[PMC] पुणे महानगरपालिका भरती २०२२

PMC Recruitment 2022

PMC Recruitment: Applications are invited for 29 posts of various posts in Pune Municipal Corporation. It has the posts of Surgeon, Gynaecologist, Paediatrician, Physician, Dermatology, Ophthalmologist, Dentist. Interview Date – 02 August 2022 at 11.00 am.

पुणे महानगरपालिका [Pune Municipal Corporation] येथे विविध पदांच्या २९ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये शल्यचिकित्सक कान/नाक/घसा, स्त्रीरोगतज्ञ, बालरोगतज्ञ, वैद्य, त्वचारोगतज्ञ, नेत्रचिकित्सक, दंत चिकित्सक अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – ०२ ऑगस्ट २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता आहे.

PMC Recruitment 2022

विभागाचे नाव पुणे महानगरपालिका
[Pune Municipal Corporation]
पदांचे नाव शल्यचिकित्सक कान/नाक/घसा, स्त्रीरोगतज्ञ, बालरोगतज्ञ,
वैद्य, त्वचारोगतज्ञ, नेत्रचिकित्सक, दंत चिकित्सक
एकूण पदे २९
मुलाखतीचे ठिकाण जुना जी बी हॉल, ३ रा मजला आरोग्य विभाग, पुणे महानगरपालिका, शिवाजीनगर, पुणे.
वयाची अट ७० वर्षापर्यंत.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  २०००/- रुपये प्रत्येक व्हिजिट याप्रमाणे देय राहील.
नौकरीचे ठिकाण पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pmc.gov.in
मुलाखतीची तारीख ०२ ऑगस्ट २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता

PMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
शल्यचिकित्सक कान/नाक/घसा
Surgeon
०५एम.एस.सर्जन
स्त्रीरोगतज्ञ
Gynaecologist
०४एमडी  OBGY / एमएस OBGY /
डीएनबी OBGY / डिजिओ
बालरोगतज्ञ
Paediatrician
०४एमडी  / डीएनबी बालरोग / डीसीएच
वैद्य
Physician
०४एमडी मेडिसिन / डीएनबी मेडिसिन
त्वचारोगतज्ञ
Dermatology
०५त्वचारोगतज्ञ मध्ये पदव्युत्तर पदवी डिप्लोमा / पदवी
नेत्रचिकित्सक
Ophthalmologist
०४एमएस / डीएनबी / नेत्रचिकित्सक मध्ये डिप्लोमा
दंत चिकित्सक
Dentist
०३एमडीएस / बीडीएस

PMC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pmc.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • पात्र व इच्छुक उमेदवाराने मुलाखतीला येताना पासपोर्ट साईज फोटो, वयाचा पुरावा, फोटो आयडी, वयाचा दाखला, शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र, मुलाखतीच्या दृष्टीने इतर आवश्यक प्रमाणपत्रे सत्यप्रती व साक्षांकित प्रती सोबत आणाव्यात.
 • मुलाखत दिनांक : ०२ ऑगस्ट २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण : जुना जी बी हॉल, ३ रा मजला आरोग्य विभाग, पुणे महानगरपालिका, शिवाजीनगर, पुणे. हे आहे.
 • अधिक माहितीसाठी : कृपया येथे क्लीक करा

More Recruitments

पुणे महानगरपालिका भरती २०२२

PMC Recruitment: Applications are invited for 104 posts of Secondary Primary Teachers at Pune Municipal Corporation. The last date for receipt of applications is 06 July 2022.

पुणे महानगरपालिका [Pune Municipal Corporation] येथे माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक पदाच्या १०४ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ०६ जुलै २०२२ आहे.

