[SCEA] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे भरती २०२२

SCEA Pune Recruitment 2022

SCEA Pune Recruitment: State Co-operative Election Authority, Maharashtra State, Pune is inviting applications for 07 posts. The posts are Deputy Assistant Election Commissioner, Assistant Co Election Commissioner, High-Level Stenographer, Assistant Administrative Officer. The last date to apply or receive the application via online e-mail is 15th May 2022.

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे [State Co-operative Election Authority, Maharashtra State, Pune]  येथे विविध पदांच्या ०७ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये उप-सहकारी निवडणूक आयुक्त, सहायक सहकारी निवडणूक आयुक्त, उच्च दर्जाचे लघुलेखक, सहायक प्रशासकीय अधिकारी अशी पदे आहेत. ऑनलाईन ई – मेलद्वारे अर्ज करण्याची किंवा अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – १५ मे २०२२ आहे.

SCEA Pune Recruitment 2022

विभागाचे नाव राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे
[State Co-operative Election Authority, Maharashtra State, Pune]
पदांचे नाव उप-सहकारी निवडणूक आयुक्त, सहायक सहकारी निवडणूक आयुक्त, उच्च दर्जाचे लघुलेखक, सहायक प्रशासकीय अधिकारी
एकूण पदे ०७
अर्ज पद्धती ऑनलाईन व ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता सदस्य सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे, जुनी मध्यवर्ती इमारत, तळ मजला,
पुणे – ४११००१.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  १९,९००/- रुपये ते १,३२,३००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण पुणे (महाराष्ट्र)
ई – मेल आयडी [email protected]
अधिकृत वेबसाईट www.sahakarayukta.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १५ मे २०२२

SCEA Pune Vacancy Details

पदाचे नाव पद संख्या
उप-सहकारी निवडणूक आयुक्त
Deputy Assistant Election Commissioner
०१
सहायक सहकारी निवडणूक आयुक्त
Assistant Co Election Commissioner
०२
उच्च दर्जाचे लघुलेखक
High-Level Stenographer
०१
सहायक प्रशासकीय अधिकारी
Assistant Administrative Officer
०३

SCEA Pune Eligibility Crateria

कार्यरत असलेले शासनाच्या कोणत्याही विभागातील अधिकारी कर्मचारी / त्या त्या पदासाठी अर्ज करू शकतील..

SCEA Pune Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.sahakarayukta.maharashtra.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • पात्र व इच्छुक उमेदवाराने www.sahakaryukta.com या संकेतस्थळावरून विहित नमुन्यात अर्ज डाउनलोड करून अचूक भरून सादर करावा.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक: १५ मे २०२२ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: सदस्य सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, जुनी मध्यवर्ती इमारत, तळ मजला, पुणे – ४११००१.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

More Recruitments

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे येथे विविध पदांच्या ०७ जागा

SCEA Pune Recruitment: State Co-operative Election Authority, Maharashtra State, Pune is inviting applications for 07 posts. It has the posts of High Category Stenographer, Assistant Administrative Officer, Clerk, and Typist. The last date to apply or receive the application via online e-mail is January 24, 2022.

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे [State Co-operative Election Authority, Maharashtra State, Pune] येथे विविध पदांच्या ०७ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये उच्च श्रेणी लघुलेखक, सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, लिपिक व टंकलेखक अशी पदे आहेत. ऑनलाईन ई – मेलद्वारे अर्ज करण्याची किंवा अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – २४ जानेवारी २०२२ आहे.

SCEA Pune Recruitment 2022

विभागाचे नाव राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे
[State Co-operative Election Authority, Maharashtra State, Pune]
पदांचे नाव उच्च श्रेणी लघुलेखक, सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, लिपिक व टंकलेखक
एकूण पदे ०७
अर्ज पद्धती ऑनलाईन व ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता सदस्य सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
जुनी मध्यवर्ती इमारत, तळ मजला, पुणे – ४११००१.
शैक्षणिक पात्रता कार्यरत असलेले शासनाच्या कोणत्याही विभागातील अधिकारी कर्मचारी /
त्या त्या पदासाठी अर्ज करू शकतील.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  १९,९००/- रुपये ते १,३२,३००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण पुणे (महाराष्ट्र)
ई – मेल आयडी [email protected]
अधिकृत संकेतस्थळ www.sahakarayukta.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २४ जानेवारी २०२२

SCEA Pune Vacancy Details

पदांचे नाव पद संख्या
उच्च श्रेणी लघुलेखक
High Category Stenographer
०२
सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी
Assistant Administrative Officer
०२
लिपिक व टंकलेखक
Clerk, and Typist
०४

SCEA Pune Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.sahakarayukta.maharashtra.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
 • अर्ज पाठवण्याची दिनांक: २४ जानेवारी २०२२.
 • अर्ज पाठ्वण्याचा पत्ता: सदस्य सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, जुनी मध्यवर्ती इमारत, तळ मजला, पुणे – ४११००१. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे येथे विविध पदांच्या १२ जागा

SCEA Pune Recruitment: State Co-operative Election Authority Pune is inviting applications for 12 posts. The posts are Co-operative Election Commissioner, Legal Officer, Assistant Co-operative Election Commissioner, Accounts Officer, and Cash Accountant, High Category Stenographer, Assistant Administrative Officer. The last date to apply through online e-mail is January 10, 2022.

