सोलापूर महानगरपालिका भरती २०२२

Solapur Mahanagarpalika Recruitment 2022

Solapur Mahanagarpalika Recruitment: Applications are invited for the post of Zoo Director at Solapur Municipal Corporation. Interview date is 17th May 2022.

सोलापूर महानगरपालिका [Solapur Municipal Corporation] येथे प्राणी संग्रहालय संचालक पदाच्या एका जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – १७ मे २०२२ आहे.

Solapur Mahanagarpalika Recruitment 2022

विभागाचे नाव सोलापूर महानगरपालिका
[Solapur Municipal Corporation]
पदाचे नाव प्राणी संग्रहालय संचालक
एकूण पदे ०१
मुलाखतीचे ठिकाण सोलापूर महानगरपालिका, इंद्रभवन, सोलापूर.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  ४०,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण सोलापूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.solapurcorporation.gov.in
मुलाखतीची तारीख १७ मे २०२२

Solapur Mahanagarpalika Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
प्राणी संग्रहालय संचालक
Zoo Director
०१ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी एम.व्ही.एस.सी. 
०५ वर्षे अनुभव.

Solapur Mahanagarpalika Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.solapurcorporation.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने मुलाखतीच्या दिवशी सकाळी १० ते १२ या वेळेत अर्ज सादर करावा.
 • मुलाखत दिनांक : १७ मे २०२२ आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण : सोलापूर महानगरपालिका, इंद्रभवन, सोलापूर हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा

More Recruitments

सोलापूर महानगरपालिका येथे नेटवर्क आणि सिस्टम प्रशासक पदाची ०१ जागा

Solapur Mahanagarpalika Recruitment: Applications are invited for the post of Network and System Administrator at Solapur Municipal Corporation. Interview date – 02 November 2021 at 12.00 noon.

सोलापूर महानगरपालिका (Solapur Municipal Corporation) येथे नेटवर्क आणि सिस्टम प्रशासक पदाच्या एका जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – ०२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दुपारी १२.३० वाजता आहे.

Solapur Mahanagarpalika Recruitment 2021

विभागाचे नाव सोलापूर महानगरपालिका
(Solapur Municipal Corporation)
पदाचे नाव नेटवर्क आणि सिस्टम प्रशासक
एकूण पदे ०१
मुलाखतीचे ठिकाण सोलापूर महानगरपालिका, इंद्रभवन, सोलापूर.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान ३०,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण सोलापूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.solapurcorporation.gov.in
मुलाखतीची तारीख ०२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दुपारी १२.३० वाजता

Solapur Mahanagarpalika Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
नेटवर्क आणि सिस्टम प्रशासक
Network and System Administrator
०१ बी.ई., बी.टेक., बी.सी.ए. किंवा आयटी मध्ये बी.एस्सी.
०३ वर्षे अनुभव.

Solapur Mahanagarpalika Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.solapurcorporation.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने दिनांक – ०२/११/२०२१ रोजी सकाळी १०.३० वाजता संपूर्ण माहिती व मूळ कागदपत्रासह उपस्थित राहावे.
 • मुलाखत दिनांक : ०२/११/२०२१ रोजी दुपारी १२.३० वाजता घेण्यात येईल.
 • मुलाखतीचे ठिकाण: सोलापूर महानगरपालिका, इंद्रभवन, सोलापूर. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

सोलापूर महानगरपालिका येथे विविध पदांच्या ०२ जागा

Solapur Mahanagarpalika Recruitment: Solapur Municipal Corporation is inviting applications for 02 posts. It has the posts of Zoo Director, Veterinary Officer. Interview date – 26th October 2021 at 01.00 pm.

सोलापूर महानगरपालिका (Solapur Municipal Corporation) येथे विविध पदांच्या ०२ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये प्राणी संग्रहालय संचालक, पशुवैद्यकीय अधिकारी अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दुपारी ०१.०० वाजता आहे.

Solapur Mahanagarpalika Recruitment 2021

विभागाचे नाव सोलापूर महानगरपालिका
(Solapur Municipal Corporation)
पदांचे नाव प्राणी संग्रहालय संचालक, पशुवैद्यकीय अधिकारी
एकूण पदे ०२
मुलाखतीचे ठिकाण सोलापूर महानगरपालिका, इंद्रभवन,  डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चौक सोलापूर.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान २०,०००/- रुपये ते ३३,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण सोलापूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.solapurcorporation.gov.in
मुलाखतीची तारीख २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दुपारी ०१.०० वाजता

Solapur Mahanagarpalika Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
प्राणी संग्रहालय संचालक
Zoo Director
०१ मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी एम.व्ही.एस.सी.
०५ वर्षे अनुभव.
पशुवैद्यकीय अधिकारी
Veterinary Officer
०१मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी बी.व्ही.एस.सी.
अँड ए.एच. पदवी अथवा एम.व्ही.एस.सी (मेडिसिन)
०५ वर्षे अनुभव.