PMC Recruitment 2022

विभागाचे नाव पुणे महानगरपालिका
[Pune Municipal Corporation]
पदाचे नाव माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक
एकूण पदे १०४
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता शिक्षण विभाग प्राथमिक, पुणे महानगरपालिका कार्यालय,
शिवाजीनगर, पुणे – ०५.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  १५,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण पुणे  (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pmc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०६ जुलै २०२२

PMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक
Secondary Primary Teachers
१०४ इयत्ता १ ली ते १२ वी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण व डी.एड./
बी.एड. इंग्रजी माध्यमातून उत्तीर्ण
इयत्ता १ ली ते १० वीपर्यंत इंग्रजी, १२ वी मराठी
अथवा इतर माध्यमातून शिक्षण व डी.एड./
बी.एड. इंग्रजी माध्यमातून उत्तीर्ण
इयत्ता १ ली ते १० वी मराठी अथवा इतर माध्यमातून
व १२ वी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण व डी.एड./
बी.एड. इंग्रजी माध्यमातून उत्तीर्ण इयत्ता १ ली ते १२ वी मराठी
अथवा इतर माध्यमातून शिक्षण व
डी.एड./बी.एड. इंग्रजी माध्यमातून उत्तीर्ण.
वर नमूद उल्लेखित सर्व उमेदवारांना शिक्षक
पात्रता परीक्षा (टीईटी/सीटीईटी) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक राहील. टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

PMC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.pmc.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • सविस्तर माहिती व जाहिरात www.pmc.gov.in/en/recruitments या संकेतस्थळावर पाहावी.
 • अर्ज स्वतः कार्यालयात जमा करावेत. अर्ज सादर करताना स्वतःचे मूळ कागदपत्रे पडताळणीसाठी सोबत आणावेत.
 • पोस्टाने किंवा टपालाने अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक : ०६ जुलै २०२२ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता : शिक्षण विभाग प्राथमिक, पुणे महानगरपालिका कार्यालय, शिवाजीनगर, पुणे – ०५. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

पुणे महानगरपालिका भरती २०२२

PMC Recruitment: Pune Municipal Corporation is inviting applications for 14 posts. These include Dissection Hall Attendant, Laboratory Attendant, Hostel Warden, Medical Social Worker. Last date to apply online: 23rd August 2022.

पुणे महानगरपालिका [Pune Municipal Corporation] येथे विविध पदांच्या १४ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये विच्छेदन हॉल अटेंडंट, प्रयोगशाळा परिचर, वसतिगृह वॉर्डन, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता अशी पदे आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक : २३ ऑगस्ट २०२२ आहे.

PMC Recruitment 2022

विभागाचे नाव पुणे महानगरपालिका
[Pune Municipal Corporation]
पदांचे नाव विच्छेदन हॉल अटेंडंट, प्रयोगशाळा परिचर, वसतिगृह वॉर्डन, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता
एकूण पदे १४
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
वेतनमान  १०,०००/- रुपये ते १५,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.pmc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २३ ऑगस्ट २०२२

PMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
विच्छेदन हॉल अटेंडंट
Dissection Hall Attendant
०४८ वी पास
अनुभव – Anatomy विभागातील
किमान ०३ वर्षाचा अनुभव आवश्यक
प्रयोगशाळा परिचर
Laboratory Attendant
०४ पुणे मनपा च्या सेवा प्रवेशानुसार समकक्ष पद व अर्हता (प्रयोगशाळा सहाय्यक )
उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण
मान्यताप्राप्त संस्थेची डी.एम.एल.टी. पदवी
शाश्र शाखेचा पदवीधर आणि
डी.एम.एल.टी. पदवीधारकास प्राधान्य
वसतिगृह वॉर्डन
Hostel Warden
०२व्यवस्थापक (वसतिगृह) (रेक्टर)
मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी
मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदविका बी.पी. एड. उत्तीर्ण
अनुभव – वसतिगृह व्यवस्थापनाचा ०५ वर्षाच्या अनुभवास प्राधान्य
वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता
Medical Social Worker
०४मास्टर्स इन सोशल वर्क मान्यताप्राप्त
विद्यापीठातील पदव्युत्तर पदवी
अनुभव – शासकीय किंवा खाजगी मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयांमधील किमान ३ वर्षाचा अनुभव
प्राधान्यक्रम – Medical and Phychiataric Social Work विभागातील पदव्युत्तर पदवी

PMC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pmc.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने जाहिरातीत दिल्या प्रमाणे ऑनलाईन अर्ज करावा.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक : २३ ऑगस्ट २०२२ आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

पुणे महानगरपालिका येथे मुलाणी पदाच्या ११ जागा

PMC Recruitment: Pune Municipal Corporation is inviting applications for 11 posts of Mulani. The last date for receipt of applications is March 2, 2022.

