सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प कोल्हापूर भरती २०२२

Sahyadri Tiger Reserve Kolhapur Recruitment 2022

Sahyadri Tiger Reserve Kolhapur Recruitment: Applications are invited for 14 posts at Sahyadri Tiger Reserve Kolhapur. These include Ecologist, Veterinary Officer, Livelihood expert / social expert, Geographic Information Systems Expert, Nature Extension Officer, Civil Engineer, Office Assistant cum Graphic Designer cum Computer Assistant, Administrative Officer (Retired) / Chief Accountant / Accountant. The last date to apply or receive the application via online e-mail is 23rd May 2022.

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प कोल्हापूर [Sahyadri Tiger Reserve Kolhapur] येथे विविध पदांच्या १४ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये परिस्थितीकीय तज्ञ, वन्यजीव वैद्यकीय अधिकारी, उपजीविका तज्ञ / सामाजिक तज्ञ, भौगोलिक माहितीप्रणाली तज्ञ, निसर्ग तज्ञ, स्थापत्य अभियंता, संगणक मदतनीस, प्रशासकीय अधिकारी (निवृत्त)/ मुख्य लेखापाल/ लेखापाल अशी पदे आहेत. ऑनलाईन ई – मेल द्वारे अर्ज करण्याची किंवा अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – २३ मे २०२२ आहे.

Sahyadri Tiger Reserve Kolhapur Recruitment 2022

विभागाचे नाव सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प कोल्हापूर
[Sahyadri Tiger Reserve Kolhapur]
पदांचे नाव परिस्थितीकीय तज्ञ, वन्यजीव वैद्यकीय अधिकारी,
उपजीविका तज्ञ / सामाजिक तज्ञ,
भौगोलिक माहितीप्रणाली तज्ञ, निसर्ग तज्ञ,
स्थापत्य अभियंता, संगणक मदतनीस, प्रशासकीय अधिकारी (निवृत्त)/ मुख्य लेखापाल/ लेखापाल
एकूण पदे १४
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता उपसंचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प यांचे कार्यालय स्थित कराड, सह्याद्री भवन, त्रिमूर्ती कॉलोनी, आगाशिवनगर
पो. मलकापूर, ता. कराड, जिल्हा सातारा – ४१५५३९.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  १५,०००/- रुपये ते ३०,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण कोल्हापूर  (महाराष्ट्र)
ई – मेल आयडी [email protected]
अधिकृत वेबसाईट www.mahaforest.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २३ मे २०२२