Solapur Mahanagarpalika Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.solapurcorporation.gov.in

How To Apply?

 • अर्जदाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • अर्जदाराचे अर्ज दिनांक: २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सकाळी १० ते १२ या वेळेत स्वीकारले जातील.
 • जाहिराती संबंधी सविस्तर माहिती www.solapurcorporation.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
 • मुलाखतीची दिनांक: २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दुपारी १.०० वाजता आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण: सोलापूर महानगरपालिका, इंद्रभवन,  डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चौक सोलापूर. आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

सोलापूर महानगरपालिका येथे विविध पदांच्या ०३ जागा

Solapur Mahanagarpalika Recruitment: Solapur Municipal Corporation is inviting applications for 03 posts. These include Project / Engineering Specialist, Social Development Specialist, Town Planning Specialist. The interview is on 07 September 2021 at 03:00 PM.

सोलापूर महानगरपालिका (Solapur Municipal Corporation) येथे विविध पदांच्या ०३ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये प्रकल्प /अभियांत्रिकी विशेषज्ञ, सामाजिक विकास विशेषज्ञ, नगर नियोजन तज्ञ अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक -०७ सप्टेंबर २०२१ रोजी दुपारी ०३:०० वाजता आहे.

Solapur Mahanagarpalika Recruitment 2021

विभागाचे नाव सोलापूर महानगरपालिका
(Solapur Municipal Corporation)
पदांचे नाव प्रकल्प /अभियांत्रिकी विशेषज्ञ, सामाजिक विकास विशेषज्ञ, नगर नियोजन तज्ञ
एकूण पदे ०३
मुलाखतीचे ठिकाण Solapur Municipal Corporation, Indrabhuwan, Ambedkar Chowk, Railway Lines, Solapur-413001.
वयाची अट ३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्गीय – ०५ वर्षे सूट]
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान ६००००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण सोलापूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.solapurcorporation.gov.in
मुलाखतीची तारीख ०७ सप्टेंबर २०२१

Solapur Mahanagarpalika Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
प्रकल्प /अभियांत्रिकी विशेषज्ञ
Project / Engineering Specialist
०१ अभियांत्रिकी मध्ये पदव्युत्तर पदवी
०३ वर्षे अनुभव
सामाजिक विकास विशेषज्ञ
Social Development Specialist
०१ समाजशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी
०३ ते ०५ वर्षे अनुभव
नगर नियोजन तज्ञ
Town Planning Specialist
०१ शहरी नियोजन किंवा प्रादेशिक नियोजन किंवा आर्किटेक्चर व्यवस्थापन
किंवा भूगोल मध्ये पदव्युत्तर पदवी 
०३ ते ०५ वर्षे अनुभव

Solapur Mahanagarpalika Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.solapurcorporation.gov.in

सोलापूर महानगरपालिका येथे विविध पदांच्या ०२ जागा

Solapur Mahanagarpalika Recruitment: Solapur Municipal Corporation is inviting applications for 02 posts. It has the posts of  Director of Zoo, Veterinary Officer. Interview date – 02 September 2021 at 12:00 noon.

सोलापूर महानगरपालिका ( Solapur Mahanagarpalika) येथे विविध पदांच्या ०२ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये प्राणी संग्रहालय संचालक, पशुवैद्यकीय अधिकारी अशी पदे आहेत. मुलाखत दिनांक – ०२ सप्टेंबर २०२१ रोजी दुपारी १२:०० वाजता आहे.

Solapur Mahanagarpalika Recruitment 2021

विभागाचे नाव सोलापूर महानगरपालिका
(Solapur Mahanagarpalika)
पदांचे नाव प्राणी संग्रहालय संचालक, पशुवैद्यकीय अधिकारी
एकूण पदे ०२
मुलाखतीचे ठिकाण सोलापूर महानगरपालिका, इंद्रभवन, सोलापूर.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान २०,०००/- रुपये ते ३०,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण सोलापूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.solapurcorporation.gov.in
मुलाखतीची तारीख ०२ सप्टेंबर २०२१ रोजी दुपारी १२:०० वाजता

Solapur Mahanagarpalika Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
प्राणी संग्रहालय संचालक
 Director of Zoo
०१  मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी एम.व्ही.एस.सी.
०५ वर्षे अनुभव.
पशुवैद्यकीय अधिकारी
Veterinary Officer
०१ मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी बी.व्ही.एस.सी.
अँड ए.एच. पदवी अथवा एम.व्ही.एस.सी (मेडिसिन)
०५ वर्षे अनुभव.