पुणे महानगरपालिका [Pune Municipal Corporation]  येथे मुलाणी पदाच्या ११ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – २ मार्च २०२२ आहे.

PMC Recruitment 2022

विभागाचे नाव पुणे महानगरपालिका
[Pune Municipal Corporation] 
पदाचे नाव मुलाणी
एकूण पदे ११
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता कॅ. वडके सभागृह, आरोग्य कार्यालय, तिसरा मजला, पुणे महानगरपालिका, मुख्य इमारत, शिवाजीनगर, पुणे – ०५.
वयाची अट ०२ मार्च २०२२ रोजी ४३ वर्षापर्यंत.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  १७,२०५/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pmc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २ मार्च २०२२

PMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
मुलाणी
Mulani
११इयत्ता ४ थी परीक्षा उत्तीर्ण
मुलाणी कामाचा कमीत कमी ०१ वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक.

PMC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.pmc.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी..
 • इच्छुक उमेदवाराने अर्जासोबत्त एक पासपोर्ट आकाराचा फोटो, आवश्यक मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित सत्यप्रती व अनुभवाच्या मूळ सत्यप्रतीचा एक संच सादर करावे.
 • अर्ज करताना वयाचा पुरावा सादर करावा.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक : २ मार्च २०२२ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: कॅ. वडके सभागृह, आरोग्य कार्यालय, तिसरा मजला, पुणे महानगरपालिका, मुख्य इमारत, शिवाजीनगर, पुणे – ०५. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा

पुणे महानगरपालिका येथे विविध पदांच्या 36+ जागा

PMC Recruitment: Pune Municipal Corporation is inviting applications for 36+ posts. There are posts like Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Teacher / Instructor , Senior Resident, Junior Resident. The last date to apply online is January 23, 2022. Last date for receipt of copy of online application is: 25th January, 2022.

पुणे महानगरपालिका [Pune Municipal Corporation]  येथे विविध पदांच्या ३६+ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक, शिक्षक / निदर्शक, वरिष्ठ निवासी, कनिष्ठ निवासी अशी पदे आहेत ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: २३ जानेवारी २०२२ आहे. ऑनलाईन अर्जाची प्रत पोहोचण्याची शेवटची दिनांक: २५ जानेवारी २०२२ आहे.

PMC Recruitment 2022

विभागाचे नाव पुणे महानगरपालिका
[Pune Municipal Corporation]
पदांचे नाव प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक, शिक्षक / निदर्शक, वरिष्ठ निवासी, कनिष्ठ निवासी
एकूण पदे ३६+
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता भरती कक्ष टेंडर सेल च्या समोर तळमजला, पुणेमहानगरपालिका, मुख्य इमारत, शिवाजीनगर, पुणे.
शुल्क ५००/- रुपये [मागास प्रवर्ग – ३००/- रुपये]
वेतनमान  ५०,०००/- रुपये ते १,५०,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.pmc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २५ जानेवारी २०२२

PMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
प्राध्यापक
Professor
०४ पदव्युत्तर पदवी पात्रता एमडी /एमएस /डीएनबी संबंधित
विषयात आणि या नियमानुसार.
०३ वर्षे अनुभव.
सहयोगी प्राध्यापक
Associate Professor
११ पदव्युत्तर पदवी पात्रता एमडी /एमएस /डीएनबी 
संबंधित विषयात आणि या नियमानुसार.
०४ वर्षे अनुभव.
सहाय्यक प्राध्यापक
Assistant Professor
१४ पदव्युत्तर पदवी पात्रता एमडी /एमएस /डीएनबी संबंधित विषयात आणि या नियमानुसार.
 मान्यताप्राप्त विद्यापीठपासून एम.एस्सी सह संबंधित विषय मध्ये पीएच.डी.
०३ वर्षे अनुभव.
शिक्षक / निदर्शक
Teacher / Instructor
०१मान्यताप्राप्त विद्यापीठपासून एम.एस्सी सह संबंधित विषय मध्ये पीएच.डी.
वरिष्ठ निवासी
Senior Resident
०६पदव्युत्तर पदवी पात्रता एमडी /एमएस /डीएनबी संबंधित विषयात आणि या नियमानुसार
कनिष्ठ निवासी
Junior Resident
पदव्युत्तर पदवी पात्रता एमडी /एमएस /डीएनबी संबंधित विषयात आणि या नियमानुसार

