[Solapur University] सोलापूर विद्यापीठ भरती २०२२

Solapur University Recruitment 2022

Solapur University Recruitment: Applications are invited for 96 posts of Assistant Professor at Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University. Interview dates are 25, 26, 27, 28, 29 and 30 July 2022 and 02 August 2022.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ [Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University] येथे सहायक प्राध्यापक पदाच्या ९६ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – २५, २६, २७, २८, २९ व ३० जुलै २०२२ आणि ०२ ऑगस्ट २०२२ आहे.

Solapur University Recruitment 2022

विभागाचे नाव पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ
[Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University]
पदाचे नाव सहायक प्राध्यापक
एकूण पदे ९६
मुलाखतीचे ठिकाण  Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur.
शुल्क ५००/- रुपये [SC/ST/VJ-NT/SBC/OBC/PWD (Divyang) – २५०/- रुपये]
वेतनमान  १८,०००/- रुपये ते २२,०००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण सोलापूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.su.digitaluniversity.ac
मुलाखतीची तारीख २५, २६, २७, २८, २९ व ३० जुलै २०२२ आणि ०२ ऑगस्ट २०२२ आहे.

Solapur University Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
सहायक प्राध्यापक
Assistant Professor
९६ मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून किमान ५५% गुणांसह
पदव्युत्तर पदवी (किंवा समतुल्य)
किंवा पीएच.डी./एम.बी.ए./ एम.एस्सी/ एम.टेक.
किंवा समक्षक
NET/SET.

Solapur University Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.su.digitaluniversity.ac

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने मुलाखतीला येताना आवश्यक ती सर्व मूळ कागदपत्रे व त्याची फोटोस्टॅट साक्षांकित प्रत सोबत आणावी.
 • मुलाखत दिनांक : २५, २६, २७, २८, २९ व ३० जुलै २०२२ आणि ०२ ऑगस्ट २०२२ आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण :  Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur. हे आहे.
 • अधिक माहितीसाठी : कृपया येथे क्लीक करा.

More Recruitments

सोलापूर विद्यापीठ भरती २०२२

Solapur University Recruitment: Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University is inviting applications for 03 posts. It has the posts of Registrar, Dean, Faculty of Science and Technology, Dean, Faculty of Humanities. The last date for receipt of applications is 09 July 2022.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ [Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University] येथे विविध पदांच्या ०३ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये रजिस्ट्रार, डीन,  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्याशाखा, डीन, मानवता विद्याशाखा अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ०९ जुलै २०२२ आहे.

Solapur University Recruitment 2022

विभागाचे नाव पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ [Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University]
पदांचे नाव रजिस्ट्रार, डीन,  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्याशाखा, डीन, मानवता विद्याशाखा
एकूण पदे ०३
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता The Ag. Registrar, Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Kegaon, Solapur – 413 255.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  १,३१,१००/- रुपये ते २,१८,२००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण सोलापूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.su.digitaluniversity.ac
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०९ जुलै २०२२

Solapur University Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
रजिस्ट्रार
Registrar
०१ किमान ५५% गुणांसह पदव्युत्तर पदवी समतुल्य
१५ वर्षे अनुभव
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्याशाखा
Dean, Faculty of Science and Technology
०१ पदव्युत्तर पदवी किंवा पीएच.डी. १० ते १५ वर्षे अनुभव
डीन, मानवता विद्याशाखा
Dean, Faculty of Humanities
०१ पदव्युत्तर पदवी किंवा पीएच.डी. १० ते १५ वर्षे अनुभव

Solapur University Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.su.digitaluniversity.ac

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • इच्छुक उमेदवाराने विहित नमुन्यात अर्ज पूर्ण भरून सर्व संलग्नकासह पाठवावा.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक : ०९ जुलै २०२२ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता : The Ag. Registrar, Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Kegaon, Solapur – 413 255. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ येथे सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या ०८ जागा

Solapur University Recruitment: Applications are invited for the post of Assistant Professor at Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University. Interview date – 08 October 2021 at 11:30 AM.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ (Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University) येथे सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या ०८ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. मुलाखत दिनांक – ०८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सकाळी ११:३० वाजता आहे.