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे [State Co-operative Election Authority, Maharashtra State, Pune]  येथे विविध पदांच्या १२ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये उप सहकारी निवडणूक आयुक्त, विधी अधिकारी, सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त, लेखाधिकारी तथा रोख लेखापाल, उच्च श्रेणी लघुलेखक, सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी अशी पदे आहेत. ऑनलाईन ई – मेल द्वारे अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – १० जानेवारी २०२२ आहे.

SCEA Pune Recruitment 2021

विभागाचे नाव राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे
[State Co-operative Election Authority, Maharashtra State, Pune] 
पदांचे नाव उप सहकारी निवडणूक आयुक्त, विधी अधिकारी, सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त,
लेखाधिकारी तथा रोख लेखापाल, उच्च श्रेणी लघुलेखक, सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी
एकूण पदे १२
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
वयाची अट ६५ वर्षापर्यंत
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ३८,६००/- रुपये ते १,७७,५००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण पुणे (महाराष्ट्र)
ई – मेल आयडी [email protected]
अधिकृत संकेतस्थळ www.sahakarayukta.maharashtra.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक १० जानेवारी २०२२

SCEA Pune Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
उप सहकारी निवडणूक आयुक्त
Co-operative Election Commissioner
०१पदाबाबत वेतन श्रेणीतून किमान ३ वर्षाचा अनुभव असणाऱ्या
आणि फक़्त सहकार विभागातून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी यांनी
आवेदन पत्र सादर करावे
विधी अधिकारी
Legal Officer
०१पदाबाबत प्रस्तावित वेतन श्रेणीतून, सेवानिवृत्त झालेले व
सदर पदाचा ३ वर्षाचा अनुभव असलेले अथवा विधीची पदव्युत्तर पदवी धारण
केलेल्या आणि प्रत्यक्ष वकिलीचा १० वर्षाचा अनुभव असलेल्यांनी आवेदन पत्र
सादर करावे.विधी अधिकारी यांना पहिल्या वर्षी दरमहा रु.५०,०००/- इतके एकत्रित मानधन अनुज्ञेय असेल व त्यानंतर प्रत्येक वर्षी १० टक्के याप्रमाणे
मानधनात वाढ करण्यात यईल
सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त
Assistant Co-operative Election Commissioner
०२पदाबाबत वेतन श्रेणीतून किमान ३ वर्षाचा अनुभव असणाऱ्या आणि फक़्त सहकार विभागातून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी यांनी आवेदन पत्र सादर करावे
लेखाधिकारी तथा रोख लेखापाल
Accounts Officer, and Cash Accountant
०१पदाबाबत उपरोक्त वेतन श्रेणीतून किमान ३ वर्षाचा अनुभव असणाऱ्यामधून
सेवानिवृत्त झालेल्या शासनाच्या कोणत्याही विभागातील अधिकारी/
कर्मचारी यांनी आवेदन पत्र सादर करावे.
उच्च श्रेणी लघुलेखक
High Category Stenographer
०१पदाबाबत उपरोक्त वेतन श्रेणीतून किमान ३ वर्षाचा अनुभव असणाऱ्यामधून सेवानिवृत्त झालेल्या शासनाच्या कोणत्याही विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांनी
आवेदन पत्र सादर करावे.
सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी
Assistant Administrative Officer
०६पदाबाबत उपरोक्त वेतन श्रेणीतून किमान ३ वर्षाचा अनुभव असणाऱ्यामधून सेवानिवृत्त झालेल्या शासनाच्या कोणत्याही विभागातील अधिकारी/कर्मचारी
यांनी आवेदन पत्र सादर करावे.

SCEA Pune Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.sahakarayukta.maharashtra.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने अर्जाचा नमुना मा. सहकार आयुक्त, पुणे यांच्या www.sahakarayuakta.com या संकेतस्थळावरून डाउनलोड करून घ्यावा.
 • अर्जातील संपूर्ण माहिती व्यवस्थित भरावी.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक: १० जानेवारी २०२२ आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

Leave A Reply

Your email address will not be published.