PMC Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
प्राध्यापक
Professor
५० वर्षापर्यंत
सहयोगी प्राध्यापक
Associate Professor
४५ वर्षापर्यंत
सहाय्यक प्राध्यापक
Assistant Professor
४० वर्षापर्यंत
शिक्षक / निदर्शक
Teacher / Instructor
३८ वर्षापर्यंत
वरिष्ठ निवासी
Senior Resident
४५ वर्षापर्यंत
कनिष्ठ निवासी
Junior Resident
३८ वर्षापर्यंत

/

PMC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pmc.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
 • जाहिरात, शैक्षणिक अर्हता, वयोमर्यादा, रिक्त पदांची संख्या, विहित परीक्षा शुल्क इत्यादी संबंधीची माहिती www.punecorporation.org या संकेतस्थाळावर उपलब्ध आहे.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: २५ जानेवारी २०२२ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: भरती कक्ष टेंडर सेल च्या समोर तळमजला, पुणेमहानगरपालिका, मुख्य इमारत, शिवाजीनगर, पुणे. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

पुणे महानगरपालिका येथे विविध पदांच्या १६ जागा

PMC Recruitment: Pune Municipal Corporation is inviting applications for 16 posts. These include Medical Officers, Senior DOTS Plus and TBHIV Supervisor,Senior Medicine Supervisor, T.B. Health Visitor, Pharmacist. The last date for receipt of applications is 15th November 2021.

पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) येथे विविध पदांच्या १६ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी, वरिष्ठ डॉट्स प्लस आणि टी.बी.एच.आय.व्ही. पर्यवेक्षक, वरिष्ठ औषधपचार पर्यवेक्षक, टी.बी. हेल्थ व्हिजिटर, फार्मासिस्ट अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – १५ नोव्हेंबर २०२१ आहे.

PMC Recruitment 2021

विभागाचे नाव पुणे महानगरपालिका
(Pune Municipal Corporation)
पदांचे नाव वैद्यकीय अधिकारी, वरिष्ठ डॉट्स प्लस आणि टी.बी.एच.आय.व्ही. पर्यवेक्षक,
वरिष्ठ औषधपचार पर्यवेक्षक, टी.बी. हेल्थ व्हिजिटर, फार्मासिस्ट
एकूण पदे १६
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता एकात्मिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सोसायटी, टी.बी. सोसायटी, डॉ कोटणीस आरोग्य केंद्र,
गाडीखाना ६६६ शुक्रवारपेठ, मंडईजवळ, शिवाजी रोड पुणे ४११००२.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  १५,५००/- रुपये ते ६०,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण पुणे (महाराष्ट्र) 
अधिकृत वेबसाईट www.pmc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर २०२१.

PMC Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
वैद्यकीय अधिकारी
Medical Officers
०१मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून एमबीबीएस किंवा समतुल्य पदवी
वरिष्ठ डॉट्स प्लस आणि टी.बी.एच.आय.व्ही
Senior DOTS Plus and TBHIV Supervisor
०१ पदवी
 संगणक ऑपरेशन मध्ये प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (०२ महिने)
 कायमस्वरूपी दुचाकी चालविण्याचा परवाना आणि दुचाकी चालविण्यास सक्षम असावा.
वरिष्ठ औषधपचार पर्यवेक्षक
Senior Medicine Supervisor
०४ पदवी
 संगणक ऑपरेशन मध्ये प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (०२ महिने)
 कायमस्वरूपी दुचाकी चालविण्याचा परवाना आणि दुचाकी चालविण्यास सक्षम असावा.
टी.बी. हेल्थ व्हिजिटर
T.B. Health Visitor
०९ विज्ञानात पदवीधर
विज्ञान मध्ये इंटरमेडिएट (१०+२) आणि अनुभव
 क्षयरोग आरोग्य अभ्यागत मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम
 संगणक ऑपरेशन मध्ये प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (०२ महिने)
फार्मासिस्ट
Pharmacist
०१मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून फार्मसी मध्ये पदवी/डिप्लोमा

PMC Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळ www.pmc.gov.in

How To Apply?

