[Vanamati Nagpur] वनामती नागपूर भरती २०२२

Vanamati Nagpur Recruitment 2022

Vanamati Nagpur Recruitment: Vasantrao Naik State Agricultural Extension Management and Training Institute Nagpur is inviting applications for 18 posts. Among them are Director and Assistant Professor, Assistant Professor, Assistant Professor, Project Officer, Assistant Training (Non-Gazetted), Clerical Typist, Registrar and Assistant Professor, Assistant Professor, Office Superintendent / Stenographer, Premises and Hostel Manager, Librarian. The last date for receipt of applications is 08 June 2022.

वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था  नागपूर [Vasantrao Naik State Agricultural Extension Management and Training Institute, Nagpur] येथे विविध पदांच्या १८ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये संचालक तथा सहाय्यक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), सहाय्यक प्राध्यापक (कायदा), सहाय्यक प्राध्यापक (लोकप्रशासन), प्रकल्प अधिकारी, सहाय्यक प्रशिक्षण (अराजपत्रित), लिपिक टंकलेखक, निबंधक तथा सहाय्यक प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक वर्ग -१, कार्यालयीन अधिक्षक/स्टेनोग्राफर, आवार व वसतीगृह व्यवस्थापक, ग्रंथपाल अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – ०८ जून २०२२ आहे.

Vanamati Nagpur 2022

विभागाचे नाव वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था  नागपूर
[Vasantrao Naik State Agricultural Extension Management and Training Institute, Nagpur]
पदांचे नाव संचालक तथा सहाय्यक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र),
सहाय्यक प्राध्यापक (कायदा), सहाय्यक प्राध्यापक
(लोकप्रशासन), प्रकल्प अधिकारी, सहाय्यक प्रशिक्षण
(अराजपत्रित), लिपिक टंकलेखक, निबंधक तथा सहाय्यक प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक वर्ग -१, कार्यालयीन
अधिक्षक/स्टेनोग्राफर, आवार व वसतीगृह व्यवस्थापक, ग्रंथपाल
एकूण पदे १८
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता वनामती, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, धरमपेठ, नागपूर – ४४००१०.
वयाची अट ६५ वर्षापर्यंत
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान  १९,९००/- रुपये ते २,०९,२००/- रुपये.
नौकरीचे ठिकाण नागपूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट www.vanamati.org
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०८ जून २०२२

Vanamati Nagpur Vacancy Details

पदांचे नाव पद संख्या
संचालक तथा सहाय्यक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)
Director and Assistant Professor, Assistant Professor
०१
सहाय्यक प्राध्यापक (कायदा)
Assistant Professor
०१
सहाय्यक प्राध्यापक (लोकप्रशासन)
Assistant Professor
०१
प्रकल्प अधिकारी
Project Officer
०१
सहाय्यक प्रशिक्षण (अराजपत्रित)
Assistant Training (Non-Gazetted)
०१
लिपिक टंकलेखक
Clerical Typist
०१
निबंधक तथा सहाय्यक प्राध्यापक
Registrar and Assistant Professor
०१
सहाय्यक प्राध्यापक वर्ग -१
Assistant Professor
०८
कार्यालयीन अधिक्षक/स्टेनोग्राफर
Office Superintendent / Stenographer
०१
आवार व वसतीगृह व्यवस्थापक
Premises and Hostel Manager
०१
ग्रंथपाल
Librarian
०१

Vanamati Nagpur Important Links

जाहिरात (PDF)१) जाहिरात क्रमांक ०१ – येथे क्लीक करा
२) जाहिरात क्रमांक ०२ – येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळwww.vanamati.org

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • प्रशासकीय विभागानी / संवर्ग नियंत्रण विभागानी परिपूर्ण स्वरूपातील अर्ज आवश्यक प्रमाणपत्रासह व संबंधीत अधिकारी / कर्मचारी यांच्या मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय आहवलासह पाठवावेत.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक : ०८ जून २०२२ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: वनामती, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, धरमपेठ, नागपूर – ४४००१०. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहावी.