Solapur Mahanagarpalika Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.solapurcorporation.gov.in

सोलापूर महानगरपालिका येथे प्राणी संग्रहालय संचालक पदाची ०१ जागा

Solapur Mahanagarpalika Recruitment: Applications are invited for the post of Director of Zoo at Solapur Mahanagarpalika. Interview date – 20th August 2021 at 12.00 noon.

सोलापूर महानगरपालिका (Solapur Mahanagarpalika) येथे प्राणी संग्रहालय संचालक पदांच्या एका जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – २० ऑगस्ट २०२१ रोजी दुपारी १२.०० वाजता आहे.

Solapur Mahanagarpalika Recruitment 2021

विभागाचे नाव सोलापूर महानगरपालिका
(Solapur Mahanagarpalika)
पदांचे नाव प्राणी संग्रहालय संचालक
एकूण पदे ०१
मुलाखतीचे ठिकाण सोलापूर महानगरपालिका, इंद्रभवन, सोलापूर.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान ३०,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण सोलापूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.solapurcorporation.gov.in
मुलाखतीची तारीख २० ऑगस्ट २०२१ रोजी दुपारी १२.०० वाजता

Solapur Mahanagarpalika Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
प्राणी संग्रहालय संचालक
Director of Zoo
०१ मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची बी.व्ही.एस.सी. पदवी 
पदव्युत्तर पदवी एम.व्ही.एस.सी. असणाऱ्यास प्राधान्य
०३ वर्षे अनुभव.

Solapur Mahanagarpalika Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.solapurcorporation.gov.in

सोलापूर महानगरपालिका येथे विविध पदांच्या ०२ जागा

Solapur Mahanagarpalika Recruitment: Solapur Municipal Corporation is inviting applications for 02 posts. It has positions like Pharmacist, Lab Technician. The date of receipt of application is 10th August 2021 and the last date of receipt of application is 10th August 2021 from 3.00 pm to 6.00 pm. Please see the ad.

सोलापूर महानगरपालिका (Solapur Mahanagarpalika) येथे विविध पदांच्या ०२ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये फार्मासिस्ट, लॅब टेक्निशिअन अशी पदे आहेत. अर्ज उपलब्ध होण्याची तारीख १० ऑगस्ट २०२१ आहे व अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख १० ऑगस्ट २०२१ रोजी ३.०० ते ६.०० वाजेपर्यंत आहे. कृपया जाहिरात पहा.

Solapur Mahanagarpalika Recruitment 2021

विभागाचे नाव सोलापूर महानगरपालिका
(Solapur Mahanagarpalika)
पदाचे नाव फार्मासिस्ट, लॅब टेक्निशिअन
एकूण पदे ०२
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता सिटी टीबी सेंटर, मदर तेरेसा पॉलिटेक्निक, ज्ञानप्रतिनिधी शाला जवळ, सोलापूर.
वयाची अट ३८ वर्षापर्यंत 
[राखीव  – ०५ वर्षे सूट, OBC – ०३ वर्षे सूट]
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान १७०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण सोलापूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.solapurcorporation.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक १० ऑगस्ट २०२१ दुपारी ३.०० ते ६.०० वाजेपर्यंत आहे

Solapur Mahanagarpalika Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
फार्मासिस्ट
Pharmacist
०१ फार्मसी मध्ये पदवी किंवा पदविका
०१ वर्षे अनुभव
लॅब टेक्निशिअन
Lab Technician
०१ इंटरमेडिएट (१०+२) आणि डिप्लोमा
किंवा 
वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञान मध्ये कोर्स प्रमाणपत्र 
०१ वर्षे अनुभव

Solapur Mahanagarpalika Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.solapurcorporation.gov.in

सोलापूर महानगरपालिका येथे प्राणी संग्रालय संचालक पदाची ०१ जागा

Solapur Mahanagarpalika Recruitment: Applications are invited for the post of Director of Zoo at Solapur Mahanagarpalika. The last date to apply through online e-mail is July 27, 2021.