 • अर्जदाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • संपूर्ण तपशील, अटी व शर्ती साठी कृपया www.pmc.gov.in या संकेतस्थळावर जावे.
 • अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक: १५ नोव्हेंबर २०२१ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: एकात्मिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सोसायटी,  टी.बी. सोसायटी, डॉ कोटणीस आरोग्य केंद्र, गाडीखाना ६६६ शुक्रवारपेठ, मंडईजवळ, शिवाजी रोड पुणे ४११००२. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा..

पुणे महानगरपालिका येथे विविध पदांच्या ३६ जागा

Pune Mahanagarpalika Recruitment 2021

Pune Mahanagarpalika Recruitment: Pune Municipal Corporation is inviting applications for 36 posts. There are positions like Instructor, Repairer, Training Center Coordinator, Project Coordinator. The last date for receipt of applications is 04 to 06 October 2021.

पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) येथे विविध पदांच्या ३६ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये प्रशिक्षक, दुरुस्तीकार, प्रशिक्षण केंद्र समन्वयक, प्रकल्प समन्वयक अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ०४ ते ०६ ऑक्टोबर २०२१ आहे.

Pune Mahanagarpalika Recruitment 2021

विभागाचे नाव पुणे महानगरपालिका
(Pune Municipal Corporation)
पदांचे नाव प्रशिक्षक, दुरुस्तीकार, प्रशिक्षण केंद्र समन्वयक, प्रकल्प समन्वयक
एकूण पदे ३६
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, प्लॉट नं. ७२१, काळे प्लाझा इमारत शेजारी,
पंचमुखी मारुती मंदिराजवळ, शिवाजीनगर गावठाण, पुणे – ४११००५.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ६,०००/- रुपये ते २०,१६०/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pmc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०४ ते ०६ ऑक्टोबर २०२१
www.Jahirati.inदररोज नवीन जाहिराती मिळवण्याचे एकमेव ठिकाण (जाहिराती.in)

Pune Mahanagarpalika Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
प्रशिक्षक
Instructor
२९१२ वी परीक्षा उत्तीर्ण/ संबंधित ट्रेड मध्ये आय.टी.आय. उत्तीर्ण/
डिप्लोमा / बी.ए./एम.ए./बी.ई./बी.सी.ए./एम.सी.ए./एम.सी.एस.
संबंधित क्षेत्रात अनुभव
दुरुस्तीकार
Repairer
०२
प्रशिक्षण केंद्र समन्वयक
Training Center Coordinator
०३एमएसडब्ल्यू/ पदवीधर, एमएसडब्ल्यू उमेदवारास प्राधान्य देणेत येईल.
प्रकल्प समन्वयक
Project Coordinator
०२एमएसडब्ल्यू/ पदवीधर, एमएसडब्ल्यू उमेदवारास प्राधान्य देणेत येईल.

Pune Mahanagarpalika Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळ www.pmc.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • पदाचा तक्ता, पदाची शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, सादर पद भारतीकरिता आवश्यक अटी व शर्ती, गुणदान पद्धतीचा तक्ता इत्यादी माहिती पुणे महानगरपालिकेच्या www.pmc.gov.in या संकेतस्थळावर Recruitment या सदराखाली प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
 • पात्र व अनुभव धारक उमेदवाराने विहित नमुन्यातील अर्ज व आवश्यक कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रतीसह अर्ज सादर करावेत.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: ०४ ते ०६ ऑक्टोबर २०२१ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, प्लॉट नं. ७२१, काळे प्लाझा इमारत शेजारी, पंचमुखी मारुती मंदिराजवळ, शिवाजीनगर गावठाण, पुणे – ४११००५. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

पुणे महानगरपालिका येथे विविध पदांच्या ९१ जागा

Pune Mahanagarpalika Recruitment: Pune Municipal Corporation is inviting applications for 91 posts. It has the posts of Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Tutor, Senior Resident, Junior Resident. Interview Date – Every day from 29th September 2021 from 3:00 pm to 5:00 pm.

पुणे महानगरपालिका (Pune Mahanagarpalika) येथे विविध पदांच्या ९१ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ट्युटर, वरिष्ठ निवासी, कनिष्ठ रहिवासी अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – २९ सप्टेंबर २०२१ रोजी पासून दररोज दुपारी ३:०० ते ५:०० वाजेपर्यंत आहे.