More Recruitments

वनामती नागपूर येथे कृषी अधिकारी पदाची जागा

Vanamati Nagpur Recruitment: Applications are invited for the post of Agriculture Officer at Vasantrao Naik State Agricultural Extension Management and Training Institute, Nagpur. The last date for receipt of applications is January 28, 2022.

वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था [Vasantrao Naik State Agricultural Extension Management and Training Institute, Nagpur] येथे कृषी अधिकारी पदाच्या जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – २८ जानेवारी २०२२ आहे.

Vanamati Nagpur Recruitment 2021

विभागाचे नाव वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था
[Vasantrao Naik State Agricultural Extension Management and Training Institute, Nagpur]
पदाचे नाव कृषी अधिकारी
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता वनामती, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था,
धरमपेठ, नागपूर – ४४००१०.
शुल्क शुल्क नाही
वेतनमान नियमानुसार
अधिकृत वेबसाईट www.vanamati.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २८ जानेवारी २०२२

Vanamati Nagpur Eligibility Crateria

पदाचे नाव शैक्षणिक पात्रता
कृषी अधिकारी
Agriculture Officer
सेवानिवृत्त अधिकारी

Vanamati Nagpur Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळ www.vanamati.gov.in

How To Apply?

 • उमेदवाराने जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • अर्जाचा विहित नमुना सविस्तर अटी व शर्ती कार्यालयाच्या www.vanamati.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
 • इच्छुक उमेदवाराने अर्जासोबत आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे जोडावीत.
 • अर्ज पाठवण्याची शेवटची दिनांक: २८ जानेवारी २०२२ आहे.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: वनामती, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, धरमपेठ, नागपूर – ४४००१०. हा आहे.
 • अधिक माहितीसाठी: कृपया येथे क्लीक करा..

वनामती नागपूर येथे विविध पदांच्या ०७ जागा

Vanamati Nagpur Recruitment: Applications are invited for 07 posts in Vanamati Nagpur. There are posts of Director and Assistant Professor, Assistant Professor, Project Officer, Clerk Typist. The last date for receipt of applications is 14th October 2021.

वनामती नागपूर (Vanamati Nagpur) येथे विविध पदाच्या ०७ जागेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये संचालक तथा सहायक प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक, प्रकल्प अधिकारी, लिपिक टंकलेखक अशी पदे आहेत. अर्ज पोहोचण्याची शेवटची दिनांक – १४ ऑक्टोबर २०२१ आहे.

Vanamati Nagpur Recruitment 2021

विभागाचे नाव वनामती नागपूर
(Vanamati Nagpur)
पदांचे नाव संचालक तथा सहायक प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक,
प्रकल्प अधिकारी, लिपिक टंकलेखक
एकूण पदे ०७
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता वनामती, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था,
धरमपेठ, नागपूर – 440010
नौकरीचे ठिकाण नागपूर (महाराष्ट्र)
अधिकृत वेबसाईट vanamati.gov.in
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १४ ऑक्टोबर २०२१.

Vanamati Nagpur Vacancy Details

Vanamati Nagpur Important Links

जाहिरात (PDF)येथे क्लीक करा
अधिकृत संकेतथळ vanamati.gov.in

How To Apply?

 • सर्वप्रथम PDF जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • त्यानंतर अर्जाची प्रिंट काढून तो अर्ज स्वच्छ अक्षरात भरून, त्या सोबत आवश्यक त्या प्रमाणपत्राच्या सत्य प्रति जोडाव्यात.
 • सदरील परिपूर्ण भरलेला अर्ज व प्रमाणपत्राच्या सत्यप्रतीसह संबंधित विभागाकडे कोणत्याही परिस्थितीत दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पर्यंत पाठवावेत.
 • अर्ज पाठवण्याचा पत्ता:- वनामती, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था,धरमपेठ, नागपूर – 440010 हा आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.