Sahyadri Tiger Reserve Kolhapur Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद
संख्या
शैक्षणिक पात्रता
परिस्थितीकीय तज्ञ
Ecologist
०१खालीलपैकी एका विषयात
पदव्युत्तर पदवी /
पदवी – जीवशास्त्र
(specialising in ecology) /
वनस्पतीशास्त्र / कृषीशास्त्र /
बनशास्त्र /
संवर्धन जीवशास्त्र /
परीस्थितीकीय शास्त्र /
पर्यावरण जीवशास्त्र /
पर्यावरण व्यवस्थापन/
प्राणीशास्त्र
वन्यजीव वैद्यकीय 
अधिकारी
Veterinary Officer
०१पशुवैद्यकशास्त्र / पशुवैद्यकशास्त्र
व पशुसंवर्धन पदवी/ पदव्युत्तर पदवी
वन्यजीव विभागात /ईतर शासकिय
प्राधिकरणात
किमान ०३ वर्षे कामाचा अनुभव
असणायास प्राधान्य
उपजीविका तज्ञ / सामाजिक तज्ञ
Livelihood expert / social expert
०२ सामाजिक कार्य शाखेत [MSW] पदवी /
पदव्युत्तर पदवी
 ग्रामिण व्यवस्थापण किंवा कृषी व्यवस्थापनात एमबाए. ग्रामीण क्षेत्रात उपजीविका
तज्ञ म्हणून किमान ०२ वर्षे
अनुभव असणान्यास प्राधान्य
किंवा कोणत्याही शाखेचा
पदवीधर व उपजीविका तज्ञ
म्हणून किमान ०५ वर्षे अनुभव
असणान्यास प्राधान्य
भौगोलिक माहितीप्रणाली तज्ञ
Geographic Information Systems Expert
०१विज्ञान / अभियांत्रिकी/ भूगोल
या शाखेतील पदवी रीमोट सेंसिंग,
जीआयएस पदवी / पदव्युत्तर पदविका /
पदव्युत्तर पदवी वन्यजीव क्षेत्रातील कामाचा
किमान ३ वर्षाचा अनुभव
व Erdass Imagine, Arc GIS,
Q GIS, Grass UT
निसर्ग तज्ञ
Nature Extension Officer
०१कोणत्याही शाखेतील पदवीधर किंवा
वन्यजीव क्षेत्रातील कामाचा
किमान ३ वर्षाचा अनुभव
मराठी, हिंदी व इंग्रजीमध्ये चांगले
संवाद कौशल्य आवश्यक निसर्ग,
पर्यावरण,
वन व वन्यजीवांबाबत मुलभूत
ज्ञान आवश्यक.
स्थापत्य अभियंता
Civil Engineer
०२स्थापत्यशास्त्र पदवी स्थापत्य कामांचा
३ वर्षाचा अनुभव असणान्यास प्राधान्य
संगणक मदतनीस
Office Assistant cum Graphic Designer cum Computer Assistant
०४कोणत्याही शाखेचा पदवीधर मराठी, इंग्रजीतून पत्रव्यवहाराचे ज्ञान आवश्यक टंकलेखन
मराठी ३० व इंग्रजी ४० श.प्र.मी. एम.एस.सी.आय.टी. Coral draw व फोटोशॉप बाबत ज्ञान असणान्यास प्राधान्य वन्यजीव विभागात विशेषकरून
लेखाविषयक कामाचा
किमान ३ वर्षांचा अनुभव
असणान्यास प्राधान्य
प्रशासकीय अधिकारी (निवृत्त)/ मुख्य लेखापाल/ 
लेखापाल
Administrative Officer (Retired) / Chief Accountant / Accountant
०२निवृत्त कार्यालयीन अधीक्षक/
३ मुख्य लेखापाल / लेखापाल

Sahyadri Tiger Reserve Kolhapur Age Limit Details

पदांचे नाव वयाची अट
परिस्थितीकीय तज्ञ
Ecologist
२१ वर्षे ते ४० वर्षे
वन्यजीव वैद्यकीय 
अधिकारी
Veterinary Officer
२१ वर्षे ते ४० वर्षे
उपजीविका तज्ञ / सामाजिक तज्ञ
Livelihood expert / social expert
२१ वर्षे ते ४० वर्षे
भौगोलिक माहितीप्रणाली तज्ञ
Geographic Information Systems Expert
२१ वर्षे ते ४० वर्षे
निसर्ग तज्ञ
Nature Extension Officer
२१ वर्षे ते ४० वर्षे
स्थापत्य अभियंता
Civil Engineer
२१ वर्षे ते ४० वर्षे
संगणक मदतनीस
Office Assistant cum Graphic
Designer cum Computer Assistant
२१ वर्षे ते ४० वर्षे
प्रशासकीय अधिकारी (निवृत्त)/ मुख्य लेखापाल/ 
लेखापाल
Administrative Officer (Retired) / Chief Accountant / Accountant
वयाची अट नाही

Sahyadri Tiger Reserve Kolhapur Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.mahaforest.gov.in

How To Apply?

  • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
  • इच्छुक उमेदवाराने लिखित स्वरूपात अर्ज सादर करावा.
  • अर्जासोबत शैक्षणिक पात्रता व अनुभवाबत योग्यत्या कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती जोडाव्यात.
  • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: २३ मे २०२२ आहे.
  • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: उपसंचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प यांचे कार्यालय स्थित कराड, सह्याद्री भवन, त्रिमूर्ती कॉलोनी, आगाशिवनगर पो. मलकापूर, ता. कराड, जिल्हा सातारा – ४१५५३९. हा आहे.
  • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

Leave A Reply

Your email address will not be published.