Pune Mahanagarpalika Recruitment 2021

विभागाचे नाव पुणे महानगरपालिका
(Pune Mahanagarpalika)
पदांचे नाव प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ट्युटर, वरिष्ठ निवासी, कनिष्ठ रहिवासी
एकूण पदे ९१
मुलाखतीचे ठिकाण जुना GB हॉल तिसरा मजला पुणे मनपा मुख्य भवन.
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता जुना जी.बी.हॉल tतिसरा मजला, पुणे महानगरपालिका मुख्य इमारत, शिवाजीनगर पुणे – ४११००५.
शुल्क  ५००/- रुपये [मागासवर्गीय – ३००/- रुपये]
वेतनमान  ५०,०००/- रुपये ते १,५०,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pmc.gov.in
मुलाखतीची तारीख २९ सप्टेंबर २०२१ रोजी पासून दररोज दुपारी ३:०० ते ५:०० वाजेपर्यंत

Pune Mahanagarpalika Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
प्राध्यापक
Professor
०३ पदव्युत्तर पदवी पात्रता एमडी / एमएस / डीएनबी संबंधित विषयात आणि या नियमानुसार.
०३ वर्षे अनुभव
सहयोगी प्राध्यापक
Associate Professor
०९ पदव्युत्तर पदवी पात्रता एमडी / एमएस / डीएनबी संबंधित विषयात आणि या नियमानुसार.
०४ वर्षे अनुभव
सहायक प्राध्यापक
Assistant Professor
१५ पदव्युत्तर पदवी पात्रता एमडी / एमएस / डीएनबी संबंधित विषयात आणि या नियमानुसार.
०३ वर्षे अनुभव
ट्युटर
Tutor
१४एमबीबीएस 
वरिष्ठ निवासी
Senior Resident
२१पदव्युत्तर पदवी पात्रता एमडी / एमएस / डीएनबी संबंधित विषयात आणि या नियमानुसार.
कनिष्ठ रहिवासी
Junior Resident
२९एमबीबीएस सह एमएमसी /एनएमसी नोंदणी प्रमाणपत्र

Pune Mahanagarpalika Age Limit Details

पदांचे नावेवयाची अट
 २९ सप्टेंबर २०२१ रोजी 
[मागासवर्गीय – ०५ वर्षे सूट]
प्राध्यापक
Professor
५० वर्षापर्यंत
सहयोगी प्राध्यापक
Associate Professor
४५ वर्षापर्यंत
सहायक प्राध्यापक
Assistant Professor
४० वर्षापर्यंत
ट्युटर
Tutor
३८ वर्षापर्यंत
वरिष्ठ निवासी
Senior Resident
४५ वर्षापर्यंत
कनिष्ठ रहिवासी
Junior Resident
३८ वर्षापर्यंत

Pune Mahanagarpalika Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pmc.gov.in

पुणे महानगरपालिका येथे विविध पदांच्या १० जागा

Pune Mahanagarpalika Recruitment: Pune Municipal Corporation (Pune Mahanagarpalika) is inviting applications for 10 posts. These include Senior Database Engineer, Database Administrator (DBA), Software Engineer, Software Engineer Payment Services-1, Software Engineer Assessment Services-1, Senior Software Engineer (Category-2), Software Engineer Artificial Intelligence, Mobile App Developer, Software Engineer (Category-2), Tax Compilation and Rexilation. The last date for receipt of applications is 22nd September 2021.

पुणे महानगरपालिका (Pune Mahanagarpalika) येथे विविध पदांच्या १० जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये सिनिअर डेटाबेस इंजिनिअर, डेटाबेस अॅडमिनिस्ट्रेटर (डीबीए), सॉफ्टवेअर इंजिनिअर, सॉफ्टवेअर इंजिनिअर पेमेंट सर्व्हिसेस-१, सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असेसमेंट सर्व्हिसेस-१, सिनिअर सॉफ्टवेअर इंजिनिअर (कॅटेगरी-२), सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, मोबाईल अॅप डेव्हलपर, सॉफ्टवेअर इंजिनिअर (कॅटेगरी-२),टॅक्स कम्पायलेशन व रिक्सीलेशन अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – २२ सप्टेंबर २०२१ आहे.