Solapur University Recruitment 2021

विभागाचे नाव पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ
(Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University)
पदांचे नाव सहाय्यक प्राध्यापक
एकूण पदे ०८
मुलाखतीचे ठिकाण M.C. Hall of Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur.
शुल्क ५००/- रुपये [SC/ST/OBC/PWD/ VJ-NT – २५०/- रुपये]
वेतनमान नियमानुसार
नौकरीचे ठिकाण सोलापूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.su.digitaluniversity.ac
मुलाखतीची तारीख ०८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सकाळी ११:३० वाजता

Solapur University Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव एकूण पदे शैक्षणिक पात्रता
सहाय्यक प्राध्यापक
Assistant Professor
०८ मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून किमान ५५% गुणांसह पदव्युत्तर पदवी
(किंवा समतुल्य) किंवा पीएच.डी. ०२) NET/SET.

Solapur University Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.su.digitaluniversity.ac

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • उमेदवाराने विहित नमुन्यातील अर्ज पूर्णपणे सुवाच्छ हस्तलिखित किंवा टंखलीखीत करावा.
 • उमेदवाराकडे शैक्षणिक प्रमाणपत्राच्या, अनुभवाच्या प्रमाणित प्रति असाव्यात.
 • अर्ज शुल्क रोख किंवा डी.डी. (वित्त आणि लेख अधिकारी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ सोलापूर) याच्या नावे असलेला स्वीकारला जाईल.
 • मुलाखत दिनांक: ०८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता आहे.
 • मुलाखतीचे ठिकाण: M.C. Hall of Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur. आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ येथे सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या ८८ जागा

Solapur University Recruitment: Applications are invited for 88 posts of Assistant Professor at Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University. The last date to apply through online e-mail is June 28, 2021.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ (Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University) येथे सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या ८८ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. ऑनलाईन ई -मेलद्वारे अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – २८ जून २०२१ आहे.

Solapur University Recruitment 2021

विभागाचे नाव ब्रॉडकास्ट इंजिनीअरिंग कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड
(Broadcast Engineering Consultants India Limited)
पदाचे नाव सहाय्यक प्राध्यापक
एकूण पदे ८८
अर्ज पद्धती ऑनलाईन
शुल्क ५००/- रुपये
[SC/ST/OBC/PWD/ VJ-NT – २५०/- रुपये]
वेतनमान १८,०००/- रुपये ते २२,०००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण सोलापूर (महाराष्ट्र)
ई – मेल आयडी [email protected]
अधिकृत संकेतस्थळ www.su.digitaluniversity.ac
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २८ जून २०२१

Solapur University Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदाचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
सहाय्यक प्राध्यापक
Assistant Professor
८८५५% गुणांसह पदव्युत्तर पदवी (किंवा समतुल्य)
किंवा पीएच.डी.

Solapur University Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतस्थळ www.su.digitaluniversity.ac

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ येथे विविध पदाच्या ३ जागा

Solapur University Recruitment: Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University is inviting applications for 03 posts. It has the posts of Dean, Director. The last date to apply is 04 June 2021.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ (Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University) येथे विविध पदाच्या ०३ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये डीन, संचालक अशी पदे आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक – ०४ जुन २०२१ आहे.

Solapur University Recruitment 2021

विभागाचे नाव पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ
पदांचे नाव डीन, संचालक
एकूण पदे ०२
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता The Ag. Registrar, Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur- Pune Highway Kegaon, Solapur – 413 255.
वयाची अट ४५ वर्षापर्यंत
शुल्क ५००/- रुपये (मागासवर्गीय – २५०/- रुपये)
वेतनमान १,४४,२००/- रुपये ते २,१८,२००/- रुपये
नौकरीचे ठिकाण सोलापूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.su.digitaluniversity.ac
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०४ जुन २०२१

Solapur University Vacancy Details and Eligibility Crateria

पदांचे नाव पद संख्या शैक्षणिक पात्रता
डीन
Dean
०१पीएच. डी. पात्रता किंवा पदव्युत्तर पदवी तंत्रज्ञान
संचालक
Director
०२पदव्युत्तर पदवी

Important Link

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.su.digitaluniversity.ac

Leave A Reply

Your email address will not be published.