीची तारीख १३ मे २०२१ रोजी सकाळी १०.०० ते दुपारी २.०० वाजेपर्यंत

PCMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
ए.एन.एम.
A.N.M.
८४०१) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल कडील अद्यावत नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक.
०२) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल यांचेकडील मान्यताप्राप्त ए.एन.एम.अथवा जी.एन.एम. कोर्स उत्तीर्ण अथवा बी.एस्सी. नर्सिंग उत्तीर्ण असणे आवश्यक
जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pcmcindia.gov.in

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका येथे विविध पदाच्या २६६ जागा

PCMC Recruitment: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (Pune) is inviting applications for 266 posts. These include Medical Officer MBBS, Medical Officer BAMS, Medical Officer Kovid – 19 AYUSH Certificate Holders, Staff Nurse, Lab Technician, Pharmacist, X-Ray – Technician, Ward Boy, Ward Aya. There are posts. Interview dates are from 27th, 28th, 29th and 30th April 2021.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, Pune) येथे विविध पदाच्या २६६ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी एम.बी.बी.एस., वैद्यकीय अधिकारी बी.ए.एम.एस., वैद्यकीय अधिकारी कोविड – १९ आयुष प्रमाणपत्रधारक, स्टाफ नर्स, लॅब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, एक्स – रे – टेक्नीशियन, वॉर्ड बॉय, वॉर्डआया अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – २७, २८, २९ व ३० एप्रिल २०२१ पासून आहे.

PCMC Recruitment – 2021

विभागाचे नाव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
पदांचे नाव वैद्यकीय अधिकारी एम.बी.बी.एस., वैद्यकीय अधिकारी बी.ए.एम.एस., वैद्यकीय अधिकारी कोविड – १९
आयुष प्रमाणपत्रधारक, स्टाफ नर्स, लॅब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, एक्स – रे – टेक्नीशियन, वॉर्ड बॉय, वॉर्डआया
एकूण पदे २६६
मुलाखतीचे ठिकाण पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, आरोग्य विभाग, २ रा मजला, पिंपरी, पुणे – ११
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान २०,३००/- रुपये ते ७५,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण पिंपरी चिंचवड, पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in
मुलाखतीची तारीख २७, २८, २९ व ३० एप्रिल २०२१

PCMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
वैद्यकीय अधिकारी एम.बी.बी.एस
Medical Officer
५०१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील एम.बी.बी.एस पदावी
उत्तीर्ण असणे आवश्यक
२) महाराष्ट्र मेडिकल कॉन्सिल / सेंट्रल कॉन्सिल ऑफ इंडियन
मेडिसिन यांचेकडील नोंदणी आवश्यक
३) इंटरशिप झाल्यानंतर ०१ वर्ष कामाचा अनुभव आसने आवश्यक
वैद्यकीय अधिकारी बी.ए.एम.एस
Medical Officer
१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील बी.ए.एम.एस. पदावी
उत्तीर्ण असणे आवश्यक.
२) संबंधित महाराष्ट्र मेडिकल कॉन्सिलकडील नोंदणी अध्ययावत
प्रमाणपत्र बंधनकारक.
३) संबंधित महाराष्ट्र कॉन्सिलकडील कोविड – १९ आयुष नोंदणी बंधनकारक
वैद्यकीय अधिकारी कोविड – १९
आयुष प्रमाणपत्रधारक
Medical Officer
१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील बी.ए.एम.एस./बी.यु.एम.एस. पदावी
उत्तीर्ण असणे आवश्यक.
२) संबंधित महाराष्ट्र मेडिकल कॉन्सिलकडील नोंदणी अध्ययावत
प्रमाणपत्र बंधनकारक.
३) संबंधित महाराष्ट्र कॉन्सिलकडील कोविड – १९ आयुष नोंदणी बंधनकारक
स्टाफ नर्स
Staff Nurse
१००१) महाराष्ट्र नर्सिंग कॉन्सिल कडील निंग अथवा जी.एन.एम. शिक्षण पूर्ण
२) महाराष्ट्र नर्सिंग कॉन्सिल कडील अध्ययावत प्रमाणपत्र आवश्यक
लॅब टेक्निशियन
Lab Technician
१२१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी. एससी हि पदवी आवश्यक
२) शासनमान्य संस्थेकडील डी. एम. एल. टी. कोर्से उत्तीर्ण असणे आवश्यक
फार्मासिस्ट
Pharmacist
१२१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची डी. फार्म / बी.फार्म हि पदवी आवश्यक
२) इंडियन / महाराष्ट्र फार्मसी कडील नोंदणी आवश्यक
एक्स – रे – टेक्नीशियन
X – Ray Technician
१२१) भौतिकशास्त्र विषयासह मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील बी. एस्सी शाखेची पदवी आवश्यक
२) शाशनमान्य संस्थेकडील एक्स – रे – टेक्नीशियन कोर्स उत्तीर्ण
वॉर्ड बॉय
Ward Boy
४० माध्यमिक शालान्त परीक्षा (एस.एस.सी.) उत्तीर्ण आवश्यक
वॉर्डआया
Ward Aaya
४०माध्यमिक शालान्त परीक्षा (एस.एस.सी.) उत्तीर्ण आवश्यक
जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pcmcindia.gov.in

Leave A Reply

Your email address will not be published.