Pune Mahanagarpalika Recruitment 2021

विभागाचे नाव पुणे महानगरपालिका
(Pune Mahanagarpalika)
पदाचे नाव सिनिअर डेटाबेस इंजिनिअर, डेटाबेस अॅडमिनिस्ट्रेटर (डीबीए), सॉफ्टवेअर इंजिनिअर, सॉफ्टवेअर इंजिनिअर पेमेंट सर्व्हिसेस-१, सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असेसमेंट सर्व्हिसेस-१, सिनिअर सॉफ्टवेअर इंजिनिअर (कॅटेगरी-२), सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, मोबाईल अॅप डेव्हलपर, सॉफ्टवेअर इंजिनिअर (कॅटेगरी-२), टॅक्स कम्पायलेशन व रिक्सीलेशन
एकूण पदे १०
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता मुख्य इमारत कर आकारणी व कर संकलन कार्यालय.
वयाची अट २२ सप्टेंबर २०२१ रोजी ३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्गीय – ०५ वर्षे सूट]
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  २३,०००/- रुपये ते ५३०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.pmc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१

Pune Mahanagarpalika Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
सिनिअर डेटाबेस इंजिनिअर
Senior Database Engineer
०१ बी.ई. (कॉम्प्युटर/ आय टी/ पोस्ट ग्रॅज्युएट इन कॉम्प्युटर)
०५ वर्षे अनुभव
डेटाबेस अॅडमिनिस्ट्रेटर (डीबीए)
Database Administrator (DBA)
०१ बी.ई. (कॉम्प्युटर/ आय टी/ पोस्ट ग्रॅज्युएट इन कॉम्प्युटर) 
०३ वर्षे अनुभव
सॉफ्टवेअर इंजिनिअर
Software Engineer
०१बी.ई. (कॉम्प्युटर/ आय टी/ पोस्ट ग्रॅज्युएट इन कॉम्प्युटर) 
०४ वर्षे अनुभव
सॉफ्टवेअर इंजिनिअर पेमेंट सर्व्हिसेस-१
Software Engineer Payment Services-1
०१ ई. (कॉम्प्युटर/ आय टी/ पोस्ट ग्रॅज्युएट इन कॉम्प्युटर) 
०४ वर्षे अनुभव
सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असेसमेंट सर्व्हिसेस-१
Software Engineer Assessment Services-1
०१ बी.ई. (कॉम्प्युटर/ आय टी/ पोस्ट ग्रॅज्युएट इन कॉम्प्युटर)
०४ वर्षे अनुभव
सिनिअर सॉफ्टवेअर इंजिनिअर (कॅटेगरी-२)
Senior Software Engineer (Category-2)
०१ बी.ई. (कॉम्प्युटर/ आय टी/ ग्रॅज्युएट इन कॉम्प्युटर) 
०३ वर्षे अनुभव
सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स
Software Engineer Artificial Intelligence
०१ बी.ई. (कॉम्प्युटर/ आय टी/ ग्रॅज्युएट इन कॉम्प्युटर) 
०३ वर्षे अनुभव
मोबाईल अॅप डेव्हलपर
Mobile App Developer
०१ बी.ई. (कॉम्प्युटर/ आय टी/ ग्रॅज्युएट इन कॉम्प्युटर) 
०३ वर्षे अनुभव
सॉफ्टवेअर इंजिनिअर (कॅटेगरी-२)
Software Engineer (Category-2)
०१ बी.ई. (कॉम्प्युटर/ आय टी/ प्रेज्युएट इन कॉम्प्युटर) 
०२ वर्षे अनुभव
टॅक्स कम्पायलेशन व रिक्सीलेशन
Tax Compilation and Rexilation
०१ बी.कॉम./एम.कॉम. विथ एम.बी.ए. फायनान्स
 फायनान्स मध्ये चांगले ज्ञान

Pune Mahanagarpalika Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pmc.gov.in

पुणे महानगरपालिका येथे परिवहन नियोजक / परिवहन अभियंता पदाची ०१ जागा

Pune Mahanagarpalika Recruitment: Applications are invited for the post of Transport Planner / Transport Engineer at Pune Mahanagarpalika. The last date to apply through online e-mail is June 24, 2021.