सोलापूर महानगरपालिका (Solapur Mahanagarpalika) येथे प्राणी संग्रालय संचालक पदाच्या एका जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. ऑनलाईन ई – मेल द्वारे अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २७ जुलै २०२१ आहे.

Solapur Mahanagarpalika Recruitment 2021

विभागाचे नाव सोलापूर महानगरपालिका
(Solapur Mahanagarpalika)
पदाचे नाव प्राणी संग्रालय संचालक
एकूण पदे ०१
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण सोलापूर (महाराष्ट्र)
ई – मेल आयडी [email protected]
अधिकृत संकेतस्थळ www.solapurcorporation.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २७ जुलै २०२१

Solapur Mahanagarpalika Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
प्राणी संग्रालय संचालक
Director of Zoo
०१मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी एम.व्ही.एस.सी. व
(Zoo Director or Zoo Curator) या पदावरून शासकीय /
निमशासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त अधिकारी असणारे.

Solapur Mahanagarpalika Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.solapurcorporation.gov.in

सोलापूर महानगरपालिका येथे विविध पदाच्या १७ जागा

Solapur Mahanagarpalika Recruitment: Applications are invited for 17 posts at Solapur Municipal Corporation. The last date to apply through online e-mail is May 20, 2021.

सोलापूर महानगरपालिका (Solapur Municipal Corporation) येथे विविध पदाच्या १७ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत . त्यामध्ये सहाय्यक आयुक्त/ खाते प्रमुख प्रशासन अधिकारी, अभियंता/उप अभियंता, सहायक अभियंता, लेखापाल अशी पदे आहेत . ऑनलाईन ई – मेलद्वारे अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २० मे २०२१ आहे.

Solapur Mahanagarpalika Recruitment 2021

विभागाचे नाव सोलापूर महानगरपालिका
(Solapur Municipal Corporation)
पदाचे नाव सहाय्यक आयुक्त/ खाते प्रमुख प्रशासन अधिकारी, अभियंता/उप अभियंता, सहायक अभियंता, लेखापाल
एकूण पदे १७
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
वयाची अट ६५ वर्षापर्यंत
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण सोलापूर (महाराष्ट्र)
ई – मेल आयडी [email protected]
अधिकृत संकेतस्थळ www.solapurcorporation.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २० मे २०२१

Solapur Mahanagarpalika Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
सहाय्यक आयुक्त/ खाते प्रमुख प्रशासन अधिकारी
Assistant Commissioner / Accounts Chief Administrative Officer
०३आस्थापना विषयी सर्व कामकाजाची माहिती व त्या कामाचा सात वर्षाचा अनुभव
अभियंता/उप अभियंता, सहायक अभियंता
Engineer/Deputy Engineer, Assistant Engineer
१०स्थापत्य/ यांत्रिकी विषयी सर्व कामकाजाची माहिती व त्या कामाचा पाच वर्षाचा अनुभव
लेखापाल
Accountant
०४लेखा विषयी सर्व कामकाजाची माहिती व त्या कामाचा ०५ वर्षाचा अनुभव

Solapur Mahanagarpalika Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.solapurcorporation.gov.in

सोलापूर महानगरपालिका येथे ईसीजी तंत्रज्ञ पदाची ०१ जागा

Solapur Mahanagarpalika Recruitment: Applications are invited for the post of ECG Technician at Solapur Municipal Corporation. The date of the interview is 24th April 2021.

सोलापूर महानगरपालिका (Solapur Municipal Corporation) येथे ईसीजी तंत्रज्ञ पदाच्या एका जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखतीचा दिनांक – २४ एप्रिल २०२१ आहे.

Solapur Mahanagarpalika Recruitment – 2021

विभागाचे नाव सोलापूर महानगरपालिका
पदाचे नाव ईसीजी तंत्रज्ञ
एकूण पदे ०१
मुलाखतीचे ठिकाण सामान्य प्रशासन विभाग, सोलापूर महानगरपालिका, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक,
रेल्वे लाईन, सोलापूर
वयाची अट ४३ वर्षापर्यंत
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान १७,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण सोलापूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत संकेतस्थळ www.solapurcorporation.gov.in
मुलाखतीची तारीख २४ एप्रिल २०२१

Solapur Mahanagarpalika Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
ईसीजी तंत्रज्ञ
ECG Technician
०११) विज्ञान शाखेत उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण
२) मान्यताप्राप्त संस्थेकडील ईसीजी टेक्निशिअन कोर्से उत्तीर्ण

Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.solapurcorporation.gov.in

Leave A Reply

Your email address will not be published.