पुणे महानगरपालिका (Pune Mahanagarpalika) येथे परिवहन नियोजक / परिवहन अभियंता पदाच्या एका जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. ऑनलाईन ई – मेलद्वारे अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २४ जुन २०२१ आहे.

Pune Mahanagarpalika Recruitment 2021

विभागाचे नाव पुणे महानगरपालिका
(Pune Mahanagarpalika)
पदाचे नाव परिवहन नियोजक / परिवहन अभियंता
एकूण पदे ०१
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान १,५०,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण पुणे (महाराष्ट्र)
ई – मेल आयडी [email protected]
अधिकृत संकेतस्थळ www.pmc.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २४ जुन २०२१

Pune Mahanagarpalika Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
परिवहन नियोजक / परिवहन अभियंता
Transport Planner / Transport Engineer
०१ परिवहन नियोजन / परिवहन अभियांत्रिकी मध्ये पदव्युत्तर पदवी
किमान १० वर्षे अनुभव

Pune Mahanagarpalika Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pmc.gov.in

पुणे महानगरपालिका येथे विविध पदाच्या १२ जागा

Pune Mahanagarpalika Recruitment: Pune Municipal Corporation is inviting applications for 12 posts. It has positions like counselor, laboratory technician. Interview date – 11th June 2021 at 11.00 am.

पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) येथे विविध पदाच्या १२ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये समुपदेशक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – ११ जुन २०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता आहे.

Pune Mahanagarpalika Recruitment 2021

विभागाचे नाव पुणे महानगरपालिका
(Pune Municipal Corporation)
पदांचे नाव समुपदेशक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
एकूण पदे १२
मुलाखतीचे ठिकाण छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृह (जुना जी.बी.हॉल), पुणे महानगरपालिका,
शिवाजी नगर पुणे – ४११००५.
वयाची अट ११ जून २०२१ रोजी १८ वर्ष येत ३८ वर्षापर्यंत 
[मागासवर्गीय – ०५ वर्षे सूट]
शुल्क शुल्क नाहीं
वेतनमान १९,७०५/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pmc.gov.in
मुलाखतीची तारीख १ जुन २०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता

Pune Mahanagarpalika Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
समुपदेशक
Counselor
११ मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी उत्तीर्ण
मास्टर सोशल वर्कची (एमएसडब्ल्यू) पदवी उत्तीर्ण
किमान ०३ वर्षाचा अनुभव
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
Laboratory Technician
०१ मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची शास्त्र शाखेची पदवी
व (बी.एस.सी.) डी.एम.एल.टी. उत्तीर्ण
किमान ०३ वर्षाचा अनुभव

Pune Mahanagarpalika Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pmc.gov.in

पुणे महानगरपालिका येथे विविध पदाच्या १५ जागा

Pune Mahanagarpalika Recruitment: Pune Municipal Corporation is inviting applications for 15 posts. It has posts like Pediatrician, Neonatal Specialist. Interview date – 14th May 2021 from 10.00 am to 5.00 pm.

पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) येथे विविध पदाच्या १५ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये बालरोगतज्ञ, नवजात अर्भक तज्ञ अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – १४ मे २०२१ रोजी सकाळी १०.०० ते ५.०० वाजेपर्यंत आहे.

Pune Mahanagarpalika Recruitment 2021

विभागाचे नाव पुणे महानगरपालिका
(Pune Municipal Corporation)
पदांचे नाव बालरोगतज्ञ, नवजात अर्भक तज्ञ
एकूण पदे १५
मुलाखतीचे ठिकाण छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृह, आरोग्य कार्यालय,
तिसरा मजला, पुणे महानगरपालिका, मुख्य इमारत,
शिवाजी नगर पुणे – ४११००५.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान १,२०,०००/- रुपये ते १,५०,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण पुणे (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.pmc.gov.in
मुलाखतीची तारीख १४ मे २०२१ रोजी सकाळी १०.०० ते ५.०० वाजेपर्यंत

Pune Mahanagarpalika Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे
बालरोगतज्ञ
Pediatrician
१०
नवजात अर्भक तज्ञ
Neanatal Specialist
०५

Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.pmc.gov.in
Leave A Reply

Your email address